Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Sjukvårdens kostnader 2030 Jörgen Lindell, Tillväxtverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Sjukvårdens kostnader 2030 Jörgen Lindell, Tillväxtverket"— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Sjukvårdens kostnader 2030 Jörgen Lindell, Tillväxtverket jorgen.lindell@tillvaxtverket.sejorgen.lindell@tillvaxtverket.se, 08-681 65 16 Författare: Jörgen Lindell och Christer Anderstig

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Rapportens syfte •Att utveckla rAps •Att utveckla möjligheter att beräkna vårdens framtida kostnader •Att få fram regionala bilder av kostnadsutvecklingen

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Försörjningskvot år 2007 FA-regioner

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Försörjningskvot 1990-2030

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppskattat gap mellan intäkter och kostnader för Stockholms läns landsting till år 2025

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Prognostiserad utveckling av kostnader och finansieringsutrymme i sjukvården till år 2030

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vilka alternativ har regionerna för att klara ökade kostnader för hälso- och sjukvården? •Friskvård och förebyggande åtgärder •Ökade skatteintäkter •Tillväxt i angränsande branscher •Breddad intäktsbas •Kostnadsminskningar •Mer vård genom innovationer

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Landstingens och regionernas köp av verksamhet från privata företag 2007

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Mer vård genom innovationer – några exempel •Utvecklingen av laboratoriemedicin i Region Skåne •Vården av Anorexia Nervosa •Kärlkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i Västerås •IT-investeringar (VHA) •Akutmottagningen S:t Görans •Lägre produktionsbortfall genom kortare väntetider •Lägre kostnader genom ökad konkurrens

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tio procents lägre kostnader genom innovationer - prognoskonstruktion •Basår 2005, rAps flerregionala modell •Innovationer ger ökad produktivitet (= kostnadsminskning) vilket frigör resurser som kommer till alternativ användning inom andra delar av sjukvården •Men, rAps modell kan återge konsekvenserna av ökad produktivitet (= minskade kostnader) men inte direkt effekten av mer vård genom innovationer. (Om de frigjorda resurserna sätts in i andra delar av sjukvården kan modellen däremot inte återspegla det ekonomiska värdet av denna resursöverföring) •Därför speglas det ekonomiska värdet av innovationer och sjukvårdens ökade produktivitet indirekt, genom att de frigjorda resurserna allokeras till andra delar av ekonomin

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Gap mellan kommunala skatteintäkter och kostnader år 2005 samt förändring av gap jämfört med basscenario år 2010 och 2030

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Resultat •År 2005 (basåret) är gapet mellan kommunala skatteintäkter och kommunala kostnader totalt knappt minus 75 miljarder. (Detta gap täcks till stor del av bidrag från inkomst- och utjämningssystemen) •Jämfört med basscenariot beräknas gapet minska för samtliga län •Minskning för alla län uppgår till drygt 14 miljarder år 2010 och till närmare 65 miljarder år 2030 •Det går att utveckla rAps för prognoser av sjukvården •rAps kan bidra med en integrerad demografi- och ekonomimodell •Det är möjligt att, med en god dialog, utveckla en prognos för varje region


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Sjukvårdens kostnader 2030 Jörgen Lindell, Tillväxtverket"

Liknande presentationer


Google-annonser