Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff, 5 dec 2013 Caroline Fruberg, Utvecklingsledare i Landstinget i Jönköpings län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff, 5 dec 2013 Caroline Fruberg, Utvecklingsledare i Landstinget i Jönköpings län."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff, 5 dec 2013 Caroline Fruberg, Utvecklingsledare i Landstinget i Jönköpings län

2 är en e-hälsotjänst i Mina vårdkontakter som kan användas för att: Ge struktur i uppföljning och egenvård Coacha patienterna med feedback och kommentarer. Få mer information vid uppföljningsbesök Få resultat över tid för att utvärdera insatser Patienterna följer och lär av sina resultat Generera påminnelser för egenvårdsaktiviteter. Min hälsoplan

3

4 Motivation Smidigt TrygghetPåminnelser

5 Personalens nya roll Helhetsbild Kommunikation Förändrade arbetsuppgifter Nya kunskaper

6 Livsstilsförändring i Västerbotten Min hälsoplan för stöd vid tobaksavvänjning. Målsättning: nå nya målgrupper som annars inte söker hjälp ge fler alternativ till dem som ska bli rökfria inför operation erbjuda ett alternativ på distans ge ett utökat stöd till dem som går på gruppträffar

7 Fördelar för patient Bra överblick och påminnelser Inrapportering både via dator och Smartphone. Kan kombinera kontroller med andra aktiviteter som motion Tätare kontakt med mottagningen Delaktiga och motiverade patienter Möjlighet till tätare kontakt Bättre underlag för uppföljning och bedömning av insatta åtgärder Bra verktyg vid rådgivande samtal Fördelar för personal

8

9

10 Lärdomar, framgångsfaktorer Förbered patienten –Konto i Mina vårdkontakter? –Smartphone/Mobilt bankID Introducera –Avsätt tid för introducering – visa/informera –Skicka med bra informationsmaterial Testa själv Kommunicera internt Tänk igenom hur just ni vill använda Min hälsoplan

11 Tjänstens uppbyggnad Hälsoplaner –Kan innehålla en eller flera aktiviteter –Är kopplad till en mottagning i Mina vårdkontakter –En patient kan ha flera hälsoplaner och på olika mottagningar. Aktiviteter –Innehåller 1 eller flera frågor som bestäms i aktivitetsmallen. –Individuella mål –Individuell schemaläggning som genererar påminnelser. Aktivitetsmallar –Byggs på 4 typer av frågor, minst 1 –Mätningar, skattningar, Ja/Nej fråga, Fritextfråga

12

13

14

15

16 Grafer

17 Handlingsplan 2014 Jönköping hämtar hem tjänsten Bredare införande i Landstinget i Jönköpings län CE-märkning Utveckling – smartare behörighetshantering, App 2.0 Uppstart i fler Landsting Samverkansavtal med fördelningsnyckel

18 Anslutning av ytterligare Landsting Alla Landsting i Sverige har nyttjanderätt av tjänsten som ligger i Mina vårdkontakter Halland och Västerbotten går med f.o.m 1 feb 2013 med ca 8 mottagningar var. (diabetes och levnadsvanor) Fler landsting testar tjänsten under året. Driften för 2013 är betald av Jönköping och tillsammans med Halland och Västerbotten finansieras även en del utveckling under 2013. Under 2013 krävs inget bidrag till drift och utveckling från andra landsting som vill ansluta F.o.m 2014 delas drifts- och supportkostnaden mellan de landsting som använder tjänsten. I dagsläget beräknas denna ligga på sammanlagt ca 350 000/år.(Inkluderar även Videotjänsten vilken vi kommer försöka lägga som option i framtiden och kostnaden kan då bli lägre)

19 Fortsatt samverkan Flera ytterligare landsting har visat intresse eller börjat planera för testgruper –Jämtlands läns landsting –VGR –Landstinget i Kalmar län –Landstinget Västernorrland –(Landstinget i Uppsala län) Fortsatt samverkan med projektet etjänster för stöd och behandling (eFSOB)

20 Demomiljön, öppen för alla att kolla in http://www.minhalsoplan.se/?page_id=19


Ladda ner ppt "Nätverksträff, 5 dec 2013 Caroline Fruberg, Utvecklingsledare i Landstinget i Jönköpings län."

Liknande presentationer


Google-annonser