Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf, 111021 Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 Thomas Ljunglöf, 2013-10-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf, 111021 Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 Thomas Ljunglöf, 2013-10-04."— Presentationens avskrift:

1 | Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf, Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 Thomas Ljunglöf,

2 2Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf Livslöner  ”Lön och livsinkomst” (1963)  Månads- och årslöner ger en skev bild av verkligheten eftersom de inte beaktar akademikernas inkomstbortfall och skuldsättning under studietiden  Belysa de stora skillnader som finns mellan olika utbildningsinriktningar

3 3Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf Livslöner  Utgångspunkten är en person som just tagit studenten från ett treårigt studie- förberedande gymnasieprogram (NV/SP)  Lönerna över en livscykel jämförs mellan akademiker och gymnasieutbildade  Studiemedel räknas som inkomst under studietiden, medan återbetalningen dras bort från nettolönen

4 4Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf Förutsättningar och antaganden  Högskolestudier påbörjas ht det år man fyller 19  Maxbelopp för studiemedel vid heltidsstudier  Studiemedelsränta 1 procent  kr/år förvärvsinkomst under studietiden  Studielängd enligt statistik från SCB och HSV  Akademiker pensioneras vid 65, gymn utb vid 64  2009 års skatteregler

5 5Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf Dataunderlag  SCB:s lönestrukturstatistik 2009 • Gymnasieutbildade på studieförberedande program • Personer med minst kandidatexamen • Totalt har löneuppgifter för individer använts, varav gymnasieutbildade

6 6Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf Inte bara en utbildningseffekt Övergångsfrekvens till högskolan inom tre år efter avslutat gymnasium Källa: SCB

7 7Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf Livslöner  Summan av alla årslöner under arbetslivet  Skatten dras av, dvs. beräkningarna görs på nettolöner  Problem med att alla löner har samma betydelse oavsett när i livet de betalas ut

8 8Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf Avkastning på högre utbildning  Vanligaste avkastningsmåtten på utbildning i litteraturen:  Utbildningspremie (lönepremie)  Internränta

9 9Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf, Lönepremier vs internräntor Universitets- lönepremien mäter löneskillnaden under yrkeslivet

10 10Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf, Att beräkna avkastningen Internräntan mäter skillnaden mellan ytorna (diskonterat)

11 Att beräkna avkastningen

12 12Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf, Lönepremier vs internräntor Universitets- lönepremien mäter löneskillnaden under yrkeslivet Internräntor mäter skillnaden mellan ytorna

13 Livslöneprofiler akademiker och gymnasieutbildade 13Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

14 Avkastning på utbildningar inom pedagogik, humaniora och konst ??

15 Avkastning på utbildningar inom samhällsvet, juridik, handel & adm

16

17 Avkastning på utbildningar inom naturvetenskap, matematik & data

18 Avkastning på utbildningar inom hälso- och sjukvård ??

19 Avkastning på utbildningar inom övriga utbildningar

20 Olika utbildningsinriktningars avkastning

21 Vad krävs för ”nollavkastning”? GruppStudielängd - terminer Grundskollärare tidiga år- (7) Grundskollärare senare år + gymn 8 (10) Lärare praktisk-estetiska ämnen 1 (8) Yrkeslärarutbildning5 (7) Konstnärlig utbildning- (9) Biblioteks- och infovetenskaplig - (9) Biologutbildning1 (9) Arbetsterapeut- (7) Biomedicinsk analytiker1 (6) Sjukgymnast- (7) Tandhygienist- (5) Social omsorgsutb3 (7)

22 Vad krävs för ”nollavkastning”? GruppStudielängd - terminer Studiebidrag per termin Grundskollärare tidiga år- (7) Grundskollärare senare år + gymn 8 (10) Lärare praktisk-estetiska ämnen 1 (8) Yrkeslärarutbildning5 (7) Konstnärlig utbildning- (9) Biblioteks- och infovetenskaplig - (9) Biologutbildning1 (9) Arbetsterapeut- (7) Biomedicinsk analytiker1 (6) Sjukgymnast- (7) Tandhygienist- (5) Social omsorgsutb3 (7)45 000

23 Vad krävs för ”nollavkastning”? GruppStudielängd - terminer Studiebidrag per termin Pensions - ålder Grundskollärare tidiga år- (7) Grundskollärare senare år + gymn 8 (10) Lärare praktisk-estetiska ämnen 1 (8) Yrkeslärarutbildning5 (7) Konstnärlig utbildning- (9) Biblioteks- och infovetenskaplig - (9) Biologutbildning1 (9) Arbetsterapeut- (7) Biomedicinsk analytiker1 (6) Sjukgymnast- (7) Tandhygienist- (5) Social omsorgsutb3 (7)

24 Vad krävs för ”nollavkastning”? GruppStudielängd - terminer Studiebidrag per termin Pensions - ålder Höjd bruttolön Grundskollärare tidiga år- (7) ,5 % Grundskollärare senare år + gymn 8 (10) ,0 % Lärare praktisk-estetiska ämnen 1 (8) ,0 % Yrkeslärarutbildning5 (7) ,5 % Konstnärlig utbildning- (9) ,0 % Biblioteks- och infovetenskaplig - (9) ,5 % Biologutbildning1 (9) ,4 % Arbetsterapeut- (7) ,6 % Biomedicinsk analytiker1 (6) ,0 % Sjukgymnast- (7) ,1 % Tandhygienist- (5) ,1 % Social omsorgsutb3 (7) ,9 %

25 Sambandet mellan lönespridning och utbildningens lönsamhet

26 Faktisk och beräknad ålderslöneprofil vid olika avkastning för arbetsterapeuter 2009

27 27Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf Sammanfattning av resultaten  36 utbildningsinriktningar undersökta  12 olönsamma  2 går jämnt upp  9 har en avkastning på 1 – 5 %  8 har en avkastning på 6 – 10 %  5 har en avkastning som är större än 10 %  Genomsnittlig avkastning för akademiker (exkl forskarutbildade) ligger på 7 %

28 Sammanfattning  Akademisk examen lönsam för de allra flesta  Stora skillnader i lönsamhet mellan olika utbildningsinriktningar  Vad man läst viktigare än hur länge man läst  Högskoleutbildning mer lönsamt för kvinnor än för män  Män kan få bra löner utan högskoleutbildning, men för kvinnor är det nästan en förutsättning  Stor överensstämmelse med resultaten om lönestrukturen  De med liten lönespridning har dålig lönsamhet pga svag löneutveckling

29 29Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf Lönar det sig att disputera?  Jämförelse mellan personer med doktorsexamen och personer examen från avancerad nivå (magister-/masterexamen)  8 utbildningsinriktningar jämförs  Avkastning beräknas m hj a internräntemetoden

30 30Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf Lönar det sig att disputera? Förutsättningar och antaganden  Bygger vidare på tidigare antaganden i studien  Direktövergång från magister-/masterexamen till forskarutbildning  Doktorandtjänst i 5 år  Disputation vid ca 30 års ålder  Disputerade pensioneras vid 66, jämförelsegruppen vid 65

31 Löner och lönespridning 2009

32 Avkastning av att doktorera ?

33 Saco Studentmässor: • Väljayrkebloggen: • Facebooksida från Saco, Välja högskoleutbildning, med tips och råd: • Facebookgrupp för studievägledare: Sacos SYV- grupp, / / 33Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf

34 34 Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf Frågor?


Ladda ner ppt "| Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf, 111021 Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 Thomas Ljunglöf, 2013-10-04."

Liknande presentationer


Google-annonser