Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Katrine Streng SITHS Förvaltning 13 november 2013 Revision SITHS 2013 Extern revision på SITHS-anslutna organisationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Katrine Streng SITHS Förvaltning 13 november 2013 Revision SITHS 2013 Extern revision på SITHS-anslutna organisationer."— Presentationens avskrift:

1 1 Katrine Streng SITHS Förvaltning 13 november 2013 Revision SITHS 2013 Extern revision på SITHS-anslutna organisationer

2 Planeringen 2

3 3 12 utvalda organisationer Attendo Sverige AB Enköpings kommun Global Health Online AB (vården.se) IT Omsorg i Stockholm AB Kriminalvården Landstinget Västmanland Linköping kommun SOS Alarm Stockholm läns landsting Trosa kommun Vindelns kommun Åre kommun

4 Metoder Revision 2013 4 Enkät Ladda upp rutindokument Redogör för processer Besök Revisionsrapport Revisionsrapport till respektive organisation Avidentifierad rapport publicerad på www.inera.sewww.inera.se

5 Revisionsområden 5 A. HSA B. Kontrollkörningar och stickprovskontroll C. SITHS D. Funktionscertifikat E. Reservkort F. Intern revision

6 Områden SITHS-Revision 2013 SITHS Administration och processer Hantering av funktionscertifikat Hantering av reservkort Intern revision Är det genomfört för HSA och för SITHS Laddat upp revisionsdokument 6

7 Identifiering och bedömning av brister 7 Hög (allvarlig) – ej uppfyllt regelverk eller omfattande /allvarlig gällande kvalitetssäkrings-/identifieringsrutiner Mellan – delvis uppfyllt regelverk eller begränsad brist i omfattning eller allvarlighetsgrad Låg – endast mindre justeringar eller kontroller Åtgärdad brist – identifierad vid Ineras kontrollkörningar men åtgärdad vid besöket eller när enkäten skickades tillbaka

8 Totalt antal brister (141 st.) Fördelning per allvarlighetsgrad 8

9 Brister per revisionsområde 9

10 Område C. SITHS (totalt 34 brister) 10 10 allvarliga brister, varav 8 identifierades vid revisionsbesök: Korthandläggare tar del av kortmottagarens pinkoder vid utgivning Telias villkor för e-legitimation lämnas inte ut till kortmottagaren Avsaknad av beskrivning för identifieringsrutiner CRA kvitterar i SITHS Admin att kortet har lämnats ut och att personen har legitimerat sig när kortet anländer från leverantören, därefter läggs kortet i låsbart utrymme i väntan på kortutgivning till mottagaren

11 Område C. SITHS (forts. allvarliga brister) 11 SITHS-obehörig personal i reception lämnar ut kort till kortmottagaren Bristfällig förvaring av arkivmaterial, kvittenser förvaras i pärmar på öppen bokhylla på korthandläggarkontoret Kort/certifikat som inte inkommer till CRA revokeras inte Otillåten insamling av SITHS-kort för revokering av certifikat

12 Område D. Funktionscertifikat (totalt 14 brister) 12 8 allvarliga brister: Förekommer att samma person både beställt och kvitterat ut funktionscertifikat (förekom hos två organisationer) Rutinbeskrivningar saknas: verifiering av behörig beställare av funktionscertifikat arkivering av information om identifiering och kontroll av behörig beställare saknas utlämning av funktionscertifikat med tillhörande pinkoder saknas (förekom hos tre organisationer) utgivning av funktionscertifikat då domänen inte ägs av den egna domänen

13 Område E. Reservkort (totalt 14 brister) 13 Endast 1 allvarlig brist identifierades: Otillåten insamling av reservkort för revokering av certifikat

14 Område F. Intern revision (totalt 11 brister) 14 6 allvarliga brister: Ingen intern revision har genomförts avseende SITHS (förekom hos tre organisationer) Ingen intern revision har genomförts avseende HSA (förekom hos tre organisationer)

15 Uppföljning av tidigare revisioner 15 Åtgärdsplanerna följs upp kvartalsvis Status och tidplan för hantering av kvarvarande brister Statusrapporterna kontrolleras och brister markeras som åtgärdade Bekräftelse när samtliga brister har åtgärdats

16 Revision 2011 16 90 brister identifierades totalt (12 organisationer) 6 brister är fortfarande ej åtgärdade 3 organisationer har brister kvar att åtgärd Samtliga kvarvarande brister är inom område HSA

17 Revision 2012 17 140 brister identifierades totalt (12 organisationer) 5 organisationer har åtgärdat samtliga sina brister 23 brister är fortfarande ej åtgärdade 6 kvarvarande brister är inom området SITHS (inkl reservkort, funktionscertifikat och intern revision)

18 18


Ladda ner ppt "1 Katrine Streng SITHS Förvaltning 13 november 2013 Revision SITHS 2013 Extern revision på SITHS-anslutna organisationer."

Liknande presentationer


Google-annonser