Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yhmyndigheten.se En svensk referensram för kvalifikationer www.eqfinfo.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yhmyndigheten.se En svensk referensram för kvalifikationer www.eqfinfo.se."— Presentationens avskrift:

1 yhmyndigheten.se En svensk referensram för kvalifikationer www.eqfinfo.se

2 yhmyndigheten.se För enskilda personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare att värdera kvalifikationer som personer kan uppnå genom utbildning eller praktik i ett annat land. EQF en gemensam och neutral referensram, ett översättningsverktyg mellan olika nationella utbildnings- och kvalifikationssystem och deras nivåer. Främja medborgarnas rörlighet mellan länder och stimulera individens livslånga lärande. Europeisk referensram för kvalifikationer - EQF

3 yhmyndigheten.se I EQF beskrivs det förväntade resultatet av lärande – ”learning outcomes” Kompetens ansvar och självständighet Kunskap teoretisk eller faktabaserad Färdigheter kognitiva och praktiska Varje nivå ska kunna uppnås genom formellt, icke- formellt eller informellt lärande.

4 yhmyndigheten.se Länder ska som ansluter sig till EQF förbinder sig att: Använda EQF som ett referensverktyg för att jämföra nivåer inom olika kvalifikationssystem. Koppla sina nationella kvalifikationssystem till EQF senast år 2010 (utarbeta NQF där så lämpligt). Hänvisa till EQF i alla nya examens- och utbildningsbevis samt Europassdokument som utfärdas från och med år 2012..

5 yhmyndigheten.se Länder ska som ansluter sig till EQF förbinder sig att: Använda resultat av lärande (learning outcomes) när kvalifikationer beskrivs och fastställs, samt främja validering av icke-formellt och informellt lärande. Främja och tillämpa principerna för kvalitetssäkring när kvalifikationer ska kopplas till EQF. Utse nationella samordningspunkter (NSP) som ska stödja och styra kopplingen mellan nationella kvalifikationssystem och EQF i syfte att främja kopplingens kvalitet och öppenhet.


Ladda ner ppt "Yhmyndigheten.se En svensk referensram för kvalifikationer www.eqfinfo.se."

Liknande presentationer


Google-annonser