Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

December 2012 Handbok. Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Förskrivaren ska kunna förstå och tillämpa ”Handbok för förskrivning av personliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "December 2012 Handbok. Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Förskrivaren ska kunna förstå och tillämpa ”Handbok för förskrivning av personliga."— Presentationens avskrift:

1 December 2012 Handbok

2 Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Förskrivaren ska kunna förstå och tillämpa ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel” så att patienten möter samma förutsättningar för förskrivning oavsett var i Västra Götaland hon eller han besöker vården! Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel December 2012

3 Hjälpmedelsorganisation i samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Ny bild December 2012

4 4 Allmänt Det finns ingen nationell definition av personliga hjälpmedel. Varje vårdgivare bestämmer själv I Västra Götaland följer regionen och alla 49 kommuner samma regelverk, som finns i ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel”

5 5 Handbokens delar ”Så fungerar handboken” Riktlinjer och produktanvisningar Samarbetsrådet för hjälpmedel Beslutsstöd Skada och förlust Idébanken Bra att veta om hjälpmedel Till nästa avsnitt Grundprinciper

6 6 ”Så fungerar handboken” Beskriver olika funktioner på webbplatsen Beskriver hur man kan gå tillväga för att påverka handboken Tillbaka till Handbokens delar

7 7 Riktlinjer och produktanvisningar Riktlinjer och produktanvisningar utgör regelverket Regelverket är politiskt antaget och därmed bindande Tillbaka till Handbokens delar

8 8 Beslutsstöd Ett tankestöd före och under förskrivnings- processen Länk till beslutsstödet Tillbaka till Handbokens delar December 2012

9 9 Skada och förlust Ett verktyg vid bedömning av patientens/brukarens ansvar vid skada eller förlust av ett förskrivet hjälpmedel Innehåller vägledning och mallar för lånevillkor och låneförbindelse Länk till ”Skada och förlust” Tillbaka till Handbokens delar December 2012

10 10 Idébanken Goda exempel t.ex. mallar, blanketter, rutiner Lokalt framtagen, verksamheterna delar med sig Frivilligt att använda, kvalitetssäkrad utifrån riktlinjer och produktanvisningar Länk till idébanken Tillbaka till Handbokens delar

11 11 Broschyr: Bra att veta om hjälpmedel Informationsbroschyr riktad till allmänheten Kan skrivas ut från webbplatsen eller beställas i tryckt form Finns i anpassade former Tillbaka till Handbokens delar

12 12 Riktlinjer Ska tillämpas vid all förskrivning Ändringar kräver politiska beslut Riktlinjer är överordnade produktanvisningar, undantag anges i några produktanvisningar Ett exempel är antal utrustningar för rollatorer Principiella ställningstaganden kallas grundprinciper Tillbaka till Handbokens delar

13 13 Grundprinciper Kostnadsansvar Bedömning/val av produkt Egenansvar Dubbelutrustning Fritidsboende Sport, hobby och motion Hjälpmedel i arbetslivet Grundutrustning Brukarens ansvar CE-märkning Sortiment Resor Till nästa avsnitt Produktanvisningar

14 14 Kostnadsansvar Kostnadsansvarig måste godkänna förskrivningen Förtroendeförskrivning kan ske på två sätt: –Avtal/överenskommelse mellan förskrivarens och kostnadsansvariges verksamhet –Kontakt i varje enskilt fall Tillbaka till Grundprinciper

15 15 Bedömning/val av produkt Alla har rätt till en bedömning Förskrivaren beslutar och väljer produkt Tillbaka till Grundprinciper

16 16 Egenansvar Produkter som finns i allmän handel och som är vanliga i hemmiljön förskrivs inte utan är ett egenansvar för brukaren/ patienten Tillbaka till Grundprinciper

17 17 Dubbelutrustning Endast en utrustning förskrivs Undantag finns, framkommer på den enskilda produktanvisningen –Exempel teknikkäpparExempel teknikkäppar Därutöver enbart efter prövning av kostnadsansvarig Tillbaka till Grundprinciper

18 18 Fritidsboende Ingen förskrivning av hjälpmedel till fritidsboende Det flesta förskrivna hjälpmedel får tas med till fritidsboendet Tillbaka till Grundprinciper

