Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generisk förskrivning - utmaningar och möjligheter Mikael Hoffmann Stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generisk förskrivning - utmaningar och möjligheter Mikael Hoffmann Stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi."— Presentationens avskrift:

1 Generisk förskrivning - utmaningar och möjligheter Mikael Hoffmann Stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi

2

3 Generisk förskrivning - en lösning som söker sitt problem …

4 Spara pengar?

5 Enklare för förskrivaren?

6 Färre förväxlingar för patienten?

7

8 Patientens samlade läkemedels- ordinationer?

9 Låt oss enas om ETT perspektiv!

10 Generisk förskrivning Hur fungerar det EGENTLIGEN idag?

11 •Läkaren väljer substans •Apoteket väljer tillverkare utifrån TLV:s beslut om ”periodens vara” När patentet gäller finns bara en tillverkare, handelsnamn definierar Substans. Handelsnamn MÅSTE anges på receptet. Vi har alla nackdelar men få av fördelarna med generisk förskrivning idag! ?

12 7 % av öppenvårdskunder med utbyte uppger sig känna till att de har felmedicinerat pga utbyte … 20082002

13 2008: Har något av följande hänt pga att du fått ett läkemedel utbytt? (n=1548) Frisk P, Rydberg T, Carlsten A, Ekedahl A. Patients’ experiences with generic substitution – a Swedish pharmacy survey. 2010. Accepted for publication. 0,9 % av 10 miljoner expeditioner

14 Läkemedelsverkets utredning 2006 •Patientsäkerhet / patientsäkerhet Brister i evidens – är inget argument vare för eller emot •Hälso- och sjukvårdens perspektiv Klar pedagogisk fördel •Ekonomi Generikabyte redan realiserat merparten av möjliga besparingar •Övrigt Generiskt namn bör framhävas oavsett Krav på IT-stöd Återrapportering förenklas

15 •Det finns ingen ekonomisk anledning att info ̈ ra generisk fo ̈ rskrivning •Fördelen med generisk förskrivning (en förenkling för förskrivarna) får vägas mot de initiala (omställnings)kostnaderna. Detta är ett politiskt ställningstagande •Av samhällsekonomiska skäl förordar LV – om generisk förskrivning införs – ett kombinerat system med såväl bibehållen utbytbarhet som möjlighet till generisk förskrivning •LV bör utforma en förteckning över läkemedel som är lämpade för generisk förskrivning. En sådan förteckning skulle exempelvis kunna omfatta ett 15-tal av de vanligast förekommande substanserna

16 Vissa Tvingande Alla Tvingande Alla Möjlighet Vissa Möjlighet

17 Kritik mot rapporten • Sammanfattning mer negativ än rapporten •Utgår från läkemedelskostnader – inte samhällskostnader •Att man inte sparar MER än idag på läkemedelskostnaderna är inte i sig ett argument EMOT •Fokuserar på evidens kring effekter av generisk förskrivning – bortser från evidens kring negativa effekter av utbytessystem i Sverige •Att det inte finns evidens vare sig för eller mot patientsäkerhet med generisk förskrivning inte i sig ett argument EMOT

18 Nackdelar • Kombinationspreparat • Ibland långa namn • Ibland krångliga namn Trinordiol 6 tabletter med levonorgestrel 50 μg + etinylestradiol 30 μg, 5 tabletter med levonorgestrel 75 μg + etinylestradiol 40 μg och 10 tabletter med levonorgestrel 125 μg + etinylstradiol 30 μg • Hur hantera utbytesgrupper? • (Andra) krav på IT-stöd • Krav på förpackningsinfo

19 … immediately following the registered name, the generic name … shall be printed … with at least equal prominence as that of the brand name

20 Fördelar • Logiskt • Samma namn för samma substans • Gäller under hela livscykeln • Internationellt • Farmakologiskt släktskap – suffix enalapril kaptopril lisinopril

21 Fördelar med generisk förskrivning istället för generiskt utbyte •Patient och läkare diskuterar samma namn som det som expedieras •Internationellt gångbara namn •Samma namn under livscykeln Kräver utveckling av de elektroniska förskrivarstöden Möjligheten för läkaren måste kvarstå att i vissa fall välja specifikt preparat till patienten.

22 Hinder Brist på kunskap och insikt i frågan Brist på politisk vilja Motstånd hos förskrivare Motstånd hos läkemedelsindustrin Myndigheters produktfokus

23 Hur svårt kan det vara att få ett och samma namn på mitt läkemedel?


Ladda ner ppt "Generisk förskrivning - utmaningar och möjligheter Mikael Hoffmann Stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi."

Liknande presentationer


Google-annonser