Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Att bli äldre, att bli gammal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Att bli äldre, att bli gammal."— Presentationens avskrift:

1 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Att bli äldre, att bli gammal

2 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Det gällde min mamma………

3 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge ”Gammal” Svenskt korsordslexikon Antik Antik Dammig Dammig Förlegad Förlegad Inaktuell Inaktuell Museimässig Museimässig Obrukbar Obrukbar Ogiltig Ogiltig Sliten Sliten Ute Ute Utsliten Utsliten Övervunnen Övervunnen Mossig MossigKina Klok Klok Vis Vis Vördnadsvärd Vördnadsvärd Erfaren Erfaren Skicklig Skicklig

4 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Medellivslängden efter födseln ökar 1900 2009 1900 2009 Män: 54,5år 79,4 år Män: 54,5år 79,4 år Kvinnor 57,0 år 83,4 år Kvinnor 57,0 år 83,4 år

5 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Antal personer i Sverige 75år och äldre: Antal personer i Sverige 75år och äldre: 19002009 19002009 142 920 798 446 142 920 798 446 Var 3e barn som föds idag kommer att bli 100år?

6 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Ålder är den viktigaste riskfaktorn för kroniska sjukdomar/skador Ålder är den viktigaste riskfaktorn för kroniska sjukdomar/skador Studier visar att 90 -99% av > 65åringarna har 2 el flera kroniska sjukdomar/tillstånd Studier visar att 90 -99% av > 65åringarna har 2 el flera kroniska sjukdomar/tillstånd (ref. Läkartidningen nr44, vol 107,s 2711)

7 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Multisjuklighet Soc.styrelsen uppskattar enl ”forsknings”- definitionen (>75år,3 olika diagnoser, 3vtf): Soc.styrelsen uppskattar enl ”forsknings”- definitionen (>75år,3 olika diagnoser, 3vtf): Att ca 7% i åldersgrp 75år äldre är multisjuka Att ca 7% i åldersgrp 75år äldre är multisjuka Sverige: 798446personer >75år ger 55900 multisjuka personer. Sverige: 798446personer >75år ger 55900 multisjuka personer. För Blekinge rör det sig om ca 500 personer (baserat på att Blekinge har 18% >65år) För Blekinge rör det sig om ca 500 personer (baserat på att Blekinge har 18% >65år)

8 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Multisjuklighet Enl definitionen av multisjuklighet som finns internationellt: Enl definitionen av multisjuklighet som finns internationellt: Personer >65år med 2 eller flera samtidigt förekommande kroniska hälsoproblem Personer >65år med 2 eller flera samtidigt förekommande kroniska hälsoproblem Så uppskattar man att det finns ca 400 000!!! äldre personer i Sverige med betydande grad av multisjuklighet dvs nästan 8 ggr så många som med den statistiska definitionen. Så uppskattar man att det finns ca 400 000!!! äldre personer i Sverige med betydande grad av multisjuklighet dvs nästan 8 ggr så många som med den statistiska definitionen.

9 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Blekinge multisjuka Sverige: 798446personer >75år ger 55900 multisjuka personer. Sverige: 798446personer >75år ger 55900 multisjuka personer. För Blekinge rör det sig om ca 500 personer (baserat på att 18% i Blekinge >65år) För Blekinge rör det sig om ca 500 personer (baserat på att 18% i Blekinge >65år) x 8 = 4000pat??????

10 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Vilka är våra patienter? 75% av pat på akuten > 65år 75% av pat på akuten > 65år 50% av pat på akuten > 75år 50% av pat på akuten > 75år På 167 / 367 vårdplatser i Blekinge var pat >75år (medel 83,3år) På 167 / 367 vårdplatser i Blekinge var pat >75år (medel 83,3år)

11 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Man förbrukar ca 70 % av livets sjukvårdskostnader under sitt sista levnadsår!!!!!! Man förbrukar ca 70 % av livets sjukvårdskostnader under sitt sista levnadsår!!!!!!

12 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Vad dör vi mest av…. Hjärtkärlsjukdom Hjärtkärlsjukdom Cancer Cancer Stroke Stroke 15% av oss dör ”knall och fall”, resten sakta men säkert………… 15% av oss dör ”knall och fall”, resten sakta men säkert…………

13 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Helhetssynen, det holistiska synsättet Se ”hela patienten” i sin livssituation med sjukdomar och förutsättningar Se ”hela patienten” i sin livssituation med sjukdomar och förutsättningar Trygghet för patienten och anhöriga Trygghet för patienten och anhöriga SAMARBETE ml landsting – kommun- primärvård ända hem. Når vi inte in i hemmet spelar det ingen roll vad vi gör på sjukhuset under 1-2veckor av patientens liv!!!! SAMARBETE ml landsting – kommun- primärvård ända hem. Når vi inte in i hemmet spelar det ingen roll vad vi gör på sjukhuset under 1-2veckor av patientens liv!!!!

14 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Hur möta deras behov av: Vård Vård Boendeformer Boendeformer Aktiviteter Aktiviteter Rehabilitering Rehabilitering

15 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Geriatriken idag……. Akut och Primärvårdsdivisionen Ambulans- Akuten- Primärvården- (Rehab?) Hemsjukvården och Geriatriken Karlskrona : Geriatrisk ortopedi 10vpl startat 4/4.Planeras 20 vpl för multisjuka äldre till hösten -11 Karlskrona : Geriatrisk ortopedi 10vpl startat 4/4.Planeras 20 vpl för multisjuka äldre till hösten -11 Karlshamn: Ingen geriatrik fn. Karlshamn: Ingen geriatrik fn. Planerar 20-25 platser i framtiden

16 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Äldre idag………….

17 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Äldres behov imorgon??………

18 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Det gäller att göra rätt, vid rätt tillfälle så att livet är och förblir ett liv att leva …………………… så att livet är och förblir ett liv att leva ……………………

19 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge ……………………………………………… …………………to the end

20 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge


Ladda ner ppt "Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge Att bli äldre, att bli gammal."

Liknande presentationer


Google-annonser