19 19 Sport hobby och motion Hjälpmedel för sport, hobby och motion är inte hälso- och sjukvårdens ansvar utan brukarens egenansvar Tillbaka till Grundprinciper

20 20 Hjälpmedel i arbetslivet Hjälpmedel som enbart används i arbetslivet förskrivs inte av hälso- och sjukvården Delat ansvar för Arbetsgivaren Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Tillbaka till Grundprinciper

21 21 Grundutrustning Varje verksamhet ska vara grundutrustad för verksamhetens syfte och de som vistas där, t.ex. skola, daghem, särskilt boende, sjukhus Först när behovet av grundutrustning är tillgodosett kan ett hjälpmedel förskrivas personligt Se lokala rutiner Tillbaka till Grundprinciper

22 22 Brukarens ansvar Förskrivning innebär ett lån med nyttjanderätt Brukaren ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden Oaktsamhet kan leda till ersättningskrav Tillbaka till Grundprinciper

23 23 CE-märkning Personliga hjälpmedel ska vara CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet Några undantag finns, framförallt inom området kognitivt stöd och kommunikation Tillbaka till Grundprinciper

24 24 Sortiment I första hand används hjälpmedel ur upphandlat sortiment Om en patient har ett specifikt behov som inte kan tillgodoses på annat sätt, kan produkt utöver produktförteckning och/eller sortiment förskrivas, efter särskild prövning av kostnadsansvarig. Tillbaka till Grundprinciper

25 25 Resor Hjälpmedel enbart för resor förskrivs inte Personligt förskrivna hjälpmedel som används i bostaden kan tas med vid resor Ev. reparationer under resan (utanför Västra Götaland) bekostas av brukaren Tillbaka till Grundprinciper

26 26 Produktanvisningar Finns inom följande områden –Hörselskada –Medicinsk behandling –Rörelsehinder –Synskada –Ortoser, proteser och skor –Kognitivt stöd och kommunikation

27 27 Produktanvisningar Produktanvisningarna är sorterade enligt ISO-koder Samma ISO-kod kan förekomma under flera områden Varje produktanvisning har rubrikerna: –Förskrivare –Kriterier –Mål –Anvisningar –Utvärdering och uppföljning –Brukarens ansvar –Antal utrustningar –Kostnadsansvar

28 28 Produktanvisningar Produktanvisningarna revideras kontinuerligt Använd alltid aktuell version! Det kan finnas lokala rutiner som förtydligar produktanvisningen eller visar hur man rent praktiskt kan gå tillväga

29 29 Påverkan och samverkan FörslagBeredningsgrupp Ledningsråd Beslutsfattare riktlinjer Beslutsfattare produktanvisningar Handboken uppdateras kontinuerligt enligt följande: December 2012

30 30 Påverkan och samverkan Produktanvisningar Två olika blanketter har tagits fram för att underlätta bearbetningen av ansökningarna Ansökan om uppdatering av produktanvisningar avseende nya produktgrupper Ansökan om uppdatering avseende befintliga produktgrupper Dessa och mer information finns på handbokens webbplats under rubriken ”Så fungerar handboken”

31 31 Påverkan och samverkan Produktanvisningar Förslag att införa nya produktanvisningar ska vara förankrade i sortimentsgrupp eller motsvarande Sortimentsgruppen ska även ha stöd i Hjälpmedelsforums beredningsgrupp för sortiment December 2012

32 32 Påverkan och samverkan Riktlinjer Riktlinjerna är grunden för all förskrivning och ändringar kräver politiska beslut Förslagen behöver vara väl underbyggda Förslag på konkreta formuleringar ska ingå Bred förankring av förslaget underlättar

33 33 Påverkan och samverkan Beslutsfattare Ändringar i handboken kräver beslut i alla 49 kommuner och i Västra Götalandsregionen Riktlinjer –Socialnämnd eller motsvarande –Hälso- och sjukvårdsutskottet Produktanvisningar –utsedd beslutsfattare i respektive kommun –hälso- och sjukvårdsdirektören

34 34 Förskrivnings- processen Handbok Hjälpmedels- försörjning …en del av vård och behandling Lokala rutiner Sortiment Exempel


Ladda ner ppt "December 2012 Handbok. Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Förskrivaren ska kunna förstå och tillämpa ”Handbok för förskrivning av personliga."

Liknande presentationer


Google-annonser