Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demensutredning i primärvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demensutredning i primärvården"— Presentationens avskrift:

1 Demensutredning i primärvården

2 Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10
Nedsättning av båda följande: Minne Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga) Medvetandet får inte vara grumlat. Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande: emotionell labilitet irritabilitet apati förändrat socialt beteende Symptomduration ≥6 månader.

3 MCI (mild cognitive impairment)
Lindrig kognitiv störning Heterogen, oskarpt avgränsad symtombild i gränslandet mellan normal hjärnfunktion och demenssjukdom Nedsatt minne och uppmärksamhet är vanliga symtom Prevalens 15 % vid ålder >65 år 10-25 % årlig risk att utveckla demenssjukdom Sammanfattning av SBU:s rapport om: Demenssjukdomar - En systematisk litteraturöversikt, utgivningsår 2006, sid 18

4 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd Anhörigintervju Kognitiva test (MMT och klocktest) Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga CT-hjärna Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV Social utredning Körkort, vapen

5 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Prio 1 Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Prio 1 Anhörigintervju - Prio 1 Kognitiva test (MMT och klocktest) - Prio 1 Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Prio 1 CT-hjärna - Prio 2 Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Prio 2 Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Prio 1 Social utredning - Prio 1 Körkort, vapen - Juridiskt ålagt

6 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju Kognitiva test (MMT och klocktest) Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning Körkort, vapen - Läkare

7 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning Körkort, vapen - Läkare

8 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning Körkort, vapen - Läkare

9 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning Körkort, vapen - Läkare

10 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

11 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Tenta Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Tenta Anhörigintervju - Tenta Kognitiva test (MMT och klocktest) - Tenta Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Tenta CT-hjärna - Tenta Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Tenta Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV Social utredning - Tenta Körkort, vapen - Tenta

12 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

13 Strukturerad anamnes Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37

14 Strukturerad anamnes Lokala riktlinjer för demenssjukdomar, bilaga 1, Skånes Universitetssjukhus, gällande från och med

15 Strukturerad anamnes AT-prov, , Allmänmedicinfrågan

16 Strukturerad anamnes Sammanfattning
Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, aggressivitet, apati etc ADL, social situation Juridiska frågor: körkort, vapen

17 Strukturerad anamnes Sammanfattning
Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, aggressivitet, apati etc ADL, social situation Juridiska frågor: körkort, vapen

18 Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10
Nedsättning av båda följande: Minne Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga) Medvetandet får inte vara grumlat. Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande: emotionell labilitet irritabilitet apati förändrat socialt beteende Symptomduration ≥i6 månader.

19 Strukturerad anamnes Sammanfattning
Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, aggressivitet, apati etc ADL, social situation Juridiska frågor: körkort, vapen

20 Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10
Nedsättning av båda följande: Minne Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga) Medvetandet får inte vara grumlat. Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande: emotionell labilitet irritabilitet apati förändrat socialt beteende Symptomduration ≥i6 månader.

21 Exempel på demenssjukdomar
Alzheimers sjukdom Blanddemens Vaskulär demens F10.7 Alkoholdemens F02.4 Demens vid sjukdom HIV-sjukdom F02.2 Demens vid Huntingtons sjukdom

22 Strukturerad anamnes Sammanfattning
Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, apati etc ADL, social situation Juridiska frågor: körkort, vapen

23 Diagnoskriterier för demens enligt ICD-10
Nedsättning av båda följande: Minne Andra kognitiva funktioner (såsom omdöme, tankeförmåga, planering, orientering, språk, räkneförmåga, inlärningsförmåga) Medvetandet får inte vara grumlat. Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende manifesterat som minst ett av följande: emotionell labilitet irritabilitet apati förändrat socialt beteende Symptomduration ≥i6 månader.

