Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cannabis, tobak och alkohol

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cannabis, tobak och alkohol"— Presentationens avskrift:

1 Cannabis, tobak och alkohol
-Biologiska kopplingar Maria Ellgren, Med Dr Karlstad 3 september 2012

2 Praktiska erfarenheter och intryck
Vanligt med parallella missbruk? Någon kombination vanligare? Olika syften med intag av de olika drogerna? Förekommer strikt cb-användning? Fortsätter med alk/tobak när slutar med cb? Maria Ellgren | 3 sept 2012

3 Biologisk interaktion?
Möjliga konsekvenser i så fall: Högre intag/ kraftigare beroende Fortsatt bruk av en drog försvårar behandling av en annan Inkörsport/ omvänd inkörsport Maria Ellgren | 3 sept 2012

4 Inkörsport/omvänd inkörsport
Biologisk interaktion? Tobak och alkohol som inkörsport till cannabisbruk Cannabis som omvänd inkörsport till tobaksrökning P.g.a. genetik, beteende, psykosociala faktorer, hjärnförändringar?? Maria Ellgren | 3 sept 2012

5 Biologisk interaktion
Möjliga mekanismer bakom ev. interaktion Adaptering Påverkad metabolism Har liknande alt. motsatta farmakologiska effekter Maria Ellgren | 3 sept 2012

6 Biologisk interaktion
Adaptering Kroppen strävar efter ”normal” funktion Motverkar och anpassar sig till yttre påverkan Normaltillstånd jämvikt Läkemedels- /drogpåverkan Hjärnans anpassning Läkemedels- /drogpåverkan Långtidseffekt Maria Ellgren | 3 sept 2012

7 Biologisk interaktion
Adaptering Beroendeutveckling sker under långvarigt drogbruk, drogen förändrar hjärnan Kan en drog påbörja förändringen så att beroendeutvecklingen går snabbare/ blir starkare för en annan? Kan en drog förändra hjärnan så att effekten av en annan drog blir annorlunda? Maria Ellgren | 3 sept 2012

8 Biologisk interaktion
Metabolism Påverkar en drog nedbrytningen av en annan? Troligtvis inte fallet med cannabis, alkohol och nikotin Maria Ellgren | 3 sept 2012

9 Biologisk interaktion
Liknande alt. motsatta farmakologiska effekter Bruk av flera droger kan Förstärka positiva/negativa effekter Motverka positiva/negativa effekter Maria Ellgren | 3 sept 2012

10 Biologisk interaktion
Förekommer det mellan cannabis, tobak och alkohol?... Maria Ellgren | 3 sept 2012

11 Alkohols och tobaks verkningsmekanismer
Maria Ellgren | 3 sept 2012

12 Alkohols verkningsmekanism
Binder till proteinkomplex i cellmembranet och ändrar därmed deras struktur och funktion = Gör jonkanaler och receptorer mer eller mindre effektiva Minskar funktionen av glutamat-receptorer Ökar funktionen av GABA-receptorer Maria Ellgren | 3 sept 2012

13 Alkohols verkningsmekanism
Ökade glutamat- och GABA-nivåer leder till hämmad hjärnaktivitet Sedering Minnesförlust Minskad ångest Försämrad koordination/balans/finmotorik Ökade dopamin- och endorfinnivåer  belöning/eufori kroniskt intag: hjärnan kompenserar med fler glutamatreceptorer och färre GABAreceptorer  under abstinens: alkoholsug, neurotoxicitet och ångest Maria Ellgren | 3 sept 2012

14 Nikotins verkningsmekanism
Binder till nikotinerga Acetylcholinreceptorer (nAChR), vilket leder till: Dopaminfrisättning i belöningssystemet Förbättrad minnesfunktion (f.f.a. vid minnesnedsättning; försämrad under abstinens hos tonåriga rökare) Förbättrad koordination/finmotorik Ökad motorisk aktivitet Ökad koncentrationsförmåga? Maria Ellgren | 3 sept 2012

15 Biologisk interaktion
Liknande alt. motsatta farmakologiska effekter Cannabis + Alkohol: Förstärker positiva effekter? Effekt Cannabis Alkohol Nikotin Belöningssystemet Minnesfunktion Motoraktivitet Koordination Maria Ellgren | 3 sept 2012

16 Cannabis + Alkohol Effekter på belöning
Alkohol har ingen effekt på dopaminfrisättningen i belöningssystemet om CB1-receptorn blockas eller hos möss som saknar CB1-receptorer Ex.  CB1-block Maria Ellgren | 3 sept 2012 Cheer J.F. et al J. Neurosci. 27(4):791–95

