Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stresshantering stress-sårbarhet tidiga tecken över och underskott av beteenden psykiska funktionshinder sociala färdigheter beteendeanalys stresshantering,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stresshantering stress-sårbarhet tidiga tecken över och underskott av beteenden psykiska funktionshinder sociala färdigheter beteendeanalys stresshantering,"— Presentationens avskrift:

1 Stresshantering stress-sårbarhet tidiga tecken över och underskott av beteenden psykiska funktionshinder sociala färdigheter beteendeanalys stresshantering, över och underskott (’broms’ och ’gas’)

2 Stress, definition  Händelser som ställer ökade krav på individens anpassningsförmåga  Grunden är relationen mellan de krav individen uppfattar från omgivningen och hans förmåga att hantera dessa

3 Stress-sårbarhet – individnivå sårbarhet (biologisk) tid stress stress-faktorer (sociala, EE) upplevelse av stress (psykologisk)

4 Beteende Fys. Psyk. Stressreaktioner Livs- händelser Tidiga varningstecken Psykiatriska symtom

5 Medicinering Beteende Ps./fys. status Tid. patologiGenetik Fys. Coping- beteende PersonlighetProblemlösn.Tid. erfarenhet Psyk. Stressreaktioner Livs- händelser Tidiga varningstecken Psykiatriska symtom

6  Stresshantering kan inte avgränsas från övriga insatser (biologiska, sociala eller psykologiska)  Insatser måste baseras på analys av beteende (kognitioner, emotioner, förmågor samt yttre krav)

7 Över och underskott ÖverskottUnderskott Yttre Inre

8 Över och underskott ÖverskottUnderskott Yttre Äta godis och sötsaker Röker Vaken på natten Tidsplanering Dygnsrytm Laga mat Regelbundna mattider Avslappning Inre Fokus på symtom, perceptioner och negativa känslor Påslag (sympatikus) Sockersug

9 Psykiska funktionshinder  Tar fasta på konsekvenserna av sjukdom – och inte på sjukdomen eller dess benämning (diagnosen)  Motsvarar en förändring av organisation  social omsorg (’socialpsykiatri’) för att kompensera för funktionsnedsättning och undvika handikapp

10 Bedömning av funktion  Begrepp för:  Funktion  kognitiva funktionsnedsättningar (minne, språk, uppmärksamhet m.m.)  ökad psykisk sårbarhet och stresskänslighet  biverkningar av behandling, viktökning  Aktivitet  dagliga rutiner, igångsättningssvårigheter, ensamhet och social begränsning  Delaktighet  studier, arbetsliv

11 Psykiska funktionshinder  Exekutiva funktioner  Störningar i abstrakt tänkande  Minnesstörningar  Theory of mind  Centrala sammanhang  Störd kroppsfeedback  Svårt att vänja sig vid stress  Varseblivningsstörningar

12 Exekutiva funktioner Funktion  Förmåga till initiativ  Tidsuppfattning (orsak och verkan)  Planerings- och organisationsförmåga  Skapa struktur  Motivera sig själv – skjuta upp tillfredsställelse  Automatiskt agerande  Fokusera uppmärksamhet  Värdera egna prestationer Bemötande  Initiativstöd  Struktur på vardagen (sömn, aktivitet, mat)  Förutsägbarhet, använd scheman  Tydlig bild av personliga mål  Hjälp till med att motivera, stöd starka sidor, intressen  Stöd: fokusering, hålla kvar uppmärksamhet

13 Kroppsfeedback, stresstålighet Funktion  Stresstolerans  Habitueringsförmåga  Kroppsfeedback  Sortera sinnesintryck Bemötande  Stresshantering, skapa lugna miljöer  Stöd förmågan att upptäcka förändringar i tankar, kroppen och upplevelser  Strukturerande rutiner  Avslappning (TA)  Information om perceptionsstörningar

14 Påverkan inom olika livsområden  Vardagsliv  Samhälle  Utbildning  Arbete/sysselsättning  Relationer  Vanligast upplevda svårighet är ensamhet!

15 Social förmåga  Definition: beteende som ger möjlighet att klara önskade roller i samvaro med andra  En persons sociala förmåga säger mer om prognos, livskvalitet och framtida vårdkostnad än diagnos och symtom

16 positiva symtom negativa symtom psykiska funktionshinder kognitiva störningar social funktion Symtom och funktionshinders betydelse för stress och prognos

17 Stresshantering (’broms’)  Kompensation för psykiska funktionshinder  Hjälp att upptäcka förändringar i kropp, tankar, känslor och upplevelser av symtom  Dagbok över stressande situationer, platser och personer  Beteendeanalys  Problemlösning

18 Stresshantering (’gas’)  Öka aktiviteter som ger glädje och tillfredsställelse (Hur var det tidigare?), arbeta med små steg  Öka antalet positiva personliga kontakter  Utmana ångestladdade situationer, tankar och upplevelser  Beteendeanalys  Problemlösning

19 ”Falla för frestelser-dagbok” När Situation (vad gjorde du?) Sinnesstäm -ning (humör) Vad hände? Torsdag eftermiddag På väg hem efter arbete Sugen, hungrig och tyckte inte jag varit duktig Köpte grillchips och stor chokladkaka Fredag kväll Ensam hemma, tittade på TV Deppigt och ensamt Chokladkaka och påse med godis Söndag kvällGick på bio - ensam Lite hungrig och inget kändes skoj Tunnbrödsrulle med xtra allt

20 Beteende- (kedje-) analys Problem- beteende Kort- och långsiktig förstärkning Kedjor av beteenden som leder fram till problem- beteendet (tankar, känslor och ’beteenden’) ABC

21 Beteende- (kedje-) analys ABC äter chips och choklad sugen slipper sug, hunger snabbt sugen och hungrig igen ingen vana vid mattider ökat sockersug ingen frukost skyndar iväg kaffe x flera under arbete

22 Problemlösning  Vad är problemet?  Äter för mycket choklad och godis efter arbete  Vilka möjliga lösningar finns det?  Ta med en matsäck med ”nyttigheter”, mellanmål  Gå upp tidigare och laga frukost på morgonen  Gå till restaurang under lunchen  Välj en och genomför denna.  Utvärdera resultatet.

23 KBT-tekniker för att öka glädje och livsinnehåll – och minska stress  Beteendeaktivering  Exponering  Avslappning  All hjälp och stöd ges stegvis i den takt som brukaren själv bestämmer  Fokus på glädje, sammanhang och positiva aktiviteter!


Ladda ner ppt "Stresshantering stress-sårbarhet tidiga tecken över och underskott av beteenden psykiska funktionshinder sociala färdigheter beteendeanalys stresshantering,"

Liknande presentationer


Google-annonser