Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Säkrare vård och omsorg Ökad patientmedverkan Läkemedel Hygien.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Säkrare vård och omsorg Ökad patientmedverkan Läkemedel Hygien."— Presentationens avskrift:

1 1 Säkrare vård och omsorg Ökad patientmedverkan Läkemedel Hygien

2 2 Patientsäkerhet – att förebygga vårdskador Med vårdskada menas ”lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död, som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd” SOSFS 2005:12

3 3 Vårdskadornas omfattning Socialstyrelsens vårdskademätning 2008 visar att 8,6 % av de patienter vars journaler granskats drabbats av en vårdskada 9 % ledde till bestående men eller funktionsnedsättning och 3 % till patientens död 105 000 vårdskador 630 000 extra vårddygn/år 70 % hade troligen kunnat förhindras vilket innebär en stor förbättringspotential

4 4 Vårdskadorna handlar om konsekvenserna av Missade eller för sent ställda diagnoser Felaktiga ingrepp eller behandlingar Felaktig läkemedelshantering Bristande hygien som medfört svåra infektioner

5 5

6 6 En säker läkemedelsprocess för SÄLMA 1. Identifiering av behov 2. Val mellan läkemedel och annan behandling 3. Val av läkemedel 4. Val av administrerings- sätt, beredningsform, Dosering och tidpunkt för intag 5. Dokumentation av indikation, behandlingsmål, ordination samt tidpunkt för uppföljning 8. Uppföljning av effekter biverkningar och följsamhet 6. Korrekt överföring till en läkemedelslista 7. Rätt person får/tar rätt läkemedel, i rätt dos, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt 9. Omprövning Ska behandlingen fortsätta eller inte? Rätt person får/tar Rätt läkemedel i Rätt dos vid Rätt tillfälle på Rätt sätt

7 7

8 8

9 9 Ökad patientmedverkan Bemötande vid vårdskada Hur kan patienter och närstående bidra till det löpande patientsäkerhetsarbetet?

10 10 Frågor Hur arbetar ni systematiskt och i samverkan med en säker läkemedelsanvändning hos äldre? Hur arbetar ni med - Bättre patientdeltagande i patientsäkerhetsarbetet -Gott och respektfullt bemötande i samband med att vårdskada har inträffat Ev medskick? eva.estling@skl.se

11 11 Vården blir inte säkrare av sig självt – det krävs aktiva handlingar Vi måste på alla nivåer börja att GÖRA på ett annat och bättre sätt! TACK för er uppmärksamhet! eva.estling@skl.se


Ladda ner ppt "1 Säkrare vård och omsorg Ökad patientmedverkan Läkemedel Hygien."

Liknande presentationer


Google-annonser