Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generisk förskrivning - utmaningar och möjligheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generisk förskrivning - utmaningar och möjligheter"— Presentationens avskrift:

1 Generisk förskrivning - utmaningar och möjligheter
Mikael Hoffmann Stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi

2

3 Generisk förskrivning - en lösning som söker sitt problem …

4 Spara pengar?

5 Enklare för förskrivaren?

6 Färre förväxlingar för patienten?

7 ? Patientens bild Läkemedels-förteckningen Recept- registret
Läkemedelslista/or i journal/er Patienten har en bild över sina läkemedel. I detta ingår vilka läkemedel som är ordinerade, av vem, vad de heter, hur han ska ta dem och varför m m. Men i patientens bild ingår även sådana saker som hur han faktiskt tagit läkemedlet, receptfria läkemedel etc. I vården har vi en läkemedelslista – i bästa fall en gemensam i en sammanhållen patientjournal på landstingsnivå. Men även då kan patienten ha privata vårdgivare, få vård utanför landstinget etc. Denna lista är i BÄSTA fall aktuell när patienten lämnar vårdgivaren men blir delvis aktuell så fort ett läkemedel expedieras och byts ut. Information om sådana utbyten förs ej tillbaka till vården på ett sådant sätt att läkemedelslistan automatiskt kan uppdateras. På apoteket kan patient välja att spara sina giltiga recept. De finns då med i Receptregistret = Mina sparade recept. Dessa läkemedel kan alltså apoteken expediera MEN läkemedlen kan vara dosändrade eller utsatta. Makulering av inaktuella – och för patienten t o m potentiellt livsfarliga – är inte möjligt för recept skrivna av läkare utanför egna lokala journalen! Elektronisk makulering kommer men bara för läkemedel som idag kan makuleras manuellt. Läkemedelsförteckningen visar vilka läkemedel patienten hämtat ut de senaste 15 månaderna med de handelsnamn som stod på förpackningarna. Läkemedlen kan vara utsatta, ha bytt namn flera gånger och kan diskuteras med vården under andra namn … Hur stort är då gemensamt mellan listorna???

8 Patientens samlade läkemedels-ordinationer?
Patientens bild Läkemedels-förteckningen ? Recept- registret Läkemedelslista/or i journal/er Patienten har en bild över sina läkemedel. I detta ingår vilka läkemedel som är ordinerade, av vem, vad de heter, hur han ska ta dem och varför m m. Men i patientens bild ingår även sådana saker som hur han faktiskt tagit läkemedlet, receptfria läkemedel etc. I vården har vi en läkemedelslista – i bästa fall en gemensam i en sammanhållen patientjournal på landstingsnivå. Men även då kan patienten ha privata vårdgivare, få vård utanför landstinget etc. Denna lista är i BÄSTA fall aktuell när patienten lämnar vårdgivaren men blir delvis aktuell så fort ett läkemedel expedieras och byts ut. Information om sådana utbyten förs ej tillbaka till vården på ett sådant sätt att läkemedelslistan automatiskt kan uppdateras. På apoteket kan patient välja att spara sina giltiga recept. De finns då med i Receptregistret = Mina sparade recept. Dessa läkemedel kan alltså apoteken expediera MEN läkemedlen kan vara dosändrade eller utsatta. Makulering av inaktuella – och för patienten t o m potentiellt livsfarliga – är inte möjligt för recept skrivna av läkare utanför egna lokala journalen! Elektronisk makulering kommer men bara för läkemedel som idag kan makuleras manuellt. Läkemedelsförteckningen visar vilka läkemedel patienten hämtat ut de senaste 15 månaderna med de handelsnamn som stod på förpackningarna. Läkemedlen kan vara utsatta, ha bytt namn flera gånger och kan diskuteras med vården under andra namn … Hur stort är då gemensamt mellan listorna???

