Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MER - modernisering av e-recept Elektronisk makulering av e-recept Informationsmöte 18 november 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MER - modernisering av e-recept Elektronisk makulering av e-recept Informationsmöte 18 november 2009."— Presentationens avskrift:

1 MER - modernisering av e-recept Elektronisk makulering av e-recept Informationsmöte 18 november 2009

2 MER - modernisering av e-recept Mål och syfte med informationsmötet Att alla leverantörer, vårdgivare och apoteksaktörer har fått information om makuleringstjänsten och projektstatus Vi vill därför: Ge alla parter projektstatus Ge en fördjupad information och möjlighet för intresserade att ställa frågor Stämma av om det finns ytterligare några som är intresserade av att bli piloter

3 MER - modernisering av e-recept Styrgrupp Carina Landberg, Stockholms läns landsting, ordf. Stefan Jakas, Apotekens Service Kerstin Jigmo, Region Skåne Marianne Nordling, Apotekens Service Carolina Jansson, Västra Götalandsregionen

4 MER - modernisering av e-recept Projektgrupp Desirée Söderberg, Projektledare Anne-Berit Fredriksson, Västra Götalandsregionen Amir Majothi, Västra Götalandsregionen Michael Ekberg, Region Skåne Åsa Liljegren, Stockholms läns landsting Anders Genberg, Stockholms läns landsting Enock Ongwae, Apotekens Service Manne Andersson, Apotekens Service Olle Bertilsson, Apotekens Service Jan Rozenbeek, Apotekens Service

5 MER - modernisering av e-recept Anne-Berit Fredriksson, VGR Åsa Liljegren, SLL Verksamhetskrav

6 MER - modernisering av e-recept ” Det går inte att återkalla e-recept elektroniskt, något som nyligen höll på att kosta en man i Örebro livet” ”Det är problem att vi idag inte kan makulera läkemedel som är ordinerade av annan läkare” ”Patientens ansvariga läkare behöver kunna makulera inaktuella ordinationer för att undvika överförskrivning och interaktioner”

7 MER - modernisering av e-recept Remiss verksamhetskrav 30 remissvar 18 landsting, Apotekens Service AB, Apoteket AB representerade påbörjat granskning och analys av svaren förtydliganden i dokumenten på ett antal punkter flera krav på användargränssnitt för journal- och expeditionssystem

8 MER - modernisering av e-recept Dokumentation Verksamhetskrav användningsfallsspecifikation –beskriver hur tjänsten ska fungera kompletterande krav –prestanda, tillgänglighet och spårbarhet –behörighet –användbarhet

9 MER - modernisering av e-recept Vilka recept kan makuleras elektroniskt? ett eller flera e-recept vid samma tillfälle e-recept med ett och flera uttag resterande uttag, då patienten påbörjat uthämtning återinfört pappersrecept med giltigt receptID

10 MER - modernisering av e-recept Förutsättningar - elektronisk makulering gjord av farmaceut samma möjlighet att makulera som idag farmaceut makulerar från expeditionsstöds- system åtkomst direkt i e-receptbrevlådan/RR, direkt uppdatering fast förval av orsak till makulering (samma för alla parter)

11 MER - modernisering av e-recept Förutsättningar - elektronisk makulering gjord av förskrivare inloggad i läkemedelsmodul el motsvarande har förskrivningsrätt för det aktuella läkemedlet e-receptet har ett unikt receptID e-recept mottagits och lagrats i e-receptbrevlådan (RR)

12 MER - modernisering av e-recept Orsak till makulering Fasta förval av orsak (samma för alla parter) 1.Fel patient 2.Fel läkemedel/vara/styrka/förpackning/dosering/ ändamål 3.Ändrat läkemedel/vara/styrka/förpackning/ dosering/ändamål 4.Övrigt med tvingande kommentarsfält 5.Utsatt läkemedel - förslag från remissen

13 MER - modernisering av e-recept Processbeskrivning elektronisk makulering från förskrivare

14 MER - modernisering av e-recept Resultat – elektronisk makulering gjord av förskrivare e-recept är makulerat positiv kvittens tillbaka till JS förskrivaren får bekräftelse att makulering skett e-recept är inte makulerat negativ kvittens tillbaka till JS förskrivaren får besked om att makulering inte har skett samt orsak ny makulering eller reservrutin

15 MER - modernisering av e-recept Utestående Juridiska frågor 1.Makulering av recept där expediering har påbörjats. 2.Kvittensinnehåll – vad får meddelas om vad som har makulerats eller inte?

16 MER - modernisering av e-recept Teknisk beskrivning Anders Genberg Jan Rozenbeek

17 MER - modernisering av e-recept Funktionella Användningsfallsspecifikation Ickefunktionella, tex. Säkerhet Standarder Volymer / Prestanda Kopplingar till andra system Teknikkrav

18 MER - modernisering av e-recept Teknisk lösning Webbserviceteknik - partneringången NEF-liknande meddelande format Behörighetskontroll, förberedd för BIF/SITHS Kryptering och signering Gemensamt gränssnitt - kommunikationsnoder

19 MER - modernisering av e-recept Teknisk lösning Volymer – bråkdel av totala e-recept volymen Tillgängligt - dygnet runt Prestanda – svar inom sekunder

20 MER - modernisering av e-recept Tjänstebeskrivning Tillhandahålls leverantörer Beskriver –Tekniskt gränssnitt –Anslutningskrav

21 MER - modernisering av e-recept Makuleringsmeddelande Makuleringsbegäran Transportinformation Generell makuleringsinfo Förskrivare Patient och Recept Makuleringsbegäran Transportinformation Generell makuleringsinfo Förskrivare Patient och Recept Makuleringssvar Transportinformation Generell makuleringsinfo Resultat Makuleringssvar Transportinformation Generell makuleringsinfo Resultat

22 MER - modernisering av e-recept Projektstatus

23 MER - modernisering av e-recept Syfte med MER-piloter Att säkerställa att verksamhetens krav är uppfyllda med avseende på användbarhet, funktion och patientsäkerhet Att säkerställa att tekniska krav är uppfyllda Att säkerställa att ”piloters” tekniska lösningar fungerar i driftsmiljö Att kvalitetssäkra makuleringsfunktionens respektive flöden i hela kedjan (vårdsida till receptregistret, apotek till receptregistret) Att ta fram och säkerställa godkännandekriterier och godkännandeprocess

24 MER - modernisering av e-recept Styrande förutsättningar för MER-piloter Makuleringsfunktionen utvecklas endast för Partneringången, ej för BTS Alla system ska genomgå godkännandeprocessen innan driftsättning Ingen finansiering av pilotprojekten sker från MER- projektet Lokal projektledare för varje pilot ska utses

25 MER - modernisering av e-recept Önskemål på MER-piloter Pilot i både primärvård och slutenvård Flera olika journalsystem Piloter med olika kommunikationslösningar Minst ett expeditionsstödsystem Några referensapotek, gärna olika aktörer Pilotdrift hösten 2010 Pilotdrift i ca 3 mån Utvärdering ska ske kontinuerligt


Ladda ner ppt "MER - modernisering av e-recept Elektronisk makulering av e-recept Informationsmöte 18 november 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser