Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AVK-MOTTAGNINGEN Kronobergs Läns Landsting Växjö/Ljungby

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AVK-MOTTAGNINGEN Kronobergs Läns Landsting Växjö/Ljungby"— Presentationens avskrift:

1 AVK-MOTTAGNINGEN Kronobergs Läns Landsting Växjö/Ljungby
3 558 patienter med Waranbehandling varav 2 524 patienter har förmaks flimmer

2 -------------------------------------------------
TIR 2010 Time In Range 80% / 75% / ANTAL DOSJUSTERINGAR 2010 1996 TIR 65% dosjusteringar

3 WARANINFORMATION Patienter som startas på VC erbjuds att få personlig information på AVK-mott om sin Waranbehandling. Rekomenderade startdoser eller prov dag 4. Brev insättning av Waran fylls i och skrivs ut för att faxas till AVK. OBS! Lägg inte PK-prover till er själva och vidimera inte ett PK-svar. Omriktas till AVK-mott. 2010 hade Växjö 175 patienter på individuell Waraninformation. Motsvarande siffra för Ljungby var 41.

4 Omprövningar och avslutande vid kortare behandlingstid
Varje år skall Waranbehandlade patienters behandling omprövas. Dessa ”brev” skickas ut från AVK där de också registreras när omprövningen är gjord. Vid begränsad Waranbehandlingstid. Förfrågan läggs till AVK ansvarig doktor när det är dags för beslut om utsättning.

5 OPERATION AV PATIENT!!? Vad gör AVK?
Då AVK vet när och vad patienten skall undersöka eller operera! Gör ansvarig AVK läkare en bedömning om patienten skall ha inj. klexane pre och/eller postoperativt. Recept skrivs vid behov av detta. 2010 gjordes i Växjö 391 bedömningar. 2010 gjordes i Ljungby 145 bedömningar AVK mottagningen informerar patienten om när Waranet sätts ut och om klexane skall ersätta Waranet.

6 Tandläkarbesök Veckan innan TL besöket görs ev. en dosjustering.
PK skall oftast ligga < 2,8 PK samma dag eller dagen innan besöket. 2010 gjordes 200 dosjusteringar i Växjö Ingen statistik för detta finns för Ljungby

7 BLÖDNINGAR Alla blödningar som vi får vetskap om registreras i det databaserade doseringsprogrammet. Vid dödsfall läser vi journalen för att hitta ev. blödningskomplikationer relaterade till Waranbehandlingen och registerar dem. 2010 : 3 st letala blödningar 13 st GI blödningar 5 st CNS blödningar

8 Koagulationsutredningar Tas på AVK- mottagningen
Koagulationsutredningar Tas på AVK- mottagningen. Specialremiss till koagulationscentrum i Malmö Provet måste vara på kemlab. inom 30 minuter.

9 AVK personal Dosjusteringarna görs i ett databaserat system som är kopplat till Cambio Cosmic. Rekomenderad bemanning på AVK-mottagningar är max 800 patienter per heltid. I Växjö är vi två heltider på 2500 patienter. I Ljungby är det en heltid på 1050 patienter. Det finns idag ingen ”öronmärkt tid ” för läkarna för att handha AVK.

10 Råttgift doserat för människan!
Rätt doserat till rätt patientgrupp räddar liv! TIR 75-80% BRA!


Ladda ner ppt "AVK-MOTTAGNINGEN Kronobergs Läns Landsting Växjö/Ljungby"

Liknande presentationer


Google-annonser