Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkbokföring av utländska studenter Ingegerd Widell Skatteverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkbokföring av utländska studenter Ingegerd Widell Skatteverket"— Presentationens avskrift:

1 Folkbokföring av utländska studenter Ingegerd Widell Skatteverket ingegerd.widell@skatteverket.se

2 Flytta till/från Sverige  Den som har för avsikt att bo i Sverige ett år eller mer ska folkbokföras (3§ folk-bokföringslagen)  Den som kan antas bo utomlands ett år eller mer ska avregistreras från folkbokföringen (20§ folkbokföringslagen)  Den som flyttar ska själv anmäla detta

3 Från Skatteverkets hemsida När du har flyttat till Sverige från utlandet ska du anmäla det vid ett besök på det skattekontor som den nya bostadsorten tillhör. Meddela kontoret i förväg om du behöver tolk vid besöket. Ta med följande: Uppehållstillstånd om du inte är medborgare i ett land inom Norden eller EU/EES. Tillhör du samma familj som en EU- eller EES-medborgare tar du i stället med dig ett intyg om det, t.ex. ett uppehållskort från Migrationsverket. Registreringsbevis om du är EU- eller EES-medborgare. Pass eller (för EES-stater och Schweiz) nationellt ID-kort Handlingar som styrker ditt civilstånd. Födelseattest för dina eventuella medflyttande barn. Om du planerar att bo i Sverige i ett år eller mer ska du normalt vara folkbokförd här.

4 Problem för SKV - Övertäckning  Utländska studenter är grupp som är svår för Skatteverket att nå ut till.  Antalet folkbokförda i Sverige som inte bor kvar i landet uppskattas till ca 35.000 personer  Kan vara medvetna eller omedvetna fel  tex utvandring utan anmälan, studier utomlands, arbete utomlands, avliden utomlands.

5 Vad gör Skatteverket?  Informerar i samband med skolstart  Infomerar i samband med invandring  Bosättningskontroll efter impuls från annan, retur av försändelser eller via DISA (diskrepansrapporteringen) där CSN är först att ansluta sig

6 Behov av information  De som inte har folkbokföring liknande den svenska vet många gånger inte att man ska anmäla flyttning till utlandet när man lämnar Sverige  Samverkan med högskolor och andra behövs för att få ut denna information

7 Information hos Skatteverket  På svenska och engelska finns: SKV 703”Flytta från Sverige”

8 Antalet beviljade UT för studier ej EU/EES medborgare jmf med invandringsärenden hos Skatteverket  UT  2008 – 11 186 st  2009 - 13 312 st  2010 – 684 st (Jan-april) flest ansökningar brukar vara i juni till augusti  Nyinvandringar  2008 – 69 200  2009 – 71 920

9 ID-stöld  Det har förekommit att studenter som lämnat landet fått sina identiteter stulna och andra personer har tagit lån mm som lett till skulder i Sverige helt okända för studenten.


Ladda ner ppt "Folkbokföring av utländska studenter Ingegerd Widell Skatteverket"

Liknande presentationer


Google-annonser