Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så här arbetar vi med nutritionsfrågor på Löderupsgården i Ystad kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så här arbetar vi med nutritionsfrågor på Löderupsgården i Ystad kommun."— Presentationens avskrift:

1 Så här arbetar vi med nutritionsfrågor på Löderupsgården i Ystad kommun.

2 Tidigare… From 2008: • Projektanställd på kommundietist • Samtlig personal inom social- och omsorgssektorn involverades på något sätt. • Större fokus på MNA och uppföljningar. • Flera olika kostprojekt påbörjades • Kost- och nutritionspolicyn tog form

3 Löderupsgården Vi följer kommunens Kost- & Nutritionspolicy som har antagits av Ystads socialnämnd. Planen revideras fortlöpande. Som kostombud har man ansvar för att hålla sig ájour med policyn. Policyn finns på Ystad kommuns hemsida. Kostombuden deltar i kostombudsutbildningar och ser till att kunskaper och nyheter sprids till övrig personal. Kostombuden fungerar även som en länk mellan kökspersonalen och brukarna.

4 Vårdpersonalens ansvar • Följa brukarnas vikt en gång i månaden, eller oftare om behov föreligger. • Daglig observation av brukarnas mat- och dryckesintag. • Delta aktivt i arbetet med förebyggande näringsåtgärder • Rapportera till omvårdnadsansvarig sjuksköterska när en brukares näringsstatus förändras. • Se till att varje måltid blir en trevlig upplevelse.

5 Måltidsmiljö • Hur ska menyn presenteras? • Hur ska matsalen möbleras? • Hur ska man duka? • Hur mycket ska personalen hjälpa till? • Hjälpmedel

6 Frukt- och grönt Tips: • Skära frukt i småbitar • Grönsakssnittar och dipp • Smoothies • Fruktsallad • Färskpressade juicer

7 Speciella behov • Hjälpmedel • Anpassad kost • Olika sociala behov • Alkoholproblematik • Kulturella behov

8 Senior Alert • Arbetsredskap som infördes i Maj 2012 • Bra mätinstrument • Lätta och konkreta åtgärdspaket • Tydlig uppföljningsdel

9 Bedömning, beräkning • Redskap: våg, mätsticka, måttband, miniräknare, formulär, omräkningstabell (bmi + längd). • Missvisande resultat. • Löderupsgården: Cirka 30 % av brukarna är i riskzonen enligt MNA, i realiteten endast 15 %.

10 Faktorer som kan bidra till undernäring • Dålig tandstatus/munhälsa • Sväljningssvårigheter • Nedsatt rörelseförmåga • Nedsatt förmåga att känna lukt/smak • Nedsatt syn/hörselförmåga • Kostrestriktioner • Tar många (mer än 3) läkemedel/dag • Sjukliga förändringar i hjärta/lever/njure/lungor eller i de endokrina organen • Illamående, förstoppning

11 Faktorer som kan bidra till undernäring • Förlust av motivation • Nedsatt sinnesstämning • Aptitlöshet • Sorg pga. nära närståendes sjukdom/bortgång • Isolering/ensamhet • Saknar den hjälp som behövs under måltiden • Att vara nyinflyttad till en "institution" • Rädsla för konsekvenserna av att vara inkontinent • Kulturella faktorer

12 Åtgärder i Senior Alert • Information/undervisning om hälsa- ohälsa • Påverkan av attityder i omgivningen • Omgivningsanpassning • Översyn av läkemedel • Övervakning av näringsintag

13 Fortsättning åtgärder • Underlättande av ätande och sväljning • Träning i att äta och dricka • Nutritionsbehandling • Person avböjer förebyggande åtgärd - undernäring • Avböjer åtgärd för person i livets slutskede - undernäring

14 Uppföljning Uppföljningar görs individuellt, men minst varannan månad. • Ny vikt • Vid behov nytt MNA • Glöm inte att sätta ut åtgärder när de inte behövs längre. • Byter brukaren boende eller blir inlagd – överrapportera vilka åtgärder som är insatta. • Dokumentera!

15 Löderupsgården Anna Toftegaard Jensen Leg. Sjuksköterska anna.jensen@ystad.se Bengt Jeppsson Undersköterska bengt.jeppsson@ystad.se


Ladda ner ppt "Så här arbetar vi med nutritionsfrågor på Löderupsgården i Ystad kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser