Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Bergström Läkemedelsstrateg 2009-10-19BILD 1 Vad innebär Läkemedelsservice ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Bergström Läkemedelsstrateg 2009-10-19BILD 1 Vad innebär Läkemedelsservice ?"— Presentationens avskrift:

1 Anders Bergström Läkemedelsstrateg 2009-10-19BILD 1 Vad innebär Läkemedelsservice ?

2 Anders Bergström Läkemedelsstrateg 2009-10-19BILD 2 Läkemedelsservice -sjukhusapoteket sköter huvudparten av logistik och övrigt sortimentsarbete samt ger metodstöd / information till sjuksköterska Direkt logistik Metodstöd, övrigt arbete Sjuksköterska: –patientnära läkemedelshant.

3 Anders Bergström Läkemedelsstrateg 2009-10-19BILD 3 Att medverka till att ett lokalt bassortiment tas fram per vårdenhet med Läkemedelsservice utifrån varje avdelnings/mottagnings särskilda behov Beställa läkemedel ur fastställt bassortiment till vårdenhetens läkemedelsförråd i aktuellt beställningssystem enligt rutin för respektive avdelning Kontroll och inplockning av leverans på rätt plats i läkemedelsförrådet Hållbarhetskontroll av läkemedel i läkemedelsförrådet en gång per månad Underhåll av bassortimentslistor, som tillhandahålls i ATC-kodsordning Framtagning, uppsättning på förvaringsplats samt fortlöpande underhåll av streckkodsetiketter Omflyttningar i läkemedelsförrådet till följd av ändringar i bassortimentet Strukturera aktuella läkemedelsförråd och lagerplatser samt märka upp och uppdatera dessa enligt överenskommelse med avdelning/mottagning Ge aktuella avdelningar/mottagningar riktad sortimentsinformation kring enhetens bassortiment. Gäller t.ex. restinformation, styrkor, förpackningar, indragningar, avregistreringar och handhavande Initiera en årlig revision av avdelningens bassortiment Kontinuerligt uppdatera bassortimentet vid förändringar i varuregistret som t.ex. byte av varunummer eller ändring av förpackningsstorlek Rapportera avvikelse i bassortimentet enligt gällande instruktion för bassortimentet i Landstinget Sjukhusapotekets åtagande i Läkemedelsservice

4 Anders Bergström Läkemedelsstrateg 2009-10-19BILD 4 Vid behov utforma rutiner i samverkan med vården så att gällande säkerhetskrav uppfylls för hantering av narkotika och övriga läkemedel Efter överenskommelse dokumentera och kontrollräkna i narkotikajournal vid tillförsel av särskilda läkemedel Apoteket Farmacis samlade åtagande för Läkemedelsservice tillhandahålls via en av Apoteket Farmaci utsedd avdelningsfarmaceut som kontaktperson Apoteket Farmaci ansvarar för en årlig inventering av lagervärde och antal varunummer i förråd som omfattas av Läkemedelsservice samt antecknar kassation av läkemedel en gång per månad per enhet och sjukhus enligt överenskommen rutin. För varje ny enhet som ansluts till tjänsten görs en inventering före start Farmacevtiskt stöd tillhandahålls för såväl förberedelsefasen som implementeringsarbetet med omstrukturering av läkemedelsförråden. I samband med implementeringen utbildas sjuksköterskor i ATC-kodssystemet varav Apoteket Farmaci åtager sig att genomföra ca 20 utbildningstillfällen. Sjukhusapotekets åtagande i Läkemedelsservice

5 Anders Bergström Läkemedelsstrateg 2009-10-19BILD 5 Att Apoteket Farmaci kontaktas då avdelningen/mottagningen bedömer att förbrukningen av enskilda läkemedel kommer att bli onormalt hög (olyckor, epidemier etc.) Att snarast kontakta Apoteket Farmaci för åtgärd om akut brist i basförrådet riskeraratt uppstå Att avdelningar/mottagningar med Läkemedelsservice gör eventuella beställningar utöver bassortimentet enligt gällande rutin Att avdelningar/mottagningar som inte omfattas av Läkemedelsservice har beställningsrutiner som möjliggör att ordinarie beställningar respektive leverans sker på med Apoteket Farmaci överenskomna beställningsdagar och leveransdagar Att divisionerna ansvarar för lokaler samt utrustning i läkemedelsförråden Att i samverkan med Apoteket Farmaci ta fram en tydlig ansvarsfördelning mellan sjuksköterskor, läkare och apotekspersonal samt dokumenterade rutiner per sjukhus Att utse en kontaktperson på respektive klinik/avd för anpassning/komplettering av bassortimentet till respektive avdelnings/mottagnings behov Att avdelningar/mottagningar med Läkemedelsservice ska motsvara minst 75 % av den aktuella varuvolymen från Apoteket Farmaci inom landstinget totalt mätt som hanterad volym Att Apoteket Farmaci får tillträde till läkemedelsförråden Tillgång finns till aktuellt elektroniskt beställningssystem oavsett om det är Apoteket Farmacis eller Landstingets beställningssystem som används. Beställningssystemet ska kunna hantera streckkoder. Beslutsinstans inrättas inom Landstinget för godkännande och beslut vid förändring av bassortiment. Landstingets åtagande i Läkemedelsservice

6 Anders Bergström Läkemedelsstrateg 2009-10-19BILD 6 Finansiering av avtalet med Apoteket Farmaci AB: 2010: central finansiering från landstinget 2011: varje enhet med Läkemedelsservice betalar med egen budget


Ladda ner ppt "Anders Bergström Läkemedelsstrateg 2009-10-19BILD 1 Vad innebär Läkemedelsservice ?"

Liknande presentationer


Google-annonser