Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om CARPE Projekt. Carpe - Stockholms stad Organisatorisk tillhörighet under Utvecklingsenheten Socialförvaltningen Arbetsgivar- och administrativt ansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om CARPE Projekt. Carpe - Stockholms stad Organisatorisk tillhörighet under Utvecklingsenheten Socialförvaltningen Arbetsgivar- och administrativt ansvar."— Presentationens avskrift:

1 Om CARPE Projekt

2 Carpe - Stockholms stad Organisatorisk tillhörighet under Utvecklingsenheten Socialförvaltningen Arbetsgivar- och administrativt ansvar Forum Carpe Projektägare Carpe 2

3 Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet genom bl.a. Kompetensutveckling och samverkan

4 Samverkansprojekt med 19 kommuner 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Kompetensutveckling i stor mängd Yrkeskrav togs fram Nationella konferenser om kompetensfrågan Nationellt kompetensråd bildades Bakgrund till Forum och Carpe 2

5 Forum Carpe start 1 april 2012 Projekt Carpe 2 1 april 2012 – 30 juni 2014 Projekt Carpe 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Bakgrund till Forum och Carpe 2

6 1 april 2012 – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling Syfte att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel Målgrupp och användare av forumet är anställda – alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare – på arbetsplatser belägna inom de kommuner som delfinansierar forumet. Samfinansieras av deltagande kommuner Kort om Forum

7 1 april 2012 – 30 juni 2014 – utvecklingsprojekt inom 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delfinansieras av ESF Kort om Carpe 2 Lärande och vardagsutveckling Fyra valbara delprojekt Nationell samverkan (och samordning?) Projekt

8 Projektlednings- grupp Referensgrupp Nationellt kompetensråd kopplat till Carpe2 Referensgrupp intresseorg. på regional nivå CKA CarpeKommunAnsvarig Kompetensombud Styrgrupp Regionalt strategiråd Nationellt strategiråd kopplat till Carpe2 Organisation för Forum och Carpe 2

9 hittar du på www.projektcarpe.se Mer om CARPE…


Ladda ner ppt "Om CARPE Projekt. Carpe - Stockholms stad Organisatorisk tillhörighet under Utvecklingsenheten Socialförvaltningen Arbetsgivar- och administrativt ansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser