Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ADHD – huvudsymtom • bristande uppmärksamhet • hyperaktivitet • bristande impulskontroll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ADHD – huvudsymtom • bristande uppmärksamhet • hyperaktivitet • bristande impulskontroll."— Presentationens avskrift:

1 ADHD – huvudsymtom • bristande uppmärksamhet • hyperaktivitet • bristande impulskontroll

2 ADHD – olika typer huvudsakligen bristande uppmärksamhet huvudsakligen hyperaktivitet / impulsivitet kombinerad typ

3 ADHD - epidemiologi •7 års ålder5-6 % –”svår” ADHD 1 % •vuxna2-3 % •förhållandet pojkar / flickor: 2(-3) / 1

4 ADHD - diagnos •deskriptiv diagnos •diagnostiska manualer med beskrivande kriterier (DSM-IV; ICD-10) •efter noggrann undersökning –läkare och psykolog (enklare fall) –utredningsteam (mera komplicerade fall)

5 ADHD - diagnos •utredningsteam –neuropsykolog (WISC, WPPSI, WAIS) –läkare (barnneurolog eller barnpsykiater) –sjukgymnast –arbetsterapeut –speciallärare

6 ADHD – kognitiva svårigheter •korttidsminne – minne som används för att hålla detaljer, instruktioner, ord, figurer en kort stund. T ex telefonnummer, information från läraren etc. •executiva funktioner –Hjälper oss att planera den nära framtiden; välja strategier för att lösa näraliggande problem; inhibera beteenden som inte är adekvat för ögonblicket; kunna byta strategi om den använda inte leder till målet.

7 ADHD – vanliga sekundära symtom och svårigheter •Försenad tal/språk utveckling •Motoriska svårigheter •Svårt att samspela med kompisar •Inlärningssvårigheter (ex dyslexi etc) •ODD – trotssyndrom •CD – conduct disorder – har ofta en något sämre prognos

8 ADHD – sekundära problem och svårigheter (forts.) •Depression •Tics, Tourette syndrom •Autistiska drag ( särskilt hos dom med svår ADHD) •tvångssyndrom •ångestproblematik •olycksdrabbade

9 ADHD – sekundära problem och svårigheter (forts.) •Perceptionsstörning •Sömnstörning •Missbruk •Bipolär sjukdom (mano-depressiv) •Uppförandestörning, antisocialt beteende •( i svenska fängelser har man funnit att 40-70 % av internerna uppfyller diagnos- kriterierna for ADHD)

10 ADHD – orsaker •Ärftlighet(> 70 %) –Mulitfaktoriellt arv •Fosterpåverkan –Alkohol (FAS, FAE) –Infektioner –Havandeskapsförgiftning –Rökning

11 ADHD – orsaker (forts.) •Efter födelsen –Infektioner –Traumatiska hjärnskador •Psykosociala faktorer?

12 ADHD – bemötande och behandling •Information •Kunskap •Struktur •Pedagogiska metoder •Helst visuella instruktioner •Mediciner

13 ADHD •Tidig upptäckt? •Flickor / pojkar ca 13 år / ca 6-7 år

14 ADHD •Skillnader flickor / pojkar kvinnor / män

15 ADHD HAmindre framträdande hos flickor pillar på naglarna tuggar tuggummi vickar med foten ”stor känsla av rastlöshet” Föräldrar upplever mer HA än skolan

16 ADHD Flickor större soc samspelssvårigheter under fritid Pojkarna större problem under skoltid Uppförandestörn. Flickor mindre än pojkar Aggressivitet- ”-

17 ADHD Ångest, fobier, tvång och tics mer hos flickor än hos pojkar Tid alkohol o droger mer hos flickorna Kroppsliga symtom mer hos flickorna Hjälp i skolanmindre för flickorna

18 ADHD Flickorna ”stillsamma” i skolan men tenderar att börja skolka i högstadiet glider undan krav leker med betydligt yngre eller betydligt äldre barn Medicin: färre flickor än pojkar Medicineffekt: flickor = pojkar

19 ADHD •Flickorna har –Inga speciella fritidsintressen –Bryr sig lite om sitt utseende / kläder – Sociala koder – Ofta ensamma – Mobbas i högre utsträckning – Klarar inte målen

20 ADHD – medicinsk behandling •Bäst vid ”klassisk” ADHD •Svårare att få god effekt om barnet samtidigt har autismspektrumstörning, tics, tvångssyndrom

21 ADHD – medicinsk behandling •Centralstimulantia – Metylfenidat0.5 – 1.5 mg/kg/day –Ritalin® kortverkande(3-4 tim); långverkande (ca 10 tim) –Concerta®långverkande (ca12 tim) –Equazym®långverkande (ca 8 tim)

22 ADHD – medicinsk behandling •Metylfenidat –Selektiv återupptagshämmare av Dopamin(DA) –Ökar alltså DA aktiviteten –Normaliserar en tidigare låg DA aktivitet

23 ADHD – medicinsk behandling •Metylfenidat – bieffekter: –Huvudvärk; ont i magen; –Sämre aptit –Sömnstörningar –Höjer blodtrycket –Ökar frekvensen av ev tics – ev depression

24 ADHD – medicinsk behandling •Metylfenidat och andra centralstimulantia –Får endast förskrivas av barnpsykiatriker och av barnneurologer –För vuxna enbart av vuxenpsykiatriker

25 ADHD – medicinsk behandling •Atomoxetin (Strattera®) 1 – 1.5 mg/kg/day –Selektiv återupptagshämmare av Noradrenalin (och av DA) –Har effekt hela dygnet –Tas gärna på kvällen –Tar 4-6 veckor till full effekt


Ladda ner ppt "ADHD – huvudsymtom • bristande uppmärksamhet • hyperaktivitet • bristande impulskontroll."

Liknande presentationer


Google-annonser