Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-Centrum Borås Regionala Strama Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-Centrum Borås Regionala Strama Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-Centrum Borås Regionala Strama Västra Götaland

2 Agenda •Gjelstad et al + ytterligare två studier Vad kan vi lära? •Förskrivarens föreställningar, förväntningar och farhågor •Erfarenheter från Västra Götaland •Tonsillitmodul i medrave4 •Diskussion

3 Gjelstad - Interventionen •DL ledda fortbildningsgrupper •Första besöket: Riktlinjer + evidens •Andra besöket: Varje läkare fick presentera sin egen förskrivnings- statistik. Aktiva lyssnare. Reflektion kring sitt förändringsbehov. •Uppföljande heldags seminarium

4 Patientsäkerhetssatsning 2013

5 GPs´ views of interventions •Kvalitativ studie •Erfarenheter av och åsikter kring olika strategier •Storbritannien, Belgien, Frankrike, Polen och Spanien •Stor samsyn mellan länderna

6 Nr 1 - interaktiva utbildningar •Information från lokala kollegor •Små grupper med diskussion •Interaktivitet, ta del av varandras erfarenheter, kunna ställa frågor •Återkoppling – egna förskrivardata •Jämföra sig med kollegor och andra VC i området

7 Delade åsikter •Ekonomiska incitament UK och Spanien •Patientnära tester Frankrike och Polen •Positiva till behandlingsriktlinjer i stort, men bristande tilltro till vissa specifika rekommendationer

8 Farhågor, förväntningar och föreställningar •Inte alltid som vi tror •Kan fångas upp i samband med att patientfall diskuteras •Anpassa utbildningen utifrån detta

9

10

11 Farhågor och föreställningar •Reumatisk feber, Fusobacterium, invasiva streptokockinfektioner •”Har ju slutat behandla simplexotit, men ”riktig otit” måste ju behandlas!” •”Behandlar man inte cystit är det ju stor risk att bakterierna vandrar uppåt” •”Vid 4 Centorkriterier har ≥90% GAS”

12 Förväntningar •”Studier är bara studier – jag vet ju att mina patienter blir bra när jag behandlar akut bronkit med Doxyferm” •”Agdas förvirring blir alltid bättre när jag förskriver UVI antibiotika” •”När jag själv har en tonsillit kortar jag symtomtiden en vecka när jag tar AB”

13 Patienter •Föreställningar •Förväntningar •Farhågor •Patientinformation •Information till allmänheten

14

15 Antal antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin) per 1000 invånare de senaste tolv månaderna tom september 2012 (Spridning: 492 – 315 recept /1000 inv. och år) Antal antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin) per 1000 invånare de senaste tolv månaderna tom december 2013 (Spridning: 420 – 254 recept /1000 inv. och år)

16 VC besök Västra Götaland •Inte bara nå ut, även nå fram – inledning med känslomässigt budskap •Diskuterar patientfall som belyser riktlinjer – ”jaså gör du så!” •”Tips från coachen” – hur får man en nöjd patient? •Förbättringspotential – inte pekpinnar

17

18 Reflekterande möten – VG •Anordnats av kontaktläkare •Patientfall med handledarmanual •Reflekterande samtal kring individuell förskrivningsstatistik •Självdeklaration – inklusive konkreta förbättringsförslag (186/201 VC 2013)

19 Konkreta tips från självdeklarationerna •Vanligt med olika åsikter – resonera kring detta i en trygg kollegial miljö •Involvera all personal – teamarbete •Önskar regelbundet få patientfall från Strama •Klinisk bedömning viktigare än lab

20 Konkreta tips •Alla bör tala samma språk – patientinformation •Sätta upp pappershållare för pat info på alla expeditioner •Sätta upp konkreta förbättringsmål – följ sedan förskrivningen •Reflekterande möten gav mersmak!

21 Konkreta tips •Ta reda på om nyanställda, tillfälliga och utlandsutbildade läkare har uppdaterade kunskaper? •Följ tillfälliga läkares förskrivning •Planscher med Centor-kriterierna och flödesscheman på expeditionerna

22

23 UVI antibiotika äldreboenden •Loeb et al 2005; 24 äldreboenden i USA och Kanada, 4217 platser •Randomiserades till intervention eller inte •Färre UTI antibiotika i interventionsgruppen

24 Interventionen •Diagnostisk och terapeutisk algoritm •Små grupper (10 -15 sköterskor) – aktivt deltagande •Patientfall, ta ställning till ev odling respektive AB, motivera sitt ställningstagande, feedback •Gruppsessioner videoinspelades

25 Återkoppling •Vi gör inte det vi tror att vi gör •Viktigt att ta reda på vad vi egentligen gör •Förutsättning: Diagnos och lab- relaterad förskrivningsstatistik

26

27

28

29

30

31 Take home messages •Använd didaktiska patientfall •Ta reda på förskrivarnas förväntningar, farhågor och föreställningar •Reflektera kring individuell förskrivar- statistik i trygg kollegial miljö •Tips: tonsillitmodul i medrave4

32


Ladda ner ppt "Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-Centrum Borås Regionala Strama Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser