Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk makulering av e-recept

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk makulering av e-recept"— Presentationens avskrift:

1 Elektronisk makulering av e-recept
Informationsmöte 18 november 2009

2 Mål och syfte med informationsmötet
Att alla leverantörer, vårdgivare och apoteksaktörer har fått information om makuleringstjänsten och projektstatus Vi vill därför: Ge alla parter projektstatus Ge en fördjupad information och möjlighet för intresserade att ställa frågor Stämma av om det finns ytterligare några som är intresserade av att bli piloter

3 Styrgrupp Carina Landberg, Stockholms läns landsting, ordf.
Stefan Jakas, Apotekens Service Kerstin Jigmo, Region Skåne Marianne Nordling, Apotekens Service Carolina Jansson, Västra Götalandsregionen

4 Projektgrupp Desirée Söderberg, Projektledare
Anne-Berit Fredriksson, Västra Götalandsregionen Amir Majothi, Västra Götalandsregionen Michael Ekberg, Region Skåne Åsa Liljegren, Stockholms läns landsting Anders Genberg, Stockholms läns landsting Enock Ongwae, Apotekens Service Manne Andersson, Apotekens Service Olle Bertilsson, Apotekens Service Jan Rozenbeek, Apotekens Service

5 Anne-Berit Fredriksson, VGR Åsa Liljegren, SLL
Verksamhetskrav Anne-Berit Fredriksson, VGR Åsa Liljegren, SLL

6 ” Det går inte att återkalla e-recept elektroniskt, något som nyligen höll på att kosta en man i Örebro livet” ”Det är problem att vi idag inte kan makulera läkemedel som är ordinerade av annan läkare” ”Patientens ansvariga läkare behöver kunna makulera inaktuella ordinationer för att undvika överförskrivning och interaktioner”

7 Remiss verksamhetskrav
30 remissvar 18 landsting, Apotekens Service AB, Apoteket AB representerade påbörjat granskning och analys av svaren förtydliganden i dokumenten på ett antal punkter flera krav på användargränssnitt för journal- och expeditionssystem

8 Dokumentation Verksamhetskrav användningsfallsspecifikation
beskriver hur tjänsten ska fungera kompletterande krav prestanda, tillgänglighet och spårbarhet behörighet användbarhet

9 Vilka recept kan makuleras elektroniskt?
ett eller flera e-recept vid samma tillfälle e-recept med ett och flera uttag resterande uttag, då patienten påbörjat uthämtning återinfört pappersrecept med giltigt receptID

10 Förutsättningar - elektronisk makulering gjord av farmaceut
samma möjlighet att makulera som idag farmaceut makulerar från expeditionsstöds-system åtkomst direkt i e-receptbrevlådan/RR, direkt uppdatering fast förval av orsak till makulering (samma för alla parter)

11 Förutsättningar - elektronisk makulering gjord av förskrivare
inloggad i läkemedelsmodul el motsvarande har förskrivningsrätt för det aktuella läkemedlet e-receptet har ett unikt receptID e-recept mottagits och lagrats i e-receptbrevlådan (RR)

12 Orsak till makulering Fasta förval av orsak (samma för alla parter)
Fel patient Fel läkemedel/vara/styrka/förpackning/dosering/ ändamål Ändrat läkemedel/vara/styrka/förpackning/ dosering/ändamål Övrigt med tvingande kommentarsfält Utsatt läkemedel - förslag från remissen

13 Processbeskrivning elektronisk makulering från förskrivare

14 Resultat – elektronisk makulering gjord av förskrivare
e-recept är makulerat positiv kvittens tillbaka till JS förskrivaren får bekräftelse att makulering skett e-recept är inte makulerat negativ kvittens tillbaka till JS förskrivaren får besked om att makulering inte har skett samt orsak ny makulering eller reservrutin

15 Utestående Juridiska frågor
Makulering av recept där expediering har påbörjats. Kvittensinnehåll – vad får meddelas om vad som har makulerats eller inte?

16 Anders Genberg Jan Rozenbeek
Teknisk beskrivning Anders Genberg Jan Rozenbeek

17 Teknikkrav Funktionella Användningsfallsspecifikation
Ickefunktionella, tex. Säkerhet Standarder Volymer / Prestanda Kopplingar till andra system

18 Teknisk lösning Webbserviceteknik - partneringången
NEF-liknande meddelande format Behörighetskontroll, förberedd för BIF/SITHS Kryptering och signering Gemensamt gränssnitt - kommunikationsnoder

19 Teknisk lösning Volymer – bråkdel av totala e-recept volymen
Tillgängligt - dygnet runt Prestanda – svar inom sekunder

20 Tjänstebeskrivning Tillhandahålls leverantörer Beskriver
Tekniskt gränssnitt Anslutningskrav

21 Makuleringsmeddelande
Makuleringsbegäran Transportinformation Generell makuleringsinfo Förskrivare Patient och Recept Makuleringssvar Transportinformation Generell makuleringsinfo Resultat

22 Projektstatus

23 Syfte med MER-piloter Att säkerställa att verksamhetens krav är uppfyllda med avseende på användbarhet, funktion och patientsäkerhet Att säkerställa att tekniska krav är uppfyllda Att säkerställa att ”piloters” tekniska lösningar fungerar i driftsmiljö Att kvalitetssäkra makuleringsfunktionens respektive flöden i hela kedjan (vårdsida till receptregistret, apotek till receptregistret) Att ta fram och säkerställa godkännandekriterier och godkännandeprocess 23

24 Styrande förutsättningar för MER-piloter
Makuleringsfunktionen utvecklas endast för Partneringången, ej för BTS Alla system ska genomgå godkännandeprocessen innan driftsättning Ingen finansiering av pilotprojekten sker från MER-projektet Lokal projektledare för varje pilot ska utses 24

25 Önskemål på MER-piloter
Pilot i både primärvård och slutenvård Flera olika journalsystem Piloter med olika kommunikationslösningar Minst ett expeditionsstödsystem Några referensapotek, gärna olika aktörer Pilotdrift hösten 2010 Pilotdrift i ca 3 mån Utvärdering ska ske kontinuerligt 25


Ladda ner ppt "Elektronisk makulering av e-recept"

Liknande presentationer


Google-annonser