Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enligt Regionstyrelsens beslut: Etablering av Regiongemensam Funktion Behörighet, Spärr och Logg av vårdinformation Introduktionsmaterial.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enligt Regionstyrelsens beslut: Etablering av Regiongemensam Funktion Behörighet, Spärr och Logg av vårdinformation Introduktionsmaterial."— Presentationens avskrift:

1 Enligt Regionstyrelsens beslut: Etablering av Regiongemensam Funktion Behörighet, Spärr och Logg av vårdinformation Introduktionsmaterial

2 Innehåll Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

3 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

4 Patientdatalagen 2008 Regionsstyrelsens beslut 2009 Projekt: Regiongemensam funktion (RGF) avseende Behörighet, Spärr och Logg Projektbakgrund

5 Patientdatalagens innebörd för RGF Patientdatalagen och Föreskrifter BehörighetSpärrLogg Stark autentisering Åtkomst/rättighet Spårbarhet Verksamhetschef ansvarig för behörigheter Patientens rätt att spärra/häva spärr Forcering av spärr Åtkomstkontroll

6 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

7 RGFs uppdrag PatientsäkertKostnadseffektivt Organisation Att regionen lever upp till nedanstående delar av Patientdatalagen Säkerställa Bygga upp Nyttan God kvalitet IT-stödFungerande processer Avseende Behörighets- administration SpärrLogg RGF - projektet

8 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

9 Patient- och verksamhetsnytta PatientnyttaVerksamhetsnytta En kontaktväg Rådgivning och information tillgänglig via telefon Ökad patientsäkerhet Ökad tillgänglighet En kontaktväg Kostnadseffektivt Ökad tillgänglighet Snabba ledtider Ökad spårbarhet Avlastning för verksamheterna

10 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

11 Förvaltning/Drift RGF - projektet VGR IT / Service Center VGR IT / Service Center har fått i uppdrag att förvalta de regiongemensamma tjänsterna. Behörighetstjänster Spärrtjänster Loggtjänster

12 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

13 Så når du tjänsterna Patient Sjukhus Primärvård Privata vårdgivare Tandvård VGR IT/Service Center Behörigheter Forcera spärr Loggutdrag Forcering av spärr: 010 - 47 37 100 Tjänsteutbud Information och rådgivning; Spärr, Logg, Sammanhållen journalföring och NPÖ Begäran om spärr Begäran om loggutdrag Spärr- och loggservice: 0774 – 44 10 10 VGR IT/Service Center Användare Behörighet: Elektronisk blankett Personal http://intra.vgregion.se/ behorighetsbestallning Spärr- och logg service

14 System som omfattas av tjänsterna NPÖ Pascal Obstetrix Melior Asynjavisph (i takt med att Medidoc och Journal III ersätts) T4 BFR System Behörighetsadministration Spärrhantering* Loggutdrag* Ytterligare system kan tillkomma. *Tjänsterna hanteras så långt funktionaliteten stödjs av systemen.

15 Behörighetstjänsten behörighet till elektronisk vårdinformation Verksamhetschef Delegerings- tjänst Elektronisk beställning, med säker inloggning Regiongemensamma rutiner och IT-stöd, hos samlad funktion Nyheter Delegeringstjänst Säker inloggning vid beställning (TjänsteID+) Alla behörighetsbeställningar elektroniskt Lagring av historik Regiongemensamma rutiner, IT-stöd och funktion

16 Spärrtjänsten spärr av elektronisk vårdinformation Nyheter Samlad hantering av spärrar Telefontjänst avlastar verksamheter En kontaktyta för patienten En kontaktyta vid forcering av spärr (för nationella system, sammanhållen journalföring) Jag vill spärra min journalinformation Patient Spärr- och logg service VGR IT/Service Center Telefontjänst: Information om spärrens innebörd, konsekvenser och ev. risker Tillhandahåller blankett för begäran av spärr Vårdpersonal styrker patientens identitet Registrering av spärr, samt hävning av spärr En kontaktyta vid behov av forcering av spärr

17 Loggtjänsten logg ur elektronisk vårdinformation Avser kontroll av verksamhetschefer och nivåer ovan verksamhetschef Kontroll görs regelbundet med slumpmässigt urval. Möjlighet att kontrollera aktiva behörigheter Loggutdrag begärs via Spärr- och loggservice VGR IT / Service Center utför utdraget och skickar till patient Loggutdrag till patient Verksamhetskontroll Behörighetsrapport Nyheter Samlad hantering för loggutdrag till patient. Loggutdrag beställs via Spärr- och loggservice. Verksamhetskontroll och Behörighetsrapport är nya tjänster Verksamhetschef FörvaltningschefPatient

18 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

19 Stegvis införande Rosetta ställer funktionella krav på systemen, som successivt utvecklas f ör att möta patientdatalagens krav. Behörighets- och spärrhantering för nationella vårdtjänster, Sammanhållen Journalföring (NPÖ och Pascal) höst/vinter 2011 Alla behörighetsbeställningar elektroniskt Successiv övergång från lokal hantering till behörighetsadministration hos VGR IT Spärr- och Loggservice etableras Alla patienter som önskar spärra sin journal hänvisas till den nya telefontjänsten Juni 2012 Nationella vårdtjänster Behörighets- hantering Spärrhantering Logghantering Februari -> september 2012 Patient har lokala kontaktytor för spärr till juni-12 Spärrhantering övergår till VGR IT i takt med att systemen stödjer spärr: Nationella vårdtjänster: Från höst 2011 Melior: Från version 216 Obstetrix: När funktionalitet för spärr finns Primärvården: Från och med Asynjavisph T4: Från juni 2012 Successiv utveckling av systemens stöd för spärr Juni 2012 Loggutdrag till patient via PUO fram till juni -12 Höst 2012 Loggtjänst: Verksamhetskontroll Loggtjänst: Behörighetsöversikt Loggutdrag till patient via Spärr- och Loggservice

20 Etablering av regiongemensam behörighetshantering SystemVerksamhetBehörighetshantering hos VGR IT / Service Center Nationella vårdtjänster (NPÖ, Pascal)VGRHöst/vinter 2011 BFRVGRFebruari 2012 MeliorSU, Angered, FrölundaFebruari 2012 MeliorSÄS, AlingsåsVår/sommar 2012 MeliorNU, SKASMaj 2012 ObstetrixSU, SÄS, NU, SKAS, PrimärvårdJuni 2012 T4TandvårdSeptember 2012 AsynjavisphPrimärvårdI takt med att Asynjavisph ersätter Journal III och Medidoc

21 Spärrhantering, NPÖ Vårdpersonal Spärr- administration Patient Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, 0774-44 10 10 T o m 31 maj 2012: Spärrblankett finns på webben Alla spärrärenden handläggs av VGR IT. Forcering av spärr (vårdpersonal): Ring 010-47 37 100

22 Spärrhantering, Melior Vårdpersonal Spärr- administration Patient Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, 0774-44 10 10 Handläggning av spärrärenden: Version 214: VGR IT ger lokal systemförvaltare i uppdrag att registrera spärr. Från version 216: VGR IT registrerar samtliga spärrar. Forcering av spärr: Version 214: Rutin för forcering är lokalt ansvar. Version 216: Användaren forcerar själv spärr med hjälp av ”aktiva val”

23 Spärrhantering, Obstetrix Patient Svagt systemstöd för hantering av spärr. Vid krav från patient erbjuds pappersjournal som alternativ. Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, 0774-44 10 10 Rutiner anpassas successivt utifrån systemens funktionalitet.

24 Spärrhantering, T4 Vårdpersonal Spärr- administration Patient Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, 0774-44 10 10 Alla spärrärenden handläggs av VGR IT. Användaren forcerar själv spärr med hjälp av ”aktivt val”

25 Spärrhantering, Journal III Patient Systemet saknar stöd för hantering av spärr. Varje vårdenhet har sin egen databas, och därmed finns inget behov av spärr på vårdenhet. Från införandet av Asynjavisph kommer VGR IT att hantera all spärradministration. Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, 0774-44 10 10 Rutiner anpassas successivt utifrån systemens funktionalitet.

26 Spärrhantering, Medidoc Patient Systemet saknar stöd för hantering av spärr. Varje vårdenhet har sin egen databas, och därmed finns inget behov av spärr på vårdenhet. Från införandet av Asynjavisph kommer VGR IT att hantera all spärradministration. Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, 0774-44 10 10 Rutiner anpassas successivt utifrån systemens funktionalitet.

27 Spärrhantering, Asynjavisph Vårdpersonal Spärr- administration Patient Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, 0774-44 10 10 Alla spärrärenden handläggs av VGR IT. Användaren forcerar själv spärr med hjälp av ”aktivt val” Rutiner anpassas successivt utifrån systemens funktionalitet.

28 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

29 Användbara länkar www.vgregion.se/patientdatalagen www.1177.se www.inera.se www.cehis.se Regionstyrelsens beslut Rapport över regionstyrelsens beslut 2008:14

30 Kontaktuppgifter Erik Westlund Sektionschef Service Desk, Göteborg Telefon: 0736 - 84 68 38 erik.westlund@vgregion.se


Ladda ner ppt "Enligt Regionstyrelsens beslut: Etablering av Regiongemensam Funktion Behörighet, Spärr och Logg av vårdinformation Introduktionsmaterial."

Liknande presentationer


Google-annonser