Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Ellgren, Med Dr Karlstad 3 september 2012 Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Ellgren, Med Dr Karlstad 3 september 2012 Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar."— Presentationens avskrift:

1 Maria Ellgren, Med Dr maria.ellgren@farmbio.uu.se Karlstad 3 september 2012 Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar

2 Praktiska erfarenheter och intryck Vanligt med parallella missbruk? Någon kombination vanligare? Olika syften med intag av de olika drogerna? Förekommer strikt cb-användning? Fortsätter med alk/tobak när slutar med cb? Maria Ellgren | 3 sept 2012

3 Biologisk interaktion? Högre intag/ kraftigare beroende Fortsatt bruk av en drog försvårar behandling av en annan Inkörsport/ omvänd inkörsport Möjliga konsekvenser i så fall: Maria Ellgren | 3 sept 2012

4 Inkörsport/omvänd inkörsport Biologisk interaktion? Tobak och alkohol som inkörsport till cannabisbruk Cannabis som omvänd inkörsport till tobaksrökning P.g.a. genetik, beteende, psykosociala faktorer, hjärnförändringar?? Maria Ellgren | 3 sept 2012

5 Biologisk interaktion Adaptering Påverkad metabolism Har liknande alt. motsatta farmakologiska effekter Möjliga mekanismer bakom ev. interaktion Maria Ellgren | 3 sept 2012

6 Biologisk interaktion Adaptering Kroppen strävar efter ”normal” funktion Motverkar och anpassar sig till yttre påverkan Normaltillstånd jämvikt Långtidseffekt Läkemedels- /drogpåverkan Läkemedels- /drogpåverkan Hjärnans anpassning Maria Ellgren | 3 sept 2012

7 Biologisk interaktion Beroendeutveckling sker under långvarigt drogbruk, drogen förändrar hjärnan Kan en drog påbörja förändringen så att beroendeutvecklingen går snabbare/ blir starkare för en annan? Kan en drog förändra hjärnan så att effekten av en annan drog blir annorlunda? Adaptering Maria Ellgren | 3 sept 2012

8 Biologisk interaktion Metabolism Påverkar en drog nedbrytningen av en annan? Troligtvis inte fallet med cannabis, alkohol och nikotin Maria Ellgren | 3 sept 2012

9 Bruk av flera droger kan Förstärka positiva/negativa effekter Motverka positiva/negativa effekter Biologisk interaktion Liknande alt. motsatta farmakologiska effekter Maria Ellgren | 3 sept 2012

10 Biologisk interaktion Förekommer det mellan cannabis, tobak och alkohol?... Maria Ellgren | 3 sept 2012

11 Alkohols och tobaks verkningsmekanismer Maria Ellgren | 3 sept 2012

12 Alkohols verkningsmekanism Binder till proteinkomplex i cellmembranet och ändrar därmed deras struktur och funktion = Gör jonkanaler och receptorer mer eller mindre effektiva Minskar funktionen av glutamat-receptorer Ökar funktionen av GABA-receptorer Maria Ellgren | 3 sept 2012

13 Alkohols verkningsmekanism Ökade glutamat- och GABA-nivåer leder till hämmad hjärnaktivitet Sedering Minnesförlust Minskad ångest Försämrad koordination/balans/finmotorik Ökade dopamin- och endorfinnivåer  belöning/eufori kroniskt intag: hjärnan kompenserar med fler glutamatreceptorer och färre GABAreceptorer  under abstinens: alkoholsug, neurotoxicitet och ångest Maria Ellgren | 3 sept 2012

14 Nikotins verkningsmekanism Binder till nikotinerga Acetylcholinreceptorer (nAChR), vilket leder till: Dopaminfrisättning i belöningssystemet Förbättrad minnesfunktion (f.f.a. vid minnesnedsättning; försämrad under abstinens hos tonåriga rökare) Förbättrad koordination/finmotorik Ökad motorisk aktivitet Ökad koncentrationsförmåga? Maria Ellgren | 3 sept 2012

15 Biologisk interaktion Liknande alt. motsatta farmakologiska effekter EffektCannabisAlkoholNikotin Belöningssystemet  Minnesfunktion  Motoraktivitet  Koordination  Cannabis + Alkohol: Förstärker positiva effekter? Maria Ellgren | 3 sept 2012

16 Cannabis + Alkohol Alkohol har ingen effekt på dopaminfrisättningen i belöningssystemet om CB1-receptorn blockas eller hos möss som saknar CB1-receptorer Ex. Effekter på belöning  CB1-block Cheer J.F. et al. 2007 J. Neurosci. 27(4):791–95 Maria Ellgren | 3 sept 2012