9 Låt oss enas om ETT perspektiv!

10 Generisk förskrivning Hur fungerar det EGENTLIGEN idag?

11 ? Läkaren väljer substans
Apoteket väljer tillverkare utifrån TLV:s beslut om ”periodens vara” När patentet gäller finns bara en tillverkare, handelsnamn definierar Substans. Handelsnamn MÅSTE anges på receptet. Vi har alla nackdelar men få av fördelarna med generisk förskrivning idag!

12 7 % av öppenvårdskunder med utbyte uppger sig känna till att de har felmedicinerat pga utbyte …
2002 2008

13 0,9 % av 10 miljoner expeditioner
2008: Har något av följande hänt pga att du fått ett läkemedel utbytt? (n=1548) 0,9 % av 10 miljoner expeditioner Frisk P, Rydberg T, Carlsten A, Ekedahl A. Patients’ experiences with generic substitution – a Swedish pharmacy survey Accepted for publication.

14 Läkemedelsverkets utredning 2006
Patientsäkerhet / patientsäkerhet Brister i evidens – är inget argument vare för eller emot Hälso- och sjukvårdens perspektiv Klar pedagogisk fördel Ekonomi Generikabyte redan realiserat merparten av möjliga besparingar Övrigt Generiskt namn bör framhävas oavsett Krav på IT-stöd Återrapportering förenklas

15 Det finns ingen ekonomisk anledning att införa generisk förskrivning
Fördelen med generisk förskrivning (en förenkling för förskrivarna) får vägas mot de initiala (omställnings)kostnaderna. Detta är ett politiskt ställningstagande Av samhällsekonomiska skäl förordar LV – om generisk förskrivning införs – ett kombinerat system med såväl bibehållen utbytbarhet som möjlighet till generisk förskrivning LV bör utforma en förteckning över läkemedel som är lämpade för generisk förskrivning. En sådan förteckning skulle exempelvis kunna omfatta ett 15-tal av de vanligast förekommande substanserna

16 Vissa Tvingande Alla Tvingande Vissa Möjlighet Alla Möjlighet

17 Sammanfattning mer negativ än rapporten
Kritik mot rapporten Sammanfattning mer negativ än rapporten Utgår från läkemedelskostnader – inte samhällskostnader Att man inte sparar MER än idag på läkemedelskostnaderna är inte i sig ett argument EMOT Fokuserar på evidens kring effekter av generisk förskrivning – bortser från evidens kring negativa effekter av utbytessystem i Sverige Att det inte finns evidens vare sig för eller mot patientsäkerhet med generisk förskrivning inte i sig ett argument EMOT

18 Nackdelar Trinordiol Kombinationspreparat Ibland långa namn
6 tabletter med levonorgestrel 50 μg + etinylestradiol 30 μg, 5 tabletter med levonorgestrel 75 μg + etinylestradiol 40 μg och 10 tabletter med levonorgestrel 125 μg + etinylstradiol 30 μg Trinordiol Kombinationspreparat Ibland långa namn Ibland krångliga namn Hur hantera utbytesgrupper? (Andra) krav på IT-stöd Krav på förpackningsinfo

19 … immediately following the registered name, the generic name … shall be printed … with at least equal prominence as that of the brand name

20 Fördelar Logiskt Samma namn för samma substans
Gäller under hela livscykeln Internationellt Farmakologiskt släktskap – suffix enalapril kaptopril lisinopril

21 Fördelar med generisk förskrivning istället för generiskt utbyte
Patient och läkare diskuterar samma namn som det som expedieras Internationellt gångbara namn Samma namn under livscykeln Kräver utveckling av de elektroniska förskrivarstöden Möjligheten för läkaren måste kvarstå att i vissa fall välja specifikt preparat till patienten.

22 Hinder Brist på kunskap och insikt i frågan Brist på politisk vilja Motstånd hos förskrivare Motstånd hos läkemedelsindustrin Myndigheters produktfokus

23 Hur svårt kan det vara att få ett och samma namn på mitt läkemedel?


Ladda ner ppt "Generisk förskrivning - utmaningar och möjligheter"

Liknande presentationer


Google-annonser