Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsdag för deltagare 14 januari 2014 Linda Blomberg och Ewa Hasselgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsdag för deltagare 14 januari 2014 Linda Blomberg och Ewa Hasselgren."— Presentationens avskrift:

1 Informationsdag för deltagare 14 januari 2014 Linda Blomberg och Ewa Hasselgren

2  Kort information om programmet  Westums arbetsstruktur  Förberedande aktiviteter  Trepartsavtal  Europass  Slutrapporten/Ekonomi  Erasmus +  Frågor och diskussion

3 Projektperiod juli 2013- juni 2015 = 24 månader Totalt 100 mobiliteter inom två projekt: IVT- Studerande. Praktik 2- 36 veckor praktik utomlands VETPRO- anställda. Erfarenhetsutbyte 1-6 veckor

4  Är huvudsökand, samordnande och lämnade in ansökan- 1 februari  Länken mellan medlemmarna och FM.  Administrativ och ekonomisk ansvar mot programkontoret.  Följer upp och rappoterar resultatet.  Samordnar och genomför förberedande aktiviteter Westums roll- administrativt avlastande och med större möjligheter

5  En ansvarig kontaktperson för Westum  Hitta relevant partner och underhålla och förmedla kontakten, även för andra deltagare inom Westum.  Vid ny partner skapa letters of intent  Utifrån kriterier välja ut och stödja deltagarna  Skicka in information om deltagaren till Westum (MT)

6  Hög personlig mognad, motivation och ansvar  Tillsammans med lärare ha kontakt med handledaren och skapa trepartsavtal. Mall finns på www.utbyten.sewww.utbyten.se  Skicka in kvitton och lämna slutrapporten (elektronisk och underskrivet)  Delta på förberedande aktiviteter vid behov  Europass (skickas också till Ewa)  Försäkring samt E111 kort  Bokar och betalar din resa, boende och försäkring. Ersättning enligt Schablonbelopp -1000 kr.  Delge andra sin kunskap

7  Bygga kontakter mellan yrkesutbildningar/skolor/företag runt i Europa  Lära om varandra, förutsättningar/begränsingar, arbetsätt och metoder  Ta med sig ”best practise” och sprida sina lärdomar vidare inom Westum  Möjlighet att utnyttja alla platser då flexibiliteten inom Westum är stor  Ökad samverkan mellan regionala proffessioner, lärare/elever och mellan branscher.

8 Genom Westums sätt att arbeta regionövergripande inom både yrkesvux och YH och med både studerande och anställda, inom en mängd olika branscher ger det en utvecklingmöjlighet för:  Indivder  proffessioner  Organisationer/verksamheten  Westum  brancher  Företagen

9 Uddevalla Munkedal Lidköping Falköping Kuskapsförbundet Väst Strömstad Laholm Orust

10

11  Westum slutredovisar 2015-07-31  Ta kopia av alla dina UTLÄGG/kvitton och skicka orginalen tillsammans med ett underskrivet exemplar av slutrapporten till: Ewa Hasselgren Campus Lidköping Fabriksgatan 4 53130 Lidköping

12 Deltagarna får via Westum/MT länkar till deltagarrapporter som de ska fylla i och skicka tillbaka elektroniskt till verktyget. Deltagarrporterna ska även skrivas ut, undertecknas av deltagaren och lämnas till din organisation, inte till UHR.

13  Deltagarinformation  Engelska dagskurs i hur du presenterar dig själv och din organisatin  Ekonomi och administration i EU-projekt  Italienska/spanska?  Förslag??

14 Charter

15  Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).  Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).  Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).  Ny inriktning och nya intentioner  Programmet går ifrån individuella ansökningar till förmån för större gruppansökningar. Varje projekt kommer därmed att omfatta större områden, fler individer och fler aktiviteter.  Den nya strukturen ger den sökande organisationen möjlighet att styra och anpassa projektmedel utifrån sina identifierade behov, samt möjlighet att sätta projekten i ett större sammanhang och i linje med ordinarie utvecklingsarbete.


Ladda ner ppt "Informationsdag för deltagare 14 januari 2014 Linda Blomberg och Ewa Hasselgren."

Liknande presentationer


Google-annonser