Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prognoser, lön och Omstart

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prognoser, lön och Omstart"— Presentationens avskrift:

1 Prognoser, lön och Omstart
Pär Karlsson, Saco Prognoser, lön och Omstart Historien bakom svenska facket Prognoser för akademikers yrken och utbildningar När du vill läsa vidare Om svensk arbetsmarknad Vad är Saco? Saco och invandrade akademiker Webbplatsen ”Omstart” sdsss

2 Livslöner ”Lön och livsinkomst” (1963)
Månads- och årslöner ger en skev bild av verkligheten eftersom de inte beaktar akademikernas inkomstbortfall och skuldsättning under studietiden Belysa de stora skillnader som finns mellan olika utbildningsinriktningar Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

3 Sammanfattning av resultaten
36 utbildningsinriktningar undersökta 12 olönsamma 2 går jämnt upp 9 har en avkastning på 1 – 5 % 8 har en avkastning på 6 – 10 % 5 har en avkastning som är större än 10 % Genomsnittlig avkastning för akademiker (exkl forskarutbildade) ligger på 7 % Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

4 Sammanfattning Akademisk examen lönsam för de allra flesta
Stora skillnader i lönsamhet mellan olika utbildningsinriktningar Vad man läst viktigare än hur länge man läst Högskoleutbildning mer lönsamt för kvinnor än för män Män kan få bra löner utan högskoleutbildning, men för kvinnor är det nästan en förutsättning Stor överensstämmelse med resultaten om lönestrukturen De med liten lönespridning har dålig lönsamhet pga svag löneutveckling

5 Vad är livslönen?

6 Framtidsutsikter Hur ser jobbchanserna ut om fem år?
Sacoförbundens årliga prognoser Årets lansering - 20 november

7 Invandring och utvandring
En femtedel av alla akademiker i Sverige är födda utomlands 1,5 miljoner eller 15,9 % av Sveriges befolkning föddes i ett annat land. År 2011 fanns det utrikesfödda personer bosatta i Finland, vilket motsvarar cirka 2,7 % av befolkningen. År 2013 var nästan 1,5 miljoner personer av befolkningen i Sverige födda utomlands, vilket motsvarar ca 15,9 %. De vanligaste medborgarskapsländerna för personer som invandrade samma år var Sverige följt av Syrien och Somalia. De vanligaste utvandringsländerna var Norge, Danmark och Storbritannien, där utvandringen till Danmark och Storbritannien ökade mest jämfört med 2012. År 2013 invandrade cirka personer till Sverige, kvinnor och män, vilket var en ökning med 12% jämfört med Samtidigt utvandrade cirka personer vilket ger en nettoinvandring på ungefär personer. De vanligaste ursprungsländerna är Finland, följt av Irak och Polen. Strax över 50 procent av de utrikesfödda i Sverige kommer ursprungligen från ett europeiskt land. Av de 171 medborgarskap som fanns representerade bland de invandrande år 2013, var den största gruppen svenska medborgare som återinvandrade, de motsvarade en femtedel av alla invandrande. Konflikten i Syrien har gjort att invandringen därifrån ökat och cirka syriska medborgare invandrade till Sverige under 2013, vilket är en ökning med 150% jämfört med Syrien blev därmed, efter Sverige, det näst vanligaste ursprungslandet bland invandrande under 2013, följt av Somalia och Polen. sdsss

8 En djungeln av information…
Kommer du till ett land för att arbete och bo är det svårare. Det finns ingen självklar plats du kan ställa dina frågor om bostad, personnummer, hur man söker jobb, osv. sdsss

9 Vad vill Saco förändra? Mål: Som invandrad akademiker ska du snabbare få ett kvalificerat jobb. Hur? Förändra system och utbildning så att det passar dig som individ. Långsiktighet, flexibilitet, finansiering oavsett skede, nationell vägledning osv. Saco har börjat med… I andra länder kan personnummer skaffas från polisen, en folkbokföringsmyndighet eller andra lösningar. Det är inte heller alla länder som använder personnummer lika flitigt som vi. I vissa länder behövs det mest för att öppna bankkonto eller vid flygresor, och det är långt ifrån alla som gör det. sdsss

10 Omstart – perfekt för invandrade akademiker
Samlad information Yrken, tips, utbildning & inspiration Vad kan/måste du göra? Vad kan du få hjälp med? från allmän information om den svenska arbetsmarknaden till specifika uppgifter om sådant som är viktigt att veta för olika yrkesgrupper sdsss

11 Vilken service kan DU få av ditt Sacoförbund?
Vilken service kan DU få av ditt Sacoförbund? Utveckling av din kompetens Trygghet - facklig och juridisk hjälp Söka jobb, skriva cv, Coach-samtal, råd om lön A-kassa – Inkomstförsäkring Chefsstöd Egenföretagare Vilket är ditt fackförbund?

12 Du följer väl Saco?


Ladda ner ppt "Prognoser, lön och Omstart"

Liknande presentationer


Google-annonser