17 Cannabis + Alkohol Möss som saknar CB1-receptorn dricker mindre alkohol Ex. Effekter på belöning, forts. Vinod. K.Y. et al. 2008 Synapse. 62(8):574-81 Maria Ellgren | 3 sept 2012

18 Cannabis + Alkohol Syntetiskt cannabis ökar alkoholdrickande och blockering av CB1-receptorn minskar alkoholdrickande hos råttor och möss Ex. Effekter på belöning, forts. Malinen H. et al. 2008 Alcohol Clin Exp Res. 32(11):1976–83 Maria Ellgren | 3 sept 2012

19 Cannabis + Alkohol Påverkar alkohol cannabis effekter på belöningssystemet?... Effekter på belöning, forts. Maria Ellgren | 3 sept 2012

20 Biologisk interaktion EffektCannabisAlkoholNikotin Belöningssystemet  Minnesfunktion  Motoraktivitet  Koordination  Liknande alt. motsatta farmakologiska effekter Cannabis + Nikotin: Förstärka positiva effekter Motverka negativa effekter Maria Ellgren | 3 sept 2012

21 Cannabis + Nikotin Blockering av CB1-receptorn minskar nikotininducerad dopaminfrisättning i belöningssystemet Ex. Effekter på belöning Cohen C. et al. 2002 Behav Pharm. 13 (5-6):451-63 Maria Ellgren | 3 sept 2012

22 Cannabis + Nikotin Blockering av CB1-receptorn minskar själv-administering av nikotin hos råttor Ex. Effekter på belöning, forts. Shoaib M. 2008 Neuropharmacology 54 :438-44 Maria Ellgren | 3 sept 2012

23 Cannabis + Nikotin Syntetiskt cannabis ökar motivationen för att självadministrera nikotin och ökar nikotinsuget hos råttor Ex. Effekter på belöning, forts. Gamaleddin I. et al. 2011 Addiction Biology, 17,:47–61 Maria Ellgren | 3 sept 2012

24 Cannabis + Nikotin Påverkar nikotin cannabis effekter på belöningssystemet?... Effekter på belöning, forts. Maria Ellgren | 3 sept 2012

25 Cannabis + Nikotin Regelbundna cannabisrökare visade störningar på minnesfunktioner vid tobaksstopp Ex. Effekter på kognition Jacobsen L.K. et al 2007 Biol. Psych. 61:31-40 Maria Ellgren | 3 sept 2012

26 Cannabis + Nikotin Syntetiskt cannabis försämrar korttidsminne, ökning av Acethylcholinnivåerna (som binder till nikotinerga receptorer) normaliserar funktionen (på råtta) Ex. Effekter på kognition, forts. Robinson L. et al. 2010 Beh. Brain Res. 208(2):584-92 och Goonawardena A.V. 2010 Learn. Mem. 17: 502-511 Koksalt Cb + AChE-hämmareCb Maria Ellgren | 3 sept 2012

27 Cannabis + Nikotin Motoraktivitetssänkande effekten av syntetiskt cannabis var kraftigare hos tonårsråttor som givits nikotin upprepade ggr, detta sågs ej hos vuxna råttor Ex. Effekter på motoraktivitet TonårsråttorVuxna råttor Werling L.L. et al 2009 Int J Dev Neurosci 27(3):263-9 Maria Ellgren | 3 sept 2012

28 Cannabis + Nikotin Syntetiskt cannabis hämmar nikotinets motoraktivitetshöjande effekt Ex. Effekter på motoraktivitet, forts. Rodwelt K.R. et al. 2007 80(4):337-44 Maria Ellgren | 3 sept 2012

29 Cannabis + Nikotin ? Effekter på koordination/finmotorik Maria Ellgren | 3 sept 2012

30 Biologisk interaktion mellan cannabis, alkohol och nikotin Drogerna verkar till stor del i samma hjärnområden och påverkar sannolikt varandras effekt Cannabis triggar igång sug efter nikotin resp. alkohol i djurstudier och det är därför sannolikt att nikotin och alkohol kan trigga igång sug efter cannabis Nikotin kan i djurstudier minska cannabis-inducerade minnesnedsättningar, tobaksrökning skulle därför kunna fungera som självmedicinering för cannabisbrukare Slutsats Maria Ellgren | 3 sept 2012

31 Hungund 2003 CB1 k-o EtOH DA Thanos P.K. et al. 2005 Beh. Brain Res. 164:206-13 Simonnet et al. Addict Biol. 2012 Maria Ellgren | 3 sept 2012


Ladda ner ppt "Maria Ellgren, Med Dr Karlstad 3 september 2012 Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar."

Liknande presentationer


Google-annonser