Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Capital of Scandinavia Utförarmöte 2014-05-09 Omvårdnadslyftet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Capital of Scandinavia Utförarmöte 2014-05-09 Omvårdnadslyftet."— Presentationens avskrift:

1 The Capital of Scandinavia Utförarmöte 2014-05-09 Omvårdnadslyftet

2 Om Omvårdnadslyftet Omvårdnadslyftet är en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen som har gymnasial utbildning och satsningen kommer att pågå 2011 - juni 2014. Syftet är att stärka vårdbiträden och undersköterskors grundläggande kompetens, samt den kompetens som krävs för mer specialiserade uppgifter. 2011-05-11 SIDAN 2

3 Utveckla medarbetarnas kompetens Omvårdnadslyftet är en regeringsstödd satsning som syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. De vård- och omsorgsuppgifter som utförs i äldre personers hem är i dag ofta mer avancerade än tidigare. Många vårduppgifter som tidigare utfördes på sjukhus utförs i dag i hemmet och kraven på rätt kompetens ökar. Satsningen administreras och följs upp av Socialstyrelsen. 2011-05-11 SIDAN 3

4 2014 2011-05-11 SIDAN 4 • Socialstyrelsen beslutade om fördelning av medel för Omvårdnadslyftet 2014 till landets kommuner i mitten av mars. • Stockholm beviljades 16,5 miljoner. • Cirka 6 miljoner har använts för att ersätta de kurser som var pågående nov/dec 2013 men som blev uppskjutna till jan 2014 då medlen för Omvårdnadslyftet 2013 tog slut. • Resterande 10,5 miljoner har kunnat sökas för ny utbildning inom ramen för Omvårdnadslyftet år 2014. •Finns inget beslut från regeringen om ytterligare medel för Omvårdnadslyftet efter juni 2014

5 2014, forts. •72 enheter ansökte om ca 30 miljoner kr för att utbilda 921 medarbetare •Medlen har räckt till 250 gymnasiepoäng per anmäld deltagare plus ytterligare några hundra poäng per enhet •Maxsumma som en enhet kunnat beviljas är 500 000 kr (motsvarande 10 000 gymnasiepoäng) •Det har även beviljats en del medel för att läsa på högskolenivå, 555 högskolepoäng motsvarande 388 500 kr 2011-05-11 SIDAN 5

6 Utbetalning av medel Medel betalas ut efter att redovisning av tagna poäng gjorts till äldreförvaltningen Första enkäten för redovisning gick ut i måndags, den 5 maj Ytterligare två enkäter för redovisning kommer att gå ut, en i juni och en i augusti För att kunna få ersättning för utbildning inom ramen för Omvårdnadslyftet 2014, måste poängen vara tagna, dvs kursen avslutad, senast 2014-06-30 och poängen måste vara redovisade senast i enkäten för redovisning som kommer i augusti 2011-05-11 SIDAN 6

7 Inventering av deltagarnas utbildningsnivå Efter Omvårdnadslyftets avslut kommer en inventering av deltagarnas utbildningsnivå ske Enkät för detta planeras att skickas ut i augusti Inventeringen gäller de som genomgått utbildning inom ramen för Omvårdnadslyftet Det är ett krav från Socialstyrelsen att inventeringen sker. Om man inte gör inventering kommer man att bli återbetalningsskyldig. 2011-05-11 SIDAN 7

8 Vidare frågor och undringar Har ni frågor eller undringar som inte blivit besvarade här är ni välkomna att kontakta Hanna Hansson på äldreförvaltningen. Epost: hanna.hansson@stockholm.se Telefon: 08-508 36 242 2011-05-11 SIDAN 8


Ladda ner ppt "The Capital of Scandinavia Utförarmöte 2014-05-09 Omvårdnadslyftet."

Liknande presentationer


Google-annonser