Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lvn.se Landstinget Västernorrland Från diagnos till kostnad per patient Krister Jansson, KPP - Controller, Landstingsstaben Hälso- och sjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lvn.se Landstinget Västernorrland Från diagnos till kostnad per patient Krister Jansson, KPP - Controller, Landstingsstaben Hälso- och sjukvård."— Presentationens avskrift:

1 www.lvn.se Landstinget Västernorrland Från diagnos till kostnad per patient Krister Jansson, KPP - Controller, Landstingsstaben Hälso- och sjukvård

2 www.lvn.se Sollefteå sjukhus 37 000 invånare Örnsköldsviks sjukhus 58 000 invånare Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 148 000 invånare Västernorrland 243 000 invånare 7 kommuner

3 www.lvn.se Under ett år i landstinget • 1 400 000 mottagnings- och hembesök • 40 000 vårdtillfällen • 22 000 operationer och mycket annat

4 www.lvn.se Verksamheter 2010 - kostnader

5 www.lvn.se Verksamheter 2010 – KPP i LVN KPP Projekt? Pågår

6 www.lvn.se Landstinget Västernorrland Bakgrund Astronomi & Matematik

7 www.lvn.se Vad är KPP? KPP – Kostnad per Patient Metod för beräkning och redovisning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt

8 www.lvn.se Vad är DRG? Diagnos Relaterade Grupper Ett system för att gruppera patienter både inom sluten och öppen vård

9 www.lvn.se DRG Primärklassifikation Diagnoskoder Åtgärdskoder Sekundärklassifikation Exempelvis DRG

10 www.lvn.se Varför KPP (9 punktslistan) •Ledning & Styrning •Framtagande av viktlista •Bättre kostnadskontroll •Möjliggöra kostnadsanalys för patient, drg m.m. •Stöd för budgetarbete, prissättning •Avtals/förhandlingsunderlag •Jämförelser/Analys •Produktivitetsjämförelser •Förändringsunderlag/Prioriteringsstöd

11 www.lvn.se KPP •X-sjukhuset •Slutenvården kostar 1 200 miljoner •och man har 30 000 vårdtillfällen •Kostnad per vårdtillfälle är 40 000 kr •Kostar alla vårdtillfällen på sjukhuset lika mycket ? •X sjukhusets Y-klinik •Slutenvården kostar 150 miljoner •och man har 5 000 vårdtillfällen •Kostnad per vårdtillfälle 30 000 kr •Kostar alla vårdtillfällen på kliniken lika mycket?

12 www.lvn.se Vikt och Poäng Exempel på vikter – sluten vård Sluten vård 103 Hjärttransplantation och assisterad cirkulat. 29,9361 373 Vaginal förlossning, ej komplicerat 0,5211 Vikt Är ett relativt mått på vård- och behandlingskostnaden för en genomsnittspatient i respektive DRG. Beräkningen utgår från genomsnittskostnaden för alla vårdtillfällen i en databas och anges som vikten 1,0.

13 www.lvn.se Bakgrund •Trevande ekonom som försöker beskriva sjukvårdskostnader. •Från vdg, vtf, besök till vårdkontaktsinformation via KPP och DRG •Från årsmedelkostnad/vtf till kostnad/DRG-poäng •Sekundärklassificering bygger på primärklassificering •Bra produktivitetsmått kräver korrekt primärklassificering

14 www.lvn.se Ambitioner och förhoppningar •Högre kvalitet på kvoten Kostnad / DRG poäng •Kostnad - Förbättra KPP kalkylerna, ger på sikt säkrare DRG vikter •DRG poäng - Primärklassificeringen förbättrad, mer korrekt DRG gruppering

15 www.lvn.se Hur beskriver vi Sjukvården, vår ”världsbild”, på bästa sätt Vad är i centrum och hur samlar vi data samt hur knyter vi ihop data

16 www.lvn.se Patienten är informationsbärare i KPP Vårdgivarkat. Kodare Controllers Patienten är solen! Vilken vård har utförts, av vilken vårdgivarkat. och vad har det kostat Utförare Ställer diagnos Hjärtinfarkt, akut Cerebral inf. pga.emboli Klassificerar Kodar I21.9 (H) I63.4 (B) Analys med verksamhetsföreträdare. Diagnos Åtgärd DRG Kostnad

17 www.lvn.se

18 Andel vtf som saknar huvuddiagnos i PAR 2008 2007, 3,8% 2008, 2,7% 2009, 2,0% 2010, ?

19 www.lvn.se Statsbidrag och vårdtunga grupper •1Elakartad tumörsjukdom •2Cerebrovaskulär sjukdom (stroke) •3Inflammatorisk ledsjukdom •4Artros •5Ischemisk hjärtsjukdom, Hjärtsvikt •6Höftfraktur •7Schizofreni •8Övr psykoser

20 www.lvn.se Utbildningar 2008-2009, i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset •Övergripande info för 2-3 läkare per klinik och alla Medicinska sekreterare, halvdag kodning. Vid respektive sjukhus. •Fördjupningsutbildning för 30 Medicinska sekreterare i länet. •6 dagar vid 3 tillfällen, hemuppgifter plus examination •2010, Medicinska sekreterare inom psykiatrin

21 www.lvn.se Utbildning Emendor Consulting AB, Staffan Bryngelsson, • Övriga vårdgivarkategorier med eget behandlingsansvar, 5 tillfällen • Emendor, grundkurs som uppdragsutbildning, Ht 2011, 30 Medicinska sekreterare Medlefors, KPP dag för ekonomer och medicinska sekreterare • 90 deltagare från Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt representanter från SKL och Socialstyrelsen. Utmynnade i en projektanställd klassifikationskoordinator

22 www.lvn.se Klassifikationskoordinator •Skapa en länsorganisation •Kontaktperson för all primärklassificering i länet •Kontaktperson för länet mot…. •Granska primärklassificering •Omvärldsbevaka och delge nyheter

23 www.lvn.se Mål •Ett bra KPP för alla vårdgrenar/tydlig KPP-org. •God kvalitet på primärklassificering/kodning (Tänk ej pengar, bara besvärligt) •Resurser är ekonomer och medicinska sekreterare •Ger:

24 www.lvn.se Mål •Kvalitativ kvot (Kostnad/DRG poäng) •Mgn. Solen, Patienten är informationsbärare •Rätt nivå på statsbidrag

25 www.lvn.se Sammanfattande mål •Korrekt beskriven sjukvård, utifrån kostnader och innehåll där solen.. •Svarar på 9 punktslistan •Rätt pengar in från staten •Märkvärdigare än så var det inte….

26 www.lvn.se Tack !


Ladda ner ppt "Www.lvn.se Landstinget Västernorrland Från diagnos till kostnad per patient Krister Jansson, KPP - Controller, Landstingsstaben Hälso- och sjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser