Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget Västernorrland Från diagnos till kostnad per patient

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget Västernorrland Från diagnos till kostnad per patient"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget Västernorrland Från diagnos till kostnad per patient
Krister Jansson, KPP - Controller, Landstingsstaben Hälso- och sjukvård

2 Västernorrland 243 000 invånare 7 kommuner Sollefteå sjukhus
Örnsköldsviks sjukhus invånare Västernorrland invånare 7 kommuner Landstingets övergripande mål är att verka för liv och hälsa i Västernorrland. Mer information finns på den externa webbsidan, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand invånare

3 Under ett år i landstinget
mottagnings- och hembesök vårdtillfällen operationer och mycket annat Sjukvården förändras ständigt. Nya metoder och ny teknik, exempelvis dagkirurgi, titthålskirurgi och telemedicin, kortar vårdtiderna. Det förekommer också samverkan med universitetssjukhuset i Umeå, som är Norrlands Regionsjukhus. Idag produceras mer vård än någonsin tidigare. Under ett år i Landstinget Västernorrland förekommer ca en och en halv miljon vårdkontakter, (sammanlagt alla besök vid vårdcentraler, distrikssköterska, sjukgymnast, inläggningar på sjukhus etc.) Dessutom tillkommer cirka besök hos folktandvården. Dessa nyckeltalsexempel är bara en del av all produktion i Landstinget Västernorrland under ett år.

4 Verksamheter 2010 - kostnader
Den största delen av landstingets verksamhet är hälso- och sjukvården. Tillsammans med folktandvården utgör den drygt 90 % av landstingets totala verksamhet. Under rubriken ”Politisk verksamhet, ledningsstab och revision” ryms bland kostnader för Landstingsfullmäktige, landstingsstyrelse, delegationer, partistöd, tjänstemannaledning samt vissa gemensamma projekt. Siffrorna redovisas netto, dvs efter det att intäkter räknats bort ur den totala budgeten. Alltså, bilden anger varje verksamhets kostnader, dvs det landstingsbidrag som läggs (5.2 miljarder). I den större siffran (6.7 miljarder) räknas hela omslutningen, alltså även de pengar som respektive förvaltning drar in själva genom exempelvis försäljning, patientavgifter och liknande.

5 Verksamheter 2010 – KPP i LVN
Projekt? KPP Pågår Den största delen av landstingets verksamhet är hälso- och sjukvården. Tillsammans med folktandvården utgör den drygt 90 % av landstingets totala verksamhet. Under rubriken ”Politisk verksamhet, ledningsstab och revision” ryms bland kostnader för Landstingsfullmäktige, landstingsstyrelse, delegationer, partistöd, tjänstemannaledning samt vissa gemensamma projekt. Siffrorna redovisas netto, dvs efter det att intäkter räknats bort ur den totala budgeten. Alltså, bilden anger varje verksamhets kostnader, dvs det landstingsbidrag som läggs (5.2 miljarder). I den större siffran (6.7 miljarder) räknas hela omslutningen, alltså även de pengar som respektive förvaltning drar in själva genom exempelvis försäljning, patientavgifter och liknande.

6 Landstinget Västernorrland Bakgrund Astronomi & Matematik

7 KPP – Kostnad per Patient
Vad är KPP? KPP – Kostnad per Patient Metod för beräkning och redovisning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt

8 Diagnos Relaterade Grupper
Vad är DRG? Diagnos Relaterade Grupper Ett system för att gruppera patienter både inom sluten och öppen vård

9 Primärklassifikation Sekundärklassifikation
DRG Primärklassifikation Diagnoskoder Åtgärdskoder Sekundärklassifikation Exempelvis DRG

10 Varför KPP (9 punktslistan)
Ledning & Styrning Framtagande av viktlista Bättre kostnadskontroll Möjliggöra kostnadsanalys för patient, drg m.m. Stöd för budgetarbete, prissättning Avtals/förhandlingsunderlag Jämförelser/Analys Produktivitetsjämförelser Förändringsunderlag/Prioriteringsstöd

11 KPP X-sjukhuset Slutenvården kostar 1 200 miljoner
och man har vårdtillfällen Kostnad per vårdtillfälle är kr Kostar alla vårdtillfällen på sjukhuset lika mycket ? X sjukhusets Y-klinik Slutenvården kostar 150 miljoner och man har vårdtillfällen Kostnad per vårdtillfälle kr Kostar alla vårdtillfällen på kliniken lika mycket?

