Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsan blir allt bättre….eller…?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsan blir allt bättre….eller…?"— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsan blir allt bättre….eller…?

2 Folkhälsan i Sverige Medellivslängd och självskattad hälsa
Folkhälsan utvecklas positivt för befolkningen i Sverige. Medellivslängden i Sverige har stigit under mer än ett sekel. År 2013 var medellivslängden 83,7 år för kvinnor och 80,1 år för män, och könsskillnaderna minskar. Det var första gången som männens medellivslängd nådde över 80 år. Personer över pensionsåldern har i flera avseenden haft en bättre hälsoutveckling än yngre åldersgrupper. Större skillnader i livslängd och mellan utbildningsgrupper än mellan könen. Kvinnor med endast grundskoleutbildning är en grupp som i flera avseenden har haft den minst gynnsamma hälsoutvecklingen.

3 Ålderstrappan Winter Carl Hansson, Bingsjö - Dalarna,

4 Den ”nya” ålderstrappan? Källa: Aftonbladet 2005-03-08

5 Vad påverkar vår hälsa?

6 Befolkning Andel (%) 65 år och däröver 1968-2012

7 Befolkning

8 Befolkning Definition: utländsk bakgrund har personer som är utrikesfödda eller inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar

9 Ekonomiska förutsättningar – inkomst
Sammanräknad förvärvsinkomst, medelinkomst för boende i Sverige hela året, 65 år eller äldre, i tusentals kronor, år 2011 Förutsättningarna för hälsan hänger starkt samman med den ekonomiska situationen man befinner sig i. Vid ekonomisk utsatthet påverkas den psykiska och fysiska hälsan negativt. Inkomst Medelinkomsten hos dem från 65 års ålder och äldre varierar stort mellan kommunerna. I Trosa är medelinkomsten högst, medan den är lägst i Vingåker. Skillnaden är drygt kronor per år. Skillnaden mellan könen är ännu större. Totalt i länet har männen en medelinkomst som är kronor högre än kvinnornas. Motsvarande skillnad finns även på riksnivå

10 Ekonomisk trygghet Med ekonomisk trygghet menas här att ha svarat ”Nej” på frågan ”Har det under de senaste 12 månaderna hänt att Du har haft svårt att klara löpande utgifter som till exempel hyra, avbetalningar och liknande?”

11 Trygghet

12 Tillit

13 Hemtjänst och särskilt boende - Bemötandet från hemtjänstpersonalen

14 Riskförebyggande arbete

15 Levnadsvanor - rökning

16 Levnadsvanor - alkohol

17 Levnadsvanor - motion

18 Självupplevd hälsa

19 Värk

20 Psykiska besvär

21 Sömnproblem

22 Tandhälsa

23 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Folkhälsan blir allt bättre….eller…?"

Liknande presentationer


Google-annonser