Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till uppstartsmöte i Lundalands ungdomsprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till uppstartsmöte i Lundalands ungdomsprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till uppstartsmöte i Lundalands ungdomsprojekt
Lundaland Ideell Förening Annethe Yng, Verksamhetsledare

2 Agenda ________________________________________________ Välkomna!
Lundaland och Lundalands ungdomsprojekt – Annethe Yng – 20 min Lokalsidan i Veberöd - hur allt startade- Jan Malmgren – 20 min Lundalands ungdomscheckar Frågestund Avslut

3 LUNDALAND Vi är allihopa Lundalandbor!

4 Vad är Lundaland? ________________________________________________
Lundaland är en ideell förening som jobbar för en levande landsbygd i Lunds, Kävlinges, Staffanstorps, Lommas och Södra Eslövs kommun Vi kan hjälpa till och finansiera projektidéer för utveckling av Lundalands landsbygd Idéerna måste baseras på ett samarbete mellan ideella, privata och offentliga aktörer Vår metod kallas LEADER Våra projekt finansieras av kommunerna, staten, EU och privat finansiering från den eller de som söker stöd hos oss Vi har vårt kontor i kommunhuset i Kävlinge Vår styrelse fattar beslut om vilka projektidéer som ska få projektstöd Vi började vårt arbete 2009 Hittills har vi beviljat ca 40 projektstöd Vi kommer att vara verksamma fram tom 2014 Både vuxna och ungdomar kan söka projektstöd hos oss Det finns 65 områden motsvarande Lundaland i Sverige Det finns ett Leader ungdomsråd i Sverige Lundaland har ett eget Ungdomsprojekt som innehåller 6 lokalsidor och 20 ungdomscheckar

5 Starta en lokalsida i Lundaland
________________________________________________ I Lundalands ungdomsprojekt kan ni söka stöd för att starta en lokal web-tidning En grupp ungdomar och en eller flera mentorer (ideell vuxna) startar upp en lokal web-tidning med hjälp av ett projektstöd från Lundaland på max Sek Projektstödet består av ett ”startpaket” som innehåller allt det som behövs för att komma igång med och kunna driva en lokalsida under 1 år – innehåller basfunktioner Lundaland har 6 projektstöd för lokalsidor som kan sökas under hösten Blanketten för att söka finns på Lundalands hemsida: Ansökningstiden för att söka projektstödet att få starta en lokalsida är: – Lundalands styrelse väljer de 6 ”Lundalandteam” som får starta lokalsidor 2011 Lokalsidorna startar i januari 2011 och avslutas i dec 2011 För de som vill driva sin lokalsida vidare efter 2011 finns möjligheten att starta en ideell förening Under det första året får teamen fundera över hur de ska finansiera sina lokalsidor år 2 då projektstödet är slut Projektet avslutas med en gemensam ungdomsgala där alla ”teamen” träffas och presenterar sina resultat, samt redovisar hur de ska driva sin lokalsida vidare. Bästa lokalsidan utses!

6 Agenda ________________________________________________ Välkomna!
Lundaland och Lundalands ungdomsprojekt – Annethe Yng – 20 min Lokalsidan i Veberöd - hur allt startade - Jan Malmgren – 20 min Lundalands ungdomscheckar Frågestund Avslut

7 Vad innehåller startpaketet?
________________________________________________ Gemensam kick off i januari med alla team som fått beviljat att starta en lokalsida i Lundaland Hur kommer man igång? Vilken utrustning behövs? Vilka roller behövs? Vem ansvarar för vad? Hur lägger man upp arbetet? Vad ska man tänka på i början? osv Tillgång till den teknik som behövs för att starta upp och driva en lokalsida Löpande hjälp av Jan till mentorsgrupperna och lokalreportrarna Kvartalsvisa möten med alla teamen – hur går det för oss! Avslutande ungdomsgala Vad måste vi bidra med själva? Lokal mentorsgrupp som kan bidra med minst h per vecka, ideell tid under året 4 – 6 ungdomar som driver lokalsidan och som kan bidra med ca 2 timmar ideell tid per vecka och ungdom under året Lokal

8 Agenda ________________________________________________ Välkomna!
Lundaland och Lundalands ungdomsprojekt – Annethe Yng – 20 min Lokalsidan i Veberöd - hur allt startade- Jan Malmgren – 20 min Lundalands ungdomscheckar Frågestund Avslut

9 Testa din Lundalandidé
________________________________________________ Ungdomar (14 – 25) kan söka stöd för att genomföra en projektidé á max Sek. Idén ska bidra till utveckling av Lundalands landbygd Det finns en speciell blankett som används för att söka stöden som kallas för ”ungdomscheckar” Blanketten finns på Lundalands hemsida: Det finns 20 st ungdomscheckar som kan sökas För att få beviljat Sek till er idé måste ni visa att ni kan bidra med ca Sek ideellt, motsvarande ca 30% Varje timme arbete ni lägger ned är värd 75 kr Ex) Ni söker för en ide som har en budget på Sek att genomföra. Ni kan utföra en del av arbetet själva. Ni beräknar att arbetet kommer att ta ca 30 timmar. Arbetet värderas till 75 kr per timme och blir då värt 75 x 30= Sek 2 250 = 0,31 = 31% 7 250

10 Agenda ________________________________________________ Välkomna!
Lundaland och Lundalands ungdomsprojekt – Annethe Yng – 20 min Lokalsidan i Veberöd - hur allt startade- Jan Malmgren – 20 min Hur är det att driva en lokalsida? – Reportrarna i Veberöd berättar Lundalands ungdomscheckar Frågestund Avslut

11 Så här hoppas vi att det ser ut om några år i LUNDALAND!
Ungdomscheck max Sek Lokalsida 4 Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Lokalsida 5 Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Lokalsida 3 Ungdomscheck max Sek Lokalsida 2 Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Lokalsida 1 Lokalsida 6 Lokalsida Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek Ungdomscheck max Sek


Ladda ner ppt "Välkomna till uppstartsmöte i Lundalands ungdomsprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser