Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social omsorg Demenser. Allmänt 100 000- 150 00 personer 5 av hundra över 65 år Demenssjukdomar 4:e vanligaste dödsorsaken 60 olika orsaker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social omsorg Demenser. Allmänt 100 000- 150 00 personer 5 av hundra över 65 år Demenssjukdomar 4:e vanligaste dödsorsaken 60 olika orsaker."— Presentationens avskrift:

1 Social omsorg Demenser

2 Allmänt 100 000- 150 00 personer 5 av hundra över 65 år Demenssjukdomar 4:e vanligaste dödsorsaken 60 olika orsaker

3 Demensutredning- mål Diagnostisera typ av demenssjukdom, ge specifik behandling Diagnostisera andra sjukdomar Behandla optimalt andra sjukdomar som kan förvärra sjukdomen Behandla psykiatriska och beteendemässiga symtom Kartlägga socialmedicinska konsekvenser Informera om demenssjukdomens konsekvenser

4 Demensutredning Anamnes/ Status Anhörigintervju MMT- Minimal minnes test Klockritningstest Labgenomgång enl rek Datortomografi av hjärnan RcBf ev EEG

5 Alzheimers sjukdom Mest kända, mest vanligaste Alois Alzheimer Flera olika sorter t ex familjär el sporadisk Alzheimer typ 1- med tidig debut. Presenil ( pre = före senil = ålderdom) Alzheimer typ 2 – med sen debut Ärftliga faktorer

6 Alzheimers sjukdom forts.

7 Alzheimer stadium 1 (1-3 år) minnessvikt svårt att hitta trötthet svårt att koncentrera sig svårare att tala och förstå Ordglömska- (Anomi) Fylla i minnesluckor med”osanningar” (Konfabulera)

8 Alzheimers sjukdom forts Likgiltig,apatisk Allt mindre intresserad av olika sysselsättningar Ointresserad av att prova på något nytt Oförmåga att anpassa sig till förändringar Allt mer oförmögen att fatta beslut och planera- (Dyspraxi) Allt långsammare när det gäller att uppfatta komplicerade saker Snar att beskylla andra för att ha stulit saker som förekommit

9 Alzheimers sjukdom forts Egocentrisk och allt mindre intresserad av andra människor, likgiltig för andras känslor Lätt att glömma bort vad som händer nu för tiden Glömmer meningar i sitt tal eller tappar den röda tråden i större utsträckning Blir lätt irriterad och nervös vid motgångar

10 Alzheimers sjukdom forts Alzheimer stadium 2 (2-4 år) svår glömska svårt att göra saker - Apraxi- svårt att förstå Afasi svårt att prata - Afasi fortfarande välbevarad social fasad. Agnosi- Svårigheter att känna igen

11 Alzheimers Sjukdom Forts Glömmer lätt händelser i förgången tid Är inte på det klara med tid eller rum Syn och hörselhallucinationer Upprepar i det oändliga samma samtalsteman Underlåter att tvätta sig eller äta Blir lätt irriterad, nervös eller uppskärrad

12 Alzheimers sjukdom forts Alzheimer stadium 3 (5-10 år) passiv Muskelstelhet- rigiditet krampanfall Blodtrycksfall Inkontinens Svårkontaktad Ev muskelsammandragningar- kontrakturer

13 Alzheimers sjukdom behandling God omvårdnad av patienten Bra omhändertagande av anhöriga Behandling med acetylkolinesterashämmare används för mild-medelsvår Alzheimer NMDA-receptor antagonist har godkänts inom EU

14 Vaskulär demens Näst vanligaste demensen Även kallad cerebrovaskulär demens Olika sorter Demens efter slaganfall Multinfarktdemens Vitsubstansdemens Kromosom 19

15 Vaskulär demens forts

16 Vaskulär demens Symtomen varierar mycket En långsam livsföring Släpar sig fram eller trippande gång Primitiva reflexer framträder Parkinsonliknande symtom, (rigiditet, tremor-skakningar) Ett speciellt tal som ”pressas fram” ev sväljsvårigheter TIA

17 Lewy Body - demens Fluktuerande kognitiva symtom som drabbar minnet Förvirringstillstånd Snabb progress Visuella hallucinationer Paranoida symtom, Depression Falltendens Extrapyramidala symtom: rigiditet och Hypokinesi Stark överkänslighet för neuroleptika

18 Blanddemens Orsakad av samtidig Alzheimers sjukdom och cerebrovaskulär sjukdom Symtombilden varierar mycket från person till person

19 Pannlobsdemens Vissa demenssjukdomar drabbar framför allt hjärnans främre del och kallas därför frontallobsdemens eller pannlobsdemens Man räknar med att frontallobsdemens svarar för omkring nio procent av alla demenssjukdomar. Sjukdomen brukar debutera förhållandevis tidigt i livet, före 65 års ålder. Det finns två huvudformer; frontallobsdegeneration (FLD) av icke - Alzheimertyp samt Picks sjukdom. Vid frontallobsdemens brukar minnesförmågan vara betydligt mindre påverkad, medan det däremot snabbt uppstår uttalade personlighetsförändringar.

20 Pannlobsdemens forts

21 Morbus Pick Den första beskrivningen av sjukdomen publicerades 1892 av Arnold Pick Picks sjukdom är markerat av "Picks bodies", Pick's sjukdom är vanligtvis skarpt avgränsad till framdelarna av hjärnan, särskilt frontalloberna. Personlighetsförändring Apati och likgiltighet för vanliga intressen Sämre socialt beteende, dåligt socialt omdöme Sämre empatiförmåga Olämpligt sexuellt beteende Vardagsfunktionen minskar

22 Morbus pick forts. Svårigheter med språket- blir tystare och tystare Extremt apatiskt/ orolig Hypersexuell Glupsk Pick's sjukdom startar vanligtvis efter 40 och är mindre vanlig efter 60. Den är en sjukdom som alltid försämras. Medellängd på sjukdomen är 5 år, men den varierar från 2-15 år. Den är sällsynt, mellan 1% - 5% av demenssjukdomarna..

23 Gerstmanns syndrom Denna sjukdom går vanligtvis i arv. Symtomen omfattar balansförlust och dålig muskelkoordination med demens i de senare stadierna.

24 Alexanders sjukdom Alexanders sjukdom är en sällsynt, genetisk, degenerative sjukdom som drabbar nervsystemet. Den börjar ungefär vid 6 månaders ålder. Symtomen är mental och fysisk tillbakagång, demenssymtom och förstoring av hjärna och huvud. Stelhet i armar och/eller ben. Det finns ingen bot för Alexanders sjukdom och det finns inte heller någon standard för behandling. Symtombehandling är det som kan erbjudas. Prognosen är vanligtvis dålig. De flesta barn som drabbas av sjukdomen uppnår inte 10 år efter sjukdomsdebuten.

25 Yttre våld Boxare som bär på en gen som ökar risken för Alzheimers sjukdom tycks vara mer benägna att få hjärnskador vid slag mot huvudet i boxningsringen. En av sex boxare över 50 år har problem med nervsystemet, som sämre uppfattningsförmåga, låg irritationströskel och brist på hämningar

26 Wernicke Korsakoff Alkoholdemens Aids demens Huntingtons sjukdom Downsyndrom demens Parkinson med demens Sekundär demens


Ladda ner ppt "Social omsorg Demenser. Allmänt 100 000- 150 00 personer 5 av hundra över 65 år Demenssjukdomar 4:e vanligaste dödsorsaken 60 olika orsaker."

Liknande presentationer


Google-annonser