Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMORDNAD VÅRDPLANERING I samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Ta fram inskrivningsmeddelande Kalla till samordnad vårdplanering Genomföra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMORDNAD VÅRDPLANERING I samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Ta fram inskrivningsmeddelande Kalla till samordnad vårdplanering Genomföra."— Presentationens avskrift:

1 SAMORDNAD VÅRDPLANERING I samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Ta fram inskrivningsmeddelande Kalla till samordnad vårdplanering Genomföra samordnad vårdplanering Underrätta om utskrivningsklar

2 Samordnad vårdplanering i Skåne - 20042 Betalningsansvarslagen 1990:1404 Ändringar i lagen  Befintlig lag 1990:1404  Förändringar i lagen 1 juli 2003  Nya krav på betalningsansvar  Nya krav på vårdplaneringen  Ny terminologi  Nya formulär

3 Samordnad vårdplanering i Skåne - 20043 Betalningsansvarslagen 1990:1404 Betalningsansvar SomatikBetalningsansvaret övergår tidigast efter 5 vardagar efter det att kommunen har mottagit kallelsen till samordnad vårdplanering PsykiatriBetalningsansvaret övergår tidigast efter 30 vardagar efter det att kommunen har mottagit kallelsen till samordnad vårdplanering Betalningsansvaret infaller på en vardag men ej lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

4 Samordnad vårdplanering i Skåne - 20044 Betalningsansvarslagen 1990:1404 Vårdplanering  En Samordnad vårdplan skall upprättas och justeras av berörda parter  Betalningsansvar kan övergå från slutenvården till kommunen när justeringen är gjord.

5 Samordnad vårdplanering i Skåne - 20045 Betalningsansvarslagen 1990:1404 Justering Medicinskt färdigbehandlad Utskrivningsklar Ansvarig läkare Behandlande läkare Terminologi

6 Samordnad vårdplanering i Skåne - 20046 Betalningsansvarslagen 1990:1404 Formulär  Inskrivningsmeddelande  Kallelse till samordnad vårdplanering  Samordnad vårdplan  Utskrivningsmeddelande

7 Samordnad vårdplanering i Skåne - 20047 Berörda enheter & Kraftfält Skånsk livskraft

8 Samordnad vårdplanering i Skåne - 20048 Fördelning av ansvar Landstingets slutna hälso- och sjukvård Medicinskt ansvar Omvårdnadsansvar Kommunens socialtjänst/ hälso- och sjukvård Omvårdnadsansvar Medicinskt ansvar tom läkarnivå Landstingets primärvård, öppen psykiatrisk vård eller annan öppen vård Omvårdnadsansvar Medicinskt ansvar till läkarnivå Vårdplan fgfgf hfhfhf gfgfg fgfgf gfgfg

9 Samordnad vårdplanering i Skåne - 20049 Beslut  11nov2003Hälso- och Sjukvårdsnämnden godkänner det Skånegemensamma regelverket  11nov2003Styrelsen vård och omsorg ställer sig bakom det Skånegemensamma regelverket  03 maj2004 Införs nya rutiner för betalningsansvar i PASiS.  01juni2004Senaste datum för att de nya Skånegemensamma rutinerna ska vara införda

10 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200410 Ta fram inskrivningsmeddelande Syfte – Underrätta och signalera Viktiga aktiviteter  Inskrivningsmeddelande skickas till kommunen och till familjeläkare/behandlande läkare i öppenvården alternativt områdesansvarig i öppenvård  Samtycke inhämtas eller menprövning görs  Om kontakt önskas kan detta anges  Avgöra om Kort vårdtid med oförändrat vårdbehov gäller

11 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200411 Kort vårdtid med oförändrade vårdinsatser  Vårdinsatserna efter utskrivning är oförändrade  Det finns en upprättad vårdplan sedan tidigare, och den aktuella insatsen av slutenvården förändrar inte denna vårdplan.  Det är en kort vårdtid, d.v.s. 5 vardagar eller mindre.

12 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200412

13 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200413 Kalla till samordnad vårdplanering Syfte – Kalla och ge underlag för planering Viktiga aktiviteter  Behandlande läkare avgör när kalla  Berörda parter kallas  Samtycke inhämtas eller menprövning görs  Kallade parter svarar  Vårdplaneringen påbörjas nästa dag Viktiga egenskaper  Kvittenser & Klockslag  Betalningsansvaret inträder tidigast efter fem vardagar

14 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200414

15 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200415 Genomföra samordnad vårdplanering Syfte – Fördela ansvar och godkänna Viktiga aktiviteter  Företrädare har beslutsmandat  Går igenom vårdbehov fördelar insatserna och ansvar  Vårdplanen justeras Viktiga egenskaper  Slutenvården äger processen  Justerad inom 24 timmar

16 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200416 Justering av samordnad vårdplan  Justera – Godkänna  Justera/godkänna inom 24h  Berörda företrädare justerar/godkänner

17 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200417

18 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200418 Underrätta om utskrivning Syfte –Underrätta & Skapa beredskap Viktiga aktiviteter  Behandlande läkaren bedömer att vårdbehovet är oförändrat  Tidpunkten för utskrivning kan flyttas Viktiga egenskaper  Skickad dagen innan utskrivning

19 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200419

20 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200420 Betalningsansvar SomatikBetalningsansvaret övergår tidigast efter 5 vardagar efter det att kommunen har mottagit kallelsen till samordnad vårdplanering PsykiatriBetalningsansvaret övergår tidigast efter 30 vardagar efter detatt kommunen har mottagit kallelsen till samordnad vårdplanering BetalningsansvarInfaller betalningsansvaret på en lördag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller en helg överförs betalningsansvaret närmast följande vardag KlockslagMeddelande sänt och inkommit före klockan 12 anses inkommet hos kommunen den dagen, medan meddelande som sänts och inkommit efter klockan 12 anses inkommet först nästa dag.

21 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200421 Betalningsansvar Exempel K =Bekräftelse på att Kallelse till samordnad vårdplanering är mottagen. U =Bekräftelse på att Utskrivningsmeddelande är mottagen. B =Betalningsansvar inträder såvitt inte kommunen tagit hem patienten och utskrivning därmed skett.

22 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200422 Då kommunens betalningsansvar ej inträder  Om de insatser som landstinget ansvarar för inte kan utföras.  Om patienten inte ger sitt samtycke till en samordnad vårdplanering.  Under den tid som patienten är på permission.

23 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200423 Permission  Slutenvården har ansvaret under permissionen.  Permissionsdagarna räknas inte ifrån när det gäller antal dagar då betalningsansvaret inträder.

24 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200424 Kvittenser  Kallelse till samordnad vårdplanering  Samordnad vårdplan  Utskrivningsmeddelande

25 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200425 Hela processen

26 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200426 Mer information www.skane.se/utskrivningsklar

27 Samordnad vårdplanering i Skåne - 200427 Ändringslogg 2004 april 14 (Fredrik Naversten)  Ändrat en felskrivning från 1990:1440 till 1990:1404 2004 mars 22 (Helen Hansson & Fredrik Naversten)  Bild 9 – datum för införandet i PASiS  Bild 21 –förtydligande av betalningsrutiner, utifrån PM från Ulf Jakobsson och Lena Zethraeus  Bild 25 –tagit bort pilen med att patienten skrivs ut


Ladda ner ppt "SAMORDNAD VÅRDPLANERING I samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Ta fram inskrivningsmeddelande Kalla till samordnad vårdplanering Genomföra."

Liknande presentationer


Google-annonser