Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskussion kring tonsilliter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskussion kring tonsilliter"— Presentationens avskrift:

1 Diskussion kring tonsilliter
Malin André, allmänläkare Thomas Tängdén,infektionsläkare

2 Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och
infektionskliniken olika patientpopulationer varför handläggningen av patienter ska skilja sig åt? källa till konflikt i en Strama grupp?

3 Vad var problemet med de tidigare rekommendationerna?

4 Thomas “Syftet med behandling symtomlindring och att förebygga reumatisk feber” “Erbjuda” behandling Ingen hänsyn till andra agens än GAS som också kräver antibiotikabehandling

5 Malin Tilläggskriterierna behandling utan provtagning
2 Centorkriterier överbehandling

6 Prevalens av GAS (Grupp A positiva streptokocker)
0 kriterie 2-3% 1 kriterie 3-7% 2 kriterier % 3 kriterier % 4 kriterier 56% Centor 1981

7 Patienten med ont i halsen Hur ser hon/han ut. Vad är svårt
Patienten med ont i halsen Hur ser hon/han ut? Vad är svårt? Vilka är de medicinska riskerna/differentialdiagnoserna?

8 Patient på vårdcentralen med halsont
Vanlig patient, många möten Ett par per jourpass (halvdag)

9 Patient på vårdcentralen med halsont
Vanligaste patienten slunkit förbi sköterskorna med halsont och hosta eller heshet, ibland tidigare besvär eller i närheten haft person med streptokocker Näst vanligaste patienten har halsont, feber och inte virussymtom Därefter patient som haft ont i halsen flera veckor

10 Patient på vårdcentralen med halsont
Allvarliga differentialdiagnoser Patient med halsböld inte alldeles ovanligt 2 patienter med epiglottit och retrofaryngeal abscess har jag sett

11 Patient på vårdcentralen med halsont
Svårt Ibland Att få patienten nöjd utan antibiotika

12 Thomas-patientfall 1 Man 53 år, tidigare frisk.
Inkommer med ambulans till akutrummet. Blodtryck 70 systoliskt. Puls 100. AF 32/min. Feber 40,1 grader. Halsont och subfebril sedan 4 dagar. Dottern behandlad för tonsillit 1 vecka sedan. Försämras sedan 4 h med frossa och hög feber. Svåra morfinkrävande smärtor vänster ben. Ingen hudrodnad. Tonsillitbild. Pos Strep A. Går direkt till op på misstanke om nekrotiserande fasciit.

13 Thomas-patientfall 2 21-årig kvinna. Utbytesstudent, kommer från Polen.Tidigare frisk. Halsont och feber sedan 2-3 dagar. Allmänpåverkad. Feber 39,3 grader. BT 90 systoliskt. AF 40/min. Puls 120. Tonsillit. Inga beläggningar. Strep A neg. Förstorade lgll på halsen.CRP 120, lpk 18. Tillkallar ÖNH-jour som frikänner från epiglottit. Inlägges med Bensyl-pc.

14 Forts fall 2 Försämrad dag 2 och flyttas till Thorax-IVA.
Växt Fusobacterium nekroforum i blododling. Byte till Tienam + Flagyl iv. CT visar abscess i thorax som dräneras x flera med Bulowdrän och sedan operas x flera med pleurektomi och dekortikering. Skrivs ut efter 6 veckor.

15 Takypné > 20/min

16 Den kliniska kunskapen
Grundas på Medicinsk kunskap Erfarenhet av de patienter vi möter

17 Prevalensens betydelse för det prediktiva värdet av tester

18 Prediktivt värde Prediktivt värde = sannolikhet för sjukdom
Positivt prediktivt värde = sannolikhet att de som har positivt test är sjuka Uttrycks i % eller värde 0-1

19 Grundbegrepp Positivt prediktivt värde Negativt prediktivt värde sjuka
friska pos A B A+B neg C D C+D Sensitivitet A/A+C Specificitet D/B+D Positivt prediktivt värde andel med positivt test som faktiskt är sjuka = A / (A+B) Negativt prediktivt värde andel med negativt test som faktiskt är friska = D / C+D)

20 Prediktivt värde – prevalens Test sensitivitet 90%, specificitet 95%
Prevalens Pos prediktivt värde 50% 94,7% 5% 48,6% 1% 15,4% 0,1% 1,8% Positivt prediktivt värde=sannolikhet att de som har positivt test är sjuka

21 Centorkriterier Frånvaro av hosta Feber >38
Beläggningar på tonsiller Svullna lymfkörtlar i käkvinklar

22 Prevalens av GAS (Grupp A positiva streptokocker)
0 kriterie 2-3% 1 kriterie 3-7% 2 kriterier % 3 kriterier % 4 kriterier 56% Centor 1981

23 Diagnostisk sensitivitet och specificitet 95%, 85%, 75%

24 Bäst nytta av tester När prevalensen av sjukdomen är cirka 50%

25 Skillnad primärvård sjukhus
Primärvården få med allvarlig sjukdom – Sjukhuset vanligare med allvarlig sjukdom Vi kan inte använda tester på samma sätt I primärvård är negativt svar mer pålitligt På sjukhus är positivt svar mer pålitligt

26 Diagnostisk sensitivitet och specificitet 95%, 85%, 75%

27 De nya riktlinjerna Undvik provtagning vid symtom på virusorsakad luftvägsinfektion Barn < 3 år mycket sällan halsinfektion av GAS Bedöm: Överväger fördelarna med antibiotikabehandling nackdelarna? StrepA om > 3 Centorkriterier Vid pos StrepA och > 3 Centorkriterier rekommenderas antibiotikabehandling Neg StrepA - symtomatisk behandling. Överväg mononukleos CRP kan inte skilja på bakteriell eller virusorsakad faryngotonsillit. Informera patienten om normalförloppet. Ny kontakt om försämring eller utebliven förbättring inom 3 dagar

28 Vad tycker jag är bra/dåligt med de nya riktlinjerna?

29 Thomas Bra Mer balanserad bakgrundstext
Framgår att streptokocker och även andra orsaker till tonsillit kan vara livshotande Mer inslag av att tänka själv Dåligt Ingen hänsyn till att bärarskapet är vanligare hos barn 3-14 år “Erbjuda” har ersatts av “Bedömer du att…”

30 Malin Bra Riktlinjer omfattar barn (Inte provta barn < 3 år)
Differentialdiagnoser med Bedöm fördelar jämfört med nackdelar med antibiotika 3 Centorkriterier Dåligt Alla patienter med halsont utan virussymtom ska läkarbedömas inom 1- (2) dygn

31 Hur löser vi det här?

32


Ladda ner ppt "Diskussion kring tonsilliter"

Liknande presentationer


Google-annonser