Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stresshantering stress-sårbarhet tidiga tecken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stresshantering stress-sårbarhet tidiga tecken"— Presentationens avskrift:

1 Stresshantering stress-sårbarhet tidiga tecken
över och underskott av beteenden psykiska funktionshinder sociala färdigheter beteendeanalys stresshantering, över och underskott (’broms’ och ’gas’)

2 Stress, definition Händelser som ställer ökade krav på individens anpassningsförmåga Grunden är relationen mellan de krav individen uppfattar från omgivningen och hans förmåga att hantera dessa

3 Stress-sårbarhet – individnivå
upplevelse av stress (psykologisk) stress sårbarhet (biologisk) stress-faktorer (sociala, EE) tid

4 Stressreaktioner Fys. Livs-händelser Psyk. Tidiga varningstecken Psykiatriska symtom Beteende

5 Medicinering Genetik Tid. patologi Ps./fys. status Stressreaktioner Fys. Livs-händelser Psyk. Tidiga varningstecken Psykiatriska symtom Beteende Coping-beteende Tid. erfarenhet Problemlösn. Personlighet

6 Stresshantering kan inte avgränsas från övriga insatser (biologiska, sociala eller psykologiska)
Insatser måste baseras på analys av beteende (kognitioner, emotioner, förmågor samt yttre krav)

7 Över och underskott Överskott Underskott Yttre Inre

8 Över och underskott Överskott Underskott Yttre Inre
Äta godis och sötsaker Röker Vaken på natten Tidsplanering Dygnsrytm Laga mat Regelbundna mattider Avslappning Inre Fokus på symtom, perceptioner och negativa känslor Påslag (sympatikus) Sockersug

9 Psykiska funktionshinder
Tar fasta på konsekvenserna av sjukdom – och inte på sjukdomen eller dess benämning (diagnosen) Motsvarar en förändring av organisation social omsorg (’socialpsykiatri’) för att kompensera för funktionsnedsättning och undvika handikapp

10 Bedömning av funktion Begrepp för: Funktion Aktivitet Delaktighet
kognitiva funktionsnedsättningar (minne, språk, uppmärksamhet m.m.) ökad psykisk sårbarhet och stresskänslighet biverkningar av behandling, viktökning Aktivitet dagliga rutiner, igångsättningssvårigheter, ensamhet och social begränsning Delaktighet studier, arbetsliv

11 Psykiska funktionshinder
Exekutiva funktioner Störningar i abstrakt tänkande Minnesstörningar Theory of mind Centrala sammanhang Störd kroppsfeedback Svårt att vänja sig vid stress Varseblivningsstörningar

12 Exekutiva funktioner Funktion Bemötande Förmåga till initiativ
Tidsuppfattning (orsak och verkan) Planerings- och organisationsförmåga Skapa struktur Motivera sig själv – skjuta upp tillfredsställelse Automatiskt agerande Fokusera uppmärksamhet Värdera egna prestationer Bemötande Initiativstöd Struktur på vardagen (sömn, aktivitet, mat) Förutsägbarhet, använd scheman Tydlig bild av personliga mål Hjälp till med att motivera, stöd starka sidor, intressen Stöd: fokusering, hålla kvar uppmärksamhet

13 Kroppsfeedback, stresstålighet
Funktion Stresstolerans Habitueringsförmåga Kroppsfeedback Sortera sinnesintryck Bemötande Stresshantering, skapa lugna miljöer Stöd förmågan att upptäcka förändringar i tankar, kroppen och upplevelser Strukturerande rutiner Avslappning (TA) Information om perceptionsstörningar

14 Påverkan inom olika livsområden
Vardagsliv Samhälle Utbildning Arbete/sysselsättning Relationer Vanligast upplevda svårighet är ensamhet!

15 Social förmåga Definition: beteende som ger möjlighet att klara önskade roller i samvaro med andra En persons sociala förmåga säger mer om prognos, livskvalitet och framtida vårdkostnad än diagnos och symtom

16 Symtom och funktionshinders betydelse för stress och prognos
positiva symtom social funktion negativa symtom psykiska funktionshinder kognitiva störningar

17 Stresshantering (’broms’)
Kompensation för psykiska funktionshinder Hjälp att upptäcka förändringar i kropp, tankar, känslor och upplevelser av symtom Dagbok över stressande situationer, platser och personer Beteendeanalys Problemlösning

18 Stresshantering (’gas’)
Öka aktiviteter som ger glädje och tillfredsställelse (Hur var det tidigare?), arbeta med små steg Öka antalet positiva personliga kontakter Utmana ångestladdade situationer, tankar och upplevelser Beteendeanalys Problemlösning

19 ”Falla för frestelser-dagbok”
När Situation (vad gjorde du?) Sinnesstäm-ning (humör) Vad hände? Torsdag eftermiddag På väg hem efter arbete Sugen, hungrig och tyckte inte jag varit duktig Köpte grillchips och stor chokladkaka Fredag kväll Ensam hemma, tittade på TV Deppigt och ensamt Chokladkaka och påse med godis Söndag kväll Gick på bio - ensam Lite hungrig och inget kändes skoj Tunnbrödsrulle med xtra allt

20 Beteende- (kedje-) analys
C Kedjor av beteenden som leder fram till problem- beteendet (tankar, känslor och ’beteenden’) Problem- beteende Kort- och långsiktig förstärkning

21 Beteende- (kedje-) analys
C slipper sug, hunger kaffe x flera under arbete snabbt sugen och hungrig igen ingen vana vid mattider ökat sockersug äter chips och choklad skyndar iväg ingen frukost sugen

22 Problemlösning Vad är problemet? Vilka möjliga lösningar finns det?
Äter för mycket choklad och godis efter arbete Vilka möjliga lösningar finns det? Ta med en matsäck med ”nyttigheter”, mellanmål Gå upp tidigare och laga frukost på morgonen Gå till restaurang under lunchen Välj en och genomför denna. Utvärdera resultatet.

23 KBT-tekniker för att öka glädje och livsinnehåll – och minska stress
Beteendeaktivering Exponering Avslappning All hjälp och stöd ges stegvis i den takt som brukaren själv bestämmer Fokus på glädje, sammanhang och positiva aktiviteter!


Ladda ner ppt "Stresshantering stress-sårbarhet tidiga tecken"

Liknande presentationer


Google-annonser