Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab Kompetensförsörjning Ingrid Stridfeldt, Christina Aasa-Bygdell, Kenneth Robarth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab Kompetensförsörjning Ingrid Stridfeldt, Christina Aasa-Bygdell, Kenneth Robarth."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab Kompetensförsörjning Ingrid Stridfeldt, Christina Aasa-Bygdell, Kenneth Robarth

2 Landstingsdirektörens stab BILD 2 Attrahera Anställa Utveckla Behålla medarbetare Avsluta anställningar

3 Landstingsdirektörens stab BILD 3 Rekrytering, utbildning Lönebildning/ arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö

4 Landstingsdirektörens stab BILD 4 Personalfunktionen – Landstingsdirektörens stab Personalchef Arbetslivshälsan (EFA) chef beteendevetare företags-ssk ergonom läkare Fackligt förtroendevalda och handläggare fackligt förtroendevalda handläggare Vårdutbildningar handläggare Utbildningscentrum RLU enhetschef informatör administratör Huvudstudierektor ST Personalenhet – stab Förhandlingschef Personalstrateger

5 Landstingsdirektörens stab BILD 5 Bemanning 2011-01-01 Rekrytering, utbildning Arbetsmiljö Lönebildning, arbetsgivarfrågor Mats L Lotta W Eva V Ellinor Anette S Christina AB Kenneth Arbetslivshälsan, Karin Lars R Ulrika Ellinor, controller Personal Personal specialist Utbildningscentrum

6 Landstingsdirektörens stab BILD 6 2. Välja ut intervju- Kandidater 1. Starta upp rekryteringen 4. Ta referenser 3. Genomföra intervjuer Behov av att anställa Behov av att anställa Uppfyllt 5. Anställa NLL Rekryteringsprocess Beslut om rekrytering via annons Lista på sökanden Kallade intervju- kandidater Slut Kandid- ater(er) Anställnings- erbjudande Person anställd

7 Landstingsdirektörens stab BILD 7 Ledningssystem Landstingsplan Divisionsplan Basenhetsplaner Uppföljning av resultat Månads- tertial och årsrapport

8 Landstingsdirektörens stab BILD 8 Antal anställda - kvinnor och män

9 Landstingsdirektörens stab BILD 9 Åldersfördelning - kvinnor och män

10 Landstingsdirektörens stab BILD 10 Åldersfördelning - huvudgrupper

11 Landstingsdirektörens stab BILD 11 Åldersfördelning - Chefer

12 Landstingsdirektörens stab BILD 12 Pensionsavgångar 2011-2020

13 Landstingsdirektörens stab BILD 13 Sjukfrånvaro 2002-2010

14 Landstingsdirektörens stab BILD 14 Läkarutbildning och vårdutbildning i Norrbotten Läkarutbildning ATST FoU Sunderby sjukhus Umeå universitet Vårdutbildning/Specialisering Luleå tekniska universitet Norrbottens läns landsting AnställdStudent

15 Landstingsdirektörens stab BILD 15 Engagerad och kompetent personal Bra utbildning/handledning Modernt sjukhus Förmåner & karriär Luleå – en etablerad studentstad Bra boendemiljö med stort utbud och god livskvalitet Bra kommunikationer Ett län fyllt av möjligheter och upplevelser Därför ska läkarstudenterna välja Sunderby sjukhus, Luleå & Norrbotten!

16 Landstingsdirektörens stab BILD 16 Breda forskningsprogram om folksjukdomarna hjärtinfarkt, stroke, diabetes, astma, allergi och KOL Forskning kring bl a: – infektionssjukdomar – reproduktion och graviditet – kirurgiska metoder – behandling av psykossjukdomar – plötslig hjärtdöd hos unga – obstruktiva lungsjukdomar – allergier Forskning om konsultationen inom primärvård, patienters hälsoresurser, genusperspektiv m m Forskning inom Norrbottens läns landsting

17 Landstingsdirektörens stab BILD 17 forts.. Forskning inom NLL Strategisk kraftsamling kring forskningsområdena omvårdnad och hälsovetenskap Forskarskola NLL och LTU Inst för Hälsovetenskap - ”Sverige-unik” samverkan E-hälsa Folksjukdomar Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kopplingen till kompetensförsörjning? - fördjupad kompetens bland NLL-anställda - förbättrad implementering av ny kunskap i verksamheten - attraktiv arbetsgivare - fler doktorerade säkrar universitetets utbildningar - ökad kvalité som utbildningsgivare

18 Landstingsdirektörens stab BILD 18 Vårdutbildningarna i landstinget Luleå tekniska universitet 1000 studenter på sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, arbetsterapeut-, sjukgymnast- och specialistsjuksköterske- programmen Norrbottens läns landsting Verksamhetsförlagd ut- bildning på i landstingets verksamheter Landstingets medarbetare är handledare Gymnasieskolor, vuxenutbildningar 250 elever på vård- och omsorgsprogrammet

19 Landstingsdirektörens stab BILD 19 Tala till ungdomen Vårdyrkesinformation på skolorna PRAO, studiebesök Mässor, event Vårdyrkesinformation till arbetslösa

20 Landstingsdirektörens stab BILD 20 Veta vad vi behöver ArbetsmarknadUtbildningMigrationPensionsavgångarAttraktiv arbetsgivare Tillgång på kompetens/arbetskraft Kommer tillgången på kompetens/arbetskraft räcka för efterfrågan? Efterfrågan på kompetens/arbetskraft VårdbehovEkonomiStyrningResursanvändning

21 Landstingsdirektörens stab BILD 21 Samverka med vårdutbildningarna Organisera oss väl Ge kvalitet i utbildningen Luleå tekniska universitet Norrbottens läns landsting Samverkansavtal Struktur för samverkan Gemensam planering IT-stöd för planeringen Ny pedagogisk modell för handledningen Utbildning av handledarna Utvärdering via studenterna Start av forskar skola Gemensamt mål – att genom förbättringsarbete nå god kvalitet i utbildningen

22 Landstingsdirektörens stab BILD 22 Tydlighet om och stöd för uppdraget att utbilda Landstingsplan Divisionsplan Basenhetsplaner

23 Landstingsdirektörens stab BILD 23


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab Kompetensförsörjning Ingrid Stridfeldt, Christina Aasa-Bygdell, Kenneth Robarth."

Liknande presentationer


Google-annonser