Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjälpmedels-försörjning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjälpmedels-försörjning"— Presentationens avskrift:

1 Hjälpmedels-försörjning
December 2012

2 Avtal med Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland (för rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation och vissa delar av medicinsk behandling) Gemensam upphandling av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland Beställningssystem WebSESAM Guide till förskrivare om avtalet På kundernas webbplats (se länken ovan) hittar du avtalet, information om kundforum, sortimentsarbete och annat du behöver veta. Där finns också inloggning till webSesam för att beställa hjälpmedel, ”Din guide till hjälpmedelsavtalet i Västra Götaland”, ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel” och länk till leverantörens webbplats. Kundernas webbplats har tillkommit för att tydligare stödja kund- och leverantörsförhållandet. Din guide till hjälpmedelsavtalet i Västra Götaland ska hjälpa förskrivare, kostnadsansvarig, MAS/MAR och verksamhetsansvarig att följa avtalet på bästa sätt genom att förklara innehållet, kraven och villkoret i avtalet. Guiden kompletteras och uppdateras kontinuerligt, så se till att alltid gå till webben för att hitta den senaste utgåvan. Versionsnummer finns på framsidan. December 2012

3 Hjälpmedelsorganisation i samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Från och med januari 2013 gäller en ny samverkansorganisation för hjälpmedel i Västra Götaland. Ledningsråd som får sitt uppdrag från Samrådsorgan (politiskt) och Ledning i Samverkan (tjänstemannanivå). Uppdraget omfattar strategisk ledning inom både förskrivning och försörjning. Fastställer rekommendationer för parterna. Samordning planeringsledare på HSA (samfinansierat med Västkom) Beredningsgrupp Handbok ansvarsområde regelverk med riktlinjer och produktanvisningar för förskrivning av personliga hjälpmedel. Beredningsgrgupp Avtal ansvarsområde tillämpning, uppföljning sortiment Beredningsgrupp IT-stöd, websesam ansvarsområde beställningssystemet webSESAM. Hjälpmedelsforum ett forum för samråd, information och förankring både avseende förskrivningsfrågor och försörjningsfrågor. Bilden hämtad från ”Beskrivning av uppdrag för Hjälpmedelsorganisationen i samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen” Ny bild December 2012

4 Syn, Hörsel och Ortopedteknik
Verksamheten beställer hjälpmedel i Västra Götalandsregionens beställningssystem eller direkt från leverantör Beställning och förrådshantering följer lokala rutiner I regel beställer inte varje förskrivare hjälpmedel själv utan vissa personer kan vara utsedda att beställa produkter, fylla på förråd m.m. Alla ramavtal finns publicerade på Område Inköps webbplats Det finns ortopedtekniska avdelningar inom Västra Götalandsregionen och externa utförare. De externa utförarna är inte alltid bundna till Västra Götalandsregionens ramavtal. Exempel på diskussionsfråga: Känner du till hur det fungerar för de ortopedtekniska hjälpmedel som du förskriver?

5 Ortoser Arbetsterapeut, sjukgymnast beställer ortoser och ortosmaterial från den ortopedtekniska avdelningen (OTA) i respektive område

6 Medicinsk behandling Beställning och förrådshantering följer lokala rutiner Förskrivare beställer hjälpmedel antingen via Hjälpmedelscentralen, via Område Inköps beställningsportal eller direkt från leverantör/företag enligt ramavtal

7 Förskrivnings-processen
Handbok Hjälpmedels-försörjning …en del av vård och behandling Lokala rutiner Sortiment Exempel


Ladda ner ppt "Hjälpmedels-försörjning"

Liknande presentationer


Google-annonser