Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientnämnden Oberoende instans för utredning av problem i vården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientnämnden Oberoende instans för utredning av problem i vården."— Presentationens avskrift:

1 Patientnämnden Oberoende instans för utredning av problem i vården

2 / Vad säger lagen? Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (Lag om patientnämndsverksamhet)

3 Uppgifterna gäller inom: Hälso- och sjukvård som bedrivs av landstinget Kommunal hälso- och sjukvård om det finns sådant avtal mellan landstinget och kommunen Folktandvård samt annan skattefinansierad tandvård.

4 Patientnämndens uppgifter hjälpa patienter att få information för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården främja kontakterna mellan patienter och hälso-, sjukvårds- eller tandvårdspersonal hänvisa patienter att vända sig till rätt myndighet rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter

5 Patientnämndens uppgifter Utveckla samverkan tillsammans med landstingets förtroendevalda, patientorganisationer och kommuner. Informera patienter, anhöriga och personal om patientnämndens ansvarsområde, möjligheter och rättigheter i patientskade- eller läkemedelsförsäkringen och vara kontaktorgan gentemot dessa försäkringar. utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård

6 Stödpersoner för tvångsvårdade Enligt lagarna om psykiatrisk tvångsvård (LPT), rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV) och Smittskyddslagen utse/utbilda stödpersoner till tvångsvårdade patienter.

7 Patientnämnden Fristående gentemot hälso- och sjukvården och även landstinget i stort. Direktplacerad under landstingsfullmäktige. Består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

8 Patientnämndens ledamöter Ledamöter: Rune Berglund, ordförande, (S), Vemhån Anna-Britt Bromée, vice ordförande, (M), Klövsjö Irene Löfgren, (C), Hallen Catarina Raswill-Antán, (V), Stugun Eva Ljungdahl, ( MP ), Dvärsätt Ersättare: Harriet Svaleryd (S), Östersund Kjell Carlsson, (S), Lit Monika Drugge-Hjortling, (S), Gällo Yngve Hamberg, (C), Bräcke Gunnar Dovner, (FP), Östersund

9 Nämndens uppgift Informera övriga landstingspolitiker om de händelser och iakttagelser som inkommit till patientnämndens kansli. Rapportera kring trender och tendenser som kan vara viktigt att ta hänsyn till vid eventuellt kommande beslut.

10 Nämndens sammanträden Avidentifierade ärenden Trender och tendenser Principärenden

11 Patientnämndens kansli Tre personer arbetar på patientnämndens kansli: Agneta Ingvarsson, chef och utredare, 063-14 75 60 e-post: agneta.ingvarsson@jll.seagneta.ingvarsson@jll.se Kerstin Kempeborg, utredare, 063-14 75 58 e-post: kerstin.kempeborg@jll.sekerstin.kempeborg@jll.se Inger Genhög, assistent, 063-14 75 46 e-post: inger.genhog@jll.seinger.genhog@jll.se Fax: 063-14 76 70 Adress: Patientnämnden i Jämtlands län Fritzhemsgatan 1B, 832 42 Frösön

12

13 Patientnämndens ärenden i Jämtland

14

15 Ny Patientsäkerhetslag 1 jan 2011 Lagens främsta syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård samt tandvård 1 kap, 1§

16 Viktiga ”nya” definitioner Vårdskada = lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarlig vårdskada = vårdskada som är 1) bestående och inte ringa, eller 2) har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit 1 kap, 5 §

17 Ny Patientsäkerhetslag 1 jan 2011 Patientnämndens förändringar: 1.Tandvårds som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landstinget 2.Bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården 3.I nödvändig omfattning informera om verksamheten 4.Göra SoS uppmärksam på förhållanden som faller inom den statliga tillsynen

18 Skyldighet att informera patienter vid vårdskada (Patientsäkerhetslagen3 kap. 8 §) Inträffad händelse Viktiga åtgärder som ska vidtas Möjlighet att anmäla klagomål till Socialstyrelsen Möjlighet till ersättning Patientnämndernas verksamhet

19 Socialstyrelsens hantering av klagomål mot hälso-och sjukvården (7 kap. 10-18 §§) Vem som helst kan anmäla klagomål Mot personal eller mot vårdgivaren Anmäler en händelse

20 Enskild anmälan Socialstyrelsen Lex Maria Patientnämnden Patientförsäkringen LÖF (HSAN t. o. m 2010)

21

22 Patientnämnder i Sverige 25 000 ärenden Samarbete på riksnivå Gemensam hemsida Gemensam statistik Samarbete mellan Norrlandstingen


Ladda ner ppt "Patientnämnden Oberoende instans för utredning av problem i vården."

Liknande presentationer


Google-annonser