Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellan äldreomsorg och psykiatri -Om äldres psykiska ohälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellan äldreomsorg och psykiatri -Om äldres psykiska ohälsa."— Presentationens avskrift:

1 Mellan äldreomsorg och psykiatri -Om äldres psykiska ohälsa

2 Mellan äldreomsorg och psykiatri I Sverige finns idag nästan 1, 7 miljoner människor, kvinnor och män, som fyllt 65 år. 122 766 kvinnor och 95 110 födda utanför Sverige (2012) Psykisk ohälsa – framförallt depression, ångest - är att betraktas som folkhälsosjukdomar ÄNDÅ ÄR DET EFETERSATT!

3 Mellan äldreomsorg och psykiatri Äldres psykisk (o)hälsa omfattar en heterogen grupp människor med den gemensamma nämnaren att de fyllt 65 år! Det innebär att vi talar om ett område som sträcker sig från det normala åldrandet med dess olika skeenden, livskriser, psykiskt illabefinnande, psykisk sjukdom till psykisk funktionsnedsättning. Och så tror jag att det måste vara!

4 Mellan äldreomsorg och psykiatri Det betyder också att vi omfattar många olika insatser n Förebyggande Behandlande Stödjande Det betyder insatser från Kommun Landsting

5 Mellan äldreomsorg och psykiatri Men det handlar inte bara om samverkan mellan huvudmännen… Primärvård, geriatrik, psykiatri, äldrepsykiatri, äldreomsorg, beroendevård, funktionshinder, socialpsykiatri, ekonomiskt- bistånd …

6 Mellan äldreomsorg och psykiatri Den stora utmaningen är emellertid våra egna föreställningar; individuellt och organisatoriskt, om ”äldre” och om ”psykisk ohälsa” Ålderism Stigma

7 Mellan äldreomsorg och psykiatri Kvinna Ganska gammal Svårt att gå; rollator Snäll, glad men kan vara deprimerad Mormor

8 Mellan äldreomsorg och psykiatri ”Det kan vara vem som helst” En man ca 40 år Det syns på honom, sliten Kanske farlig??

9 Mellan äldreomsorg och psykiatri Hur vi tänker, hur vi talar och vilka föreställningar vi har om äldre och om psykisk sjukdom har större betydelse för vårt handlande än vad vi tror! Elsa 74 år med schizofreni

10 Mellan äldreomsorg och psykiatri Har du/ni erfarenheter från er vardag att föreställningar om åldrande och/eller psykisk ohälsa påverkar valet av insatser, bemötande?

11 Mellan äldreomsorg och psykiatri Men hur ser det då ut med den psykisk hälsan och ohälsan hos äldre? Paradox – äldre har en högre självskattad psykisk hälsa än unga men fler självmord och fler med en depressionsdiagnos samt omfattande förskrivning av antidepressiva läkemedel.

12 Mellan äldreomsorg och psykiatri Det går också att se på målgruppen/området så här: Att drabbas i samband med åldrandet Att drabbas i unga år och åldras med psykisk funktionsnedsättning Att drabbas av demenssjukdom och annan psykisk ohälsa Att ha upplevt trauma i livet och åldras

13 Mellan äldreomsorg och psykiatri Den stora utmaningen att gå från problem till behov!

14 Mellan äldreomsorg och psykiatri Den magiska 65-årsgränsen

15 Mellan äldreomsorg och psykiatri Hur ser det ut hos oss/mig? Vad vet vi om målgruppens behov? Alla kan göra något, allt börjat med ett första steg – vilket blir mitt/vårt?

16 Mellan äldreomsorg och psykiatri


Ladda ner ppt "Mellan äldreomsorg och psykiatri -Om äldres psykiska ohälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser