Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning om hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning om hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Utredning om hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland

2 Bakgrund Feb 2000 bildas Hjälpmedelsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen 2003 överfördes inkontinenscentrums verksamhet till förvaltningen från Westma Jan 2006 ingår verksamheten i Västra Götalndsregionens servicenämnds ansvarsområde under benämningen Område Hjälpmedel.

3 Bakgrund Vid överläggningar mellan företrädare för regionstyrelsen och Västkom den 28 juni 2006 lämnades uppdraget att tillsammans se över ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen.

4 Grundläggande utgångspunkter Länets kommuner och Västra Götalandsregionen har en gemensam ambition att vidareutveckla ett förtroendefullt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet. Ca tio procent av befolkningen beräknas använda personliga hjälpmedel varav många brukare är äldre. En effektiv och kundanpassad hjälpmedelsförsörjning Organiseras så att kunderna garanteras insyn och inflytande.

5 Syfte att framlägga förslag till hur den framtida hjälpmedelsförsörjningen ska organiseras

6 Följande frågor ska särskilt beaktas i etapp 1 Juridiska förutsättningar för gemensam hjälpmedelsförsörjning Mål och egenskaper (kundkrav, kvalitetsnivåer och servicebehov) Förutsättningar och utvecklings-möjligheter för en effektiv hjälpmedelsförsörjning med god kvalitet Fördelar och nackdelar med gemensam hjälpmedelsförsörjning

7 Följande frågor ska särskilt beaktas i etapp 2 1.Avgränsning mot annan verksamhet 2.Former för insyn och inflytande 3.Värdering av organisationsform, inkl associationsform (så som regional förvaltning, primärkommunal förvaltning, gemensam nämnd, kommunalförbund, ev bolag, extern leverantör)

8 Följande frågor ska särskilt beaktas i etapp 3 1.Förslag till framtida organisation för hjälpmedelsförsörjning 2.Förslag till process för övergång till vald organisationsmodell

9 Genomförande av uppdraget 1.ska utgå gällande Riktlinjer och produktanvisningar för förskrivning av personliga hjälpmedel. 2.ska möjliggöra reducerade kostnader för hjälpmedelsförsörjningen och därigenom minskade kostnader för de förskrivande organisationerna.

10 Genomförande av uppdraget 1.Uppdragsgivare är Samrådsorganet för Västra Götalandsregionen och Västkom. 2.Till uppdragsansvariga utses Dan Gustafsson, Västkom och Bengt Säterskog, Västra Götalandsregionen. 3.en projektledare från vardera Västkom och Västra Götalandsregionen. (Calle Blomberg, Idalena Svensson) 4.ledningsgrupp med representanter bl a för förskrivarna, Serviceförvaltningen Område hjälpmedel, juridik, ekonomi

11 Tidsplan Uppdraget ska vara slutfört och redovisas senast den 30 juni 2007. Andra halvåret 2007 utgör tid för beslutsprocess och förberedelsetid för en eventuell ny organisation fr o m 1 juli 2008.


Ladda ner ppt "Utredning om hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser