Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Grundläggande eHälsa Märit Säker, utvecklingsledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Grundläggande eHälsa Märit Säker, utvecklingsledare."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Grundläggande eHälsa Märit Säker, utvecklingsledare

3 3 Grundläggande eHälsa  Vad är eHälsa  Var hittar man information? - Insidan - Uppdragsguiden - Vårdguiden/ Mina vårdkontakter - WHO information på olika språk  Rapp – hur kan jag kontrollera mina registreringar?  Sammanhållen journalföring  Avvikelsehantering  E-post  Tips & trix  Framtiden – omvärldsbevakning  Sammanfattning och reflektion

4 4 eHälsa – vad är det egentligen?  Vad betyder eHälsa för dig?  Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter?  Vad kan eHälsa tillföra Barnmorskeverksamheten, för patienten och för dig?

5 5 Källa: Slutlig budget 2012 och planering 2013 – 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN, SLL eHälsa är den struktur som håller samman patientens vårdprocesser i en hälso- och sjukvård som erbjuds av en mängd olika aktörer. eHälsa definieras som de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen och stärker patientens ställning i vården genom ökade möjligheter till delaktighet i vårdprocessen.

6 6 Kompetenslyftet eHälsa  Finansieras av EU via Europeiska socialfonden med 47,5 miljoner  Genomförs under 2011 – 2013 inom Stockholms läns sjukvårdsområde med syfte att höja medarbetarnas eHälsa- kompetens Kompetens att använda elektronisk information och kommunikation inom vården. T.ex. Obstetrix, statistik- & uppföljning, insidan och egna webbsidor, Vårdguiden, Mina vårdkontakter, Uppdragsguiden m.m.

7 7 Inloggning med e-tjänstekort! Några eHälso-tjänster idag… Cellprovtagning, kallelse & provsvar Klamydiatest Hälsotester – beräkna BMI Frågetjänster Vårdguiden i mobilen Webbtidbokning (vårdcentral) Förnya recept (vårdcentral)

8 8 Nya förhållanden & behov  Önskemål från patienter  eHälso-tjänster för ökad delaktighet webb-tidbokning, sms-påminnelse följa sin remiss kommer 2012  Ökat utbud av information via nätet  Arbeta i sammanhållen journal

9 9 ”e-användandet” i Sverige  9 av 10 hushåll har Internetuppkoppling i hemmet  Var annan 3-åring använder internet  5 av 10 barn mellan 9 - 12 år har en egen profil på något socialt nätverk (t ex Facebook, Twitter, blogg m fl) = våra framtida vårdtagare/ medarbetare  7 av 10 kvinnliga internetanvändare söker efter hälsoinformation på nätet jämfört med 5 – 6 av 10 av männen  Mina vårdkontakter har ca 260 000 användarkonton och ca 11 000 ärenden/månad i Stockholms län (sept 2011) Källa: Internetstatistik.se + Mina vårdkontakter

10 10 eHälsa - tillgängligt för alla?

11 11 Kompetensgap?

12 12 Var hittar vi information på webben?

13 13 WHO information olika språk

14 14 Hur kan jag kontrollera mina registreringar?

15 15 Paus

16 16 Att arbeta i en sammanhållen journal

17 17 Att arbeta i en sammanhållen journal Patientdatalagen Sök info om patientdatalagen på insidan Sök info om patientdatalagen på insidan Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring

18 18 Att arbeta i en sammanhållen journal Hur informerar vi våra patienter?

19 19 Avvikelsehantering

20 20 Avvikelsehantering språktolkar

21 21 Pausgympa Pausövningar

22 22 E-post Bifoga & spara bifogad fil Skapa signatur Skicka till flera personer Skapa mappar Ej på kontoret Mellanlagring

23 23 Var hittar föräldrarna information? http://www.niomanader.se/ http://www.familjeliv.se/ http://gravid.se/ http://www.minbebis.com/ http://www.viforaldrar.se/ http://www.planetdad.se/

24 24 eHälsa i ”framtiden”  Rökavvänjning via mobilen (smartphone)

25 25 Några tips & trix ni vill dela med er av?

26 26 Vad har vi gått igenom idag? Vad är eHälsa Var hittar man information? - Insidan - Uppdragsguiden - Vårdguiden/ Mina vårdkontakter Rapp – hur kan jag kontrollera mina registreringar? Sammanhållen journalföring Avvikelsehantering E-post Tips & trix Framtiden – omvärldsbevakning Sammanfattning och reflektion

27 27 Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya / reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

28 28 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "1. 2 Grundläggande eHälsa Märit Säker, utvecklingsledare."

Liknande presentationer


Google-annonser