24 Strukturerad anamnes Minnessvikt, kognitiv svikt, förlopp
Differentialdiagnostik: hjärt-kärl-sjd, rökning, alkohol, andra/tidigare somatiska och psykiska sjd, skalltrauma, mediciner etc Beteendemässiga och psykiska symptom: personlighetsförändring, depressiva symptom, apati etc ADL, social situation Juridiska frågor: körkort, vapen

25 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

26 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

27 Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd
Somatiskt status inklusive neurostatus Blodtryck Psykiskt status Längd, vikt EKG Urinsticka (vid misstanke om UVI) Vårdprogram, Västerbottens län,

28 Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd
Somatiskt status inkl neurostatus Psykiskt status EKG Ortostatiskt prov ABC om demenssjukdomar, Sjöbeck, Läkartidningen nr 20, 2009, volym 106, sid 1371

29 Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd
AT-prov, , Allmänmedicinfrågan

30 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

31 Anhörigintervju Neurokognitiv/psykogeriatrisk symptomenkät (Åstrand)

32 Anhörigintervju Neurokognitiv/psykogeriatrisk symptomenkät (Åstrand)
Parietotemporal, frontal och subkortikal skada Förlopp Minnesstörning Associerade beteendemässiga och psykiska och symptom

33 Neurokognitiv/psykogeriatrisk symptomenkät (Åstrand)

34 Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37

35 Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37

36 Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät - Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning Ragnar Åstrand, I vården, 2010, nr 4, sid 36-37

37 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

38

39

40

41 MMT-resultat från friska äldre i USA under åren 1980-1984
Manual för MMSE-SR - Mini Mental State Examination - Svensk Revidering, 2012, sid 22

42 Kognitiva test (MMT och klocktest)
AT-prov, , Allmänmedicinfrågan

43 Kognitiva test (MMT och klocktest)
AT-prov, , Allmänmedicinfrågan

44

45 Klockan indelas i 4 st kvadranter Fel i kvadrant 1-3 ger 1 poäng
Fel i fjärde kvadranten ger 4 poäng Patologiskt: ≥4 poäng The value of clock drawing in identifying executive cognitive dysfunction in people with a normal Mini-Mental State Examination score, Juby CMAJ October 15; 167(8): 859–864.

46 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

47 Enligt arbetsterapeuten på Vårdcentralen Fröslunda, Eskilstuna

48 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

49 CT-hjärna Diff-diagnostik Olika typer av demenssjukdom
Andra sjukdomstillstånd i hjärnan: t ex tumör, subduralhematom, normaltryckshydrocefalus ABC om demenssjukdomar, Sjöbeck, Läkartidningen nr 20, 2009, volym 106, sid 1371

50 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

51 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

52 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

53 Basal demensutredning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Strukturerad anamnes - Läkare Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd - Läkare Anhörigintervju - Demens-ssk Kognitiva test (MMT och klocktest) - Arbetsterapeut Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga - Arbetsterapeut CT-hjärna - Läkare Blodprover: Ca, homocystein, thyroideaprover - Läkare Vid indikation: Prover för att utesluta borrelia, syfilis, HIV - Läkare Social utredning - Kommunen Körkort, vapen - Läkare

54 Ändringar i körkortslagen 1 september 2010 (SFS 2010:799)
Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras, om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.

55 Ändringar i körkortslagen 1 september 2010 (SFS 2010:799)
Om en läkare vid undersökning finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, får läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

56 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125)
Demens utgör hinder för innehav. Vid lindrig demens kan dock innehav av behörigheterna AM, A1, A, B, BE eller traktorkort medges. Demens bör anses som lindrig om patienten, trots påtagligt försämrad förmåga till aktivt yrkesarbete och sociala aktiviteter ändå har förmågan att föra ett självständigt liv med ett förhållandevis intakt omdöme.

57 Vårdprogram, Landstinget Uppsala, reviderat oktober 2007, sid 5

58 Remiss till specialistklinik
Komplicerade diagnostiska problem vid misstänkta demenstillstånd, t ex yngre individ, oklar symtombild, hastig progress, misstanke om ovanligare demenssjukdomar Undersökningar vid utvidgad utredning: likvoranalys, neuropsykologisk undersökning, MR, SPECT Terapisvikt Lokala riktlinjer för demenssjukdomar, bilaga 1, Skånes Universitetssjukhus, gällande från och med

59 Slut


Ladda ner ppt "Demensutredning i primärvården"

Liknande presentationer


Google-annonser