Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Varför patientsäkerhet? Internationella studier och erfarenheter. SOS journalgranskning i Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Varför patientsäkerhet? Internationella studier och erfarenheter. SOS journalgranskning i Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Varför patientsäkerhet? Internationella studier och erfarenheter. SOS journalgranskning i Sverige 2007 Svensk statistik –LÖF-data –Lex Maria –HSAN –Patientnämndsärenden –Avvikelser –Arbetsmiljö

2 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 God Vård i Landstingsplanen 2005 - 2006 - - 2008 – 2010 Strategi Vi ska arbeta i riktning mot en vård som är …. Tillgänglig Säker Evidensbaserad – kunskaps- och faktabaserad Likvärdig – kvalitativt (bästa möjliga) Jämlik Effektiv

3 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Nationell satsning för Ökad patientsäkerhet Urinvägsinfektioner i samband med vård Infektioner vid central venkateter Sårinfektioner efter operation Läkemedelsfel p g a kommunikations- och informationsbrister i vårdens övergångar Fallskador i samband med vård Trycksår i samband med vård

4 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Säker läkemedelshantering 3. Läkemedelsavstämning Korrekt läkemedelslista vid vårdens övergångar

5 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Läkemedel och patientsäkerheten Läkemedelsfel - en av de enskilt största säkerhetsriskerna! C:a 300 Lex Maria ärenden per år

6 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Identifierade förbättringsområden Fördröjd diagnos Vårdrelaterade infektioner Tillämpning av rutiner bl a i läkemedelshantering Informationsöverföring & kommunikation Trycksår Fall och Fallskador

7 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 AvvikelsehanteringsProcessen 2007 - preliminärt resultat Läkemedel - Ordination - Administrering 211 56 Fallskador262 Medicinsk behandling446 Omvårdnad863 Dokumentation3 795 varav 3077 avvikelser berör preanalytiska felkällor

8 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Säker vård – landstingsplanen 2008 - 2010 Det långsiktiga målet är att eliminera förekomsten av patientskador. Till och med 2010 är målet att halvera antalet patientskador jämfört med antalet år 2007

9 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Läkemedelsprocessen Logistik Iordning- ställa Utreda, under- söka, diagnos Administr. till patient Patient använder Uppfölja utvärdera effekt Ordinera Patienten SjuksköterskaKommunal vårdpersonal FarmacevtIT-utvecklare LäkareAnhöriga

10 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Inom NLL använde ordinatörerna under 2007 över sju olika system för läkemedelsjournal och läkemedelsordination. Läkemedels- delning på vårdavdelning PATIENT erhåller läkemedlet PATIENT använder läkemedlet Övrig informations- överföring. Icke auktoriserade system: apodosfax, meddix, muntlig ordination, epikris m.m. ? Ordinatör E-recept Datoriserad ordination, öppenvård E-dos Ordination slutenvård Datoriserad / manuell Recept- brevlåda Apodos Läkemedelsförteckningen

11 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Utveckling mot en säkrare läkemedelsordination IT utveckling: -en enda läkemedelslista för patienterna. -systematisering termer och begrepp i journalsystemet VAS. -Läkemedelsnotatet förbättrar kommunikationen i sjukvården Läkemedelsgenomgångar: -på utvalda patientgrupper

12 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 En enda läkemedelslista - Vem har ansvaret?

13 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Iordningställande av fel läkemedel….

14 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Utveckling mot en säkrare läkemedelshantering på sjukhus och vårdcentraler Avdelningsarbete: -Kvalitetsinspektion en gång per år. -ATC-systemet som grund för sortering av läkemedlen. -Lokala initiativ för förbättrade vårdrutiner.

15 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Hur ska patienten ta sitt läkemedel?

16 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Utveckling mot en säkrare läkemedelsanvändning hos patienten Patienten: -En enda läkemedelslista (edos, LMB). -Kommunikation mellan landsting och apotek pågår med målet att förbättra säkerheten vid ordinationsändringar.


Ladda ner ppt "Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008 Varför patientsäkerhet? Internationella studier och erfarenheter. SOS journalgranskning i Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser