Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

September 2010 Lokala rutiner Exempel. 2 Lokala anvisningar ”Vårdgivaren ansvarar för att verksamheten följer övergripande inriktning/policy och mål för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "September 2010 Lokala rutiner Exempel. 2 Lokala anvisningar ”Vårdgivaren ansvarar för att verksamheten följer övergripande inriktning/policy och mål för."— Presentationens avskrift:

1 September 2010 Lokala rutiner Exempel

2 2 Lokala anvisningar ”Vårdgivaren ansvarar för att verksamheten följer övergripande inriktning/policy och mål för hjälpmedelsfrågor och kompletterar vid behov med lokala anvisningar”. –Ur Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel

3 3 Varje verksamhet skapar sina egna bilder utifrån sina lokala rutiner eller använder sig av befintligt material, exempelvis lokala webbplatser Här följer exempel på hur bilderna om lokala rutiner kan se ut Exemplen kommer från Vänersborgs kommun

4 4 Lokala anvisningar och riktlinjer Förskrivarens kompetens Lokala rutiner vid förskrivning Avvikelsehantering, olyckor och tillbud Prioriteringsordning Lokala hjälpmedelsråd Grundutrustning Till sista sidan Exempel från Vänersborgs kommun

5 5 ”Det är vårdgivarens ansvar att säkerställa att de utsedda förskrivarna har rätt kompetens, att de har de kunskaper som krävs för att arbetsuppgiften och att förskrivarkompetensen upprätthålls.” –Ur Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel Introduktions- och utbildningsplan för ny hjälpmedelsförskrivare inom Vänersborgs Kommun Utbildningsplan för hjälpmedelsförskrivare – fördjupad nivå Förskrivarens kompetens Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer Exempel från Vänersborgs kommun

6 6 Förskrivning av personlyftar och selar Förskrivning av antidecubitusmadrasser Förskrivning av vårdarsängar Förskrivning och uppföljning av elrullstolar Rutiner vid korttidslån Kollektivtrafik Förtroendeförskrivning Dokumentation i Procapita (IT-stöd för journalföring) Lokala rutiner vid förskrivning Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer Exempel från Vänersborgs kommun

7 7 ”Rutiner för avvikelsehantering ska finnas inom varje verksamhetsområde enligt SOSFS 1996:23, Anmälningsskyldighet enligt 5 § lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården (Lex Maria) samt lokal avvikelsehantering”. –Ur Förskrivningsprocessen, HI Medicinteknisk avvikelse Lex Maria Avvikelserapportering i Procapita (IT-stöd för journalföring) Hantering av olyckor och tillbud Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer Exempel från Vänersborgs kommun

8 8 Prioriteringsordning för arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom Vänersborgs Kommun Prioriteringsordning Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer Exempel från Vänersborgs kommun

9 9 ”All förskrivning inom Västra Götaland bygger på att kostnadsansvarig har godkänt förskrivningen”. –Ur Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel Lokala riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel där Primärvården Fyrbodal har kostnadsansvar Ansökan till Hjälpmedelsrådet Fyrbodal Uppföljning av speciellt kostsamma hjälpmedel Lokala hjälpmedelsråd Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer Exempel från Vänersborgs kommun

10 10 ”Varje vårdenhet skall vara grundutrustad enligt verksamhetens syfte. Kravet på grundutrustning skall vara uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel förskrivs”. –Ur Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel Grundutrustningslista för Vård och Omsorg Vänersborg Hjälpmedelsgrupp Vård och Omsorg Grundutrustning Tillbaka till Lokala anvisningar och riktlinjer Exempel från Vänersborgs kommun

11 11 Förskrivnings- processen Handbok Hjälpmedels- försörjning …en del av vård och behandling Lokala rutiner Sortiment Exempel


Ladda ner ppt "September 2010 Lokala rutiner Exempel. 2 Lokala anvisningar ”Vårdgivaren ansvarar för att verksamheten följer övergripande inriktning/policy och mål för."

Liknande presentationer


Google-annonser