17 Cannabis + Alkohol Effekter på belöning, forts.
Möss som saknar CB1-receptorn dricker mindre alkohol Ex. Vinod. K.Y. et al Synapse. 62(8):574-81 Maria Ellgren | 3 sept 2012

18 Cannabis + Alkohol Effekter på belöning, forts.
Syntetiskt cannabis ökar alkoholdrickande och blockering av CB1-receptorn minskar alkoholdrickande hos råttor och möss Ex. Malinen H. et al Alcohol Clin Exp Res. 32(11):1976–83 Maria Ellgren | 3 sept 2012

19 Cannabis + Alkohol Effekter på belöning, forts.
Påverkar alkohol cannabis effekter på belöningssystemet?... Maria Ellgren | 3 sept 2012

20 Biologisk interaktion
Liknande alt. motsatta farmakologiska effekter Cannabis + Nikotin: Förstärka positiva effekter Motverka negativa effekter Effekt Cannabis Alkohol Nikotin Belöningssystemet Minnesfunktion Motoraktivitet Koordination Maria Ellgren | 3 sept 2012

21 Cannabis + Nikotin Effekter på belöning
Blockering av CB1-receptorn minskar nikotininducerad dopaminfrisättning i belöningssystemet Ex. Cohen C. et al Behav Pharm. 13 (5-6):451-63 Maria Ellgren | 3 sept 2012

22 Cannabis + Nikotin Effekter på belöning, forts.
Blockering av CB1-receptorn minskar själv-administering av nikotin hos råttor Ex. Shoaib M Neuropharmacology 54 :438-44 Maria Ellgren | 3 sept 2012

23 Cannabis + Nikotin Effekter på belöning, forts.
Syntetiskt cannabis ökar motivationen för att självadministrera nikotin och ökar nikotinsuget hos råttor Ex. Gamaleddin I. et al Addiction Biology, 17,:47–61 Maria Ellgren | 3 sept 2012

24 Cannabis + Nikotin Effekter på belöning, forts.
Påverkar nikotin cannabis effekter på belöningssystemet?... Maria Ellgren | 3 sept 2012

25 Cannabis + Nikotin Effekter på kognition
Regelbundna cannabisrökare visade störningar på minnesfunktioner vid tobaksstopp Ex. Jacobsen L.K. et al 2007 Biol. Psych. 61:31-40 Maria Ellgren | 3 sept 2012

26 Cannabis + Nikotin Effekter på kognition, forts.
Syntetiskt cannabis försämrar korttidsminne, ökning av Acethylcholinnivåerna (som binder till nikotinerga receptorer) normaliserar funktionen (på råtta) Ex. Koksalt Cb + AChE-hämmare Cb Maria Ellgren | 3 sept 2012 Robinson L. et al Beh. Brain Res. 208(2): och Goonawardena A.V Learn. Mem. 17:

27 Cannabis + Nikotin Effekter på motoraktivitet
Motoraktivitetssänkande effekten av syntetiskt cannabis var kraftigare hos tonårsråttor som givits nikotin upprepade ggr, detta sågs ej hos vuxna råttor Ex. Tonårsråttor Vuxna råttor Werling L.L. et al 2009 Int J Dev Neurosci 27(3):263-9 Maria Ellgren | 3 sept 2012

28 Cannabis + Nikotin Effekter på motoraktivitet, forts.
Syntetiskt cannabis hämmar nikotinets motoraktivitetshöjande effekt Ex. Rodwelt K.R. et al (4):337-44 Maria Ellgren | 3 sept 2012

29 Cannabis + Nikotin Effekter på koordination/finmotorik ?
Maria Ellgren | 3 sept 2012

30 Biologisk interaktion mellan cannabis, alkohol och nikotin
Slutsats Drogerna verkar till stor del i samma hjärnområden och påverkar sannolikt varandras effekt Cannabis triggar igång sug efter nikotin resp. alkohol i djurstudier och det är därför sannolikt att nikotin och alkohol kan trigga igång sug efter cannabis Nikotin kan i djurstudier minska cannabis-inducerade minnesnedsättningar, tobaksrökning skulle därför kunna fungera som självmedicinering för cannabisbrukare Maria Ellgren | 3 sept 2012

31 Hungund 2003 CB1 k-o EtOH DA Simonnet et al. Addict Biol. 2012
Thanos P.K. et al Beh. Brain Res. 164:206-13 Maria Ellgren | 3 sept 2012


Ladda ner ppt "Cannabis, tobak och alkohol"

Liknande presentationer


Google-annonser