12 Vikt och Poäng Exempel på vikter – sluten vård Sluten vård 103 Hjärttransplantation och assisterad cirkulat. 29,9361 373 Vaginal förlossning, ej komplicerat 0,5211 Vikt Är ett relativt mått på vård- och behandlingskostnaden för en genomsnittspatient i respektive DRG. Beräkningen utgår från genomsnittskostnaden för alla vårdtillfällen i en databas och anges som vikten 1,0.

13 Bakgrund Trevande ekonom som försöker beskriva sjukvårdskostnader.
Från vdg, vtf, besök till vårdkontaktsinformation via KPP och DRG Från årsmedelkostnad/vtf till kostnad/DRG-poäng Sekundärklassificering bygger på primärklassificering Bra produktivitetsmått kräver korrekt primärklassificering

14 Ambitioner och förhoppningar
Högre kvalitet på kvoten Kostnad / DRG poäng Kostnad - Förbättra KPP kalkylerna, ger på sikt säkrare DRG vikter DRG poäng - Primärklassificeringen förbättrad, mer korrekt DRG gruppering

15 Hur beskriver vi Sjukvården, vår ”världsbild”, på bästa sätt Vad är i centrum och hur samlar vi data samt hur knyter vi ihop data

16 Patienten är informationsbärare i KPP
Analys med verksamhetsföreträdare. Controllers Utförare Ställer diagnos Hjärtinfarkt, akut Cerebral inf. pga.emboli Kodare Vårdgivarkat. Diagnos Åtgärd DRG Kostnad Klassificerar Kodar I21.9 (H) I63.4 (B) Patienten är solen! Vilken vård har utförts, av vilken vårdgivarkat. och vad har det kostat

17

18 Andel vtf som saknar huvuddiagnos i PAR 2008
2007, 3,8% 2008, 2,7% 2009, 2,0% 2010, ?

19 Statsbidrag och vårdtunga grupper
1 Elakartad tumörsjukdom 2 Cerebrovaskulär sjukdom (stroke) 3 Inflammatorisk ledsjukdom 4 Artros 5 Ischemisk hjärtsjukdom, Hjärtsvikt 6 Höftfraktur 7 Schizofreni 8 Övr psykoser

20 Utbildningar , i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Övergripande info för 2-3 läkare per klinik och alla Medicinska sekreterare, halvdag kodning. Vid respektive sjukhus. Fördjupningsutbildning för 30 Medicinska sekreterare i länet. 6 dagar vid 3 tillfällen, hemuppgifter plus examination 2010, Medicinska sekreterare inom psykiatrin

21 Utbildning Emendor Consulting AB, Staffan Bryngelsson,
Övriga vårdgivarkategorier med eget behandlingsansvar, 5 tillfällen Emendor, grundkurs som uppdragsutbildning, Ht 2011, 30 Medicinska sekreterare Medlefors, KPP dag för ekonomer och medicinska sekreterare 90 deltagare från Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt representanter från SKL och Socialstyrelsen. Utmynnade i en projektanställd klassifikationskoordinator

22 Klassifikationskoordinator
Skapa en länsorganisation Kontaktperson för all primärklassificering i länet Kontaktperson för länet mot…. Granska primärklassificering Omvärldsbevaka och delge nyheter

23 Mål Ett bra KPP för alla vårdgrenar/tydlig KPP-org.
God kvalitet på primärklassificering/kodning (Tänk ej pengar, bara besvärligt) Resurser är ekonomer och medicinska sekreterare Ger:

24 Mål Kvalitativ kvot (Kostnad/DRG poäng)
Mgn. Solen, Patienten är informationsbärare Rätt nivå på statsbidrag

25 Sammanfattande mål Korrekt beskriven sjukvård, utifrån kostnader och innehåll där solen.. Svarar på 9 punktslistan Rätt pengar in från staten Märkvärdigare än så var det inte….

26 Tack !


Ladda ner ppt "Landstinget Västernorrland Från diagnos till kostnad per patient"

Liknande presentationer


Google-annonser