Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktivitetsrapporter – Hur går det? Pressträff 2013-11-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktivitetsrapporter – Hur går det? Pressträff 2013-11-19."— Presentationens avskrift:

1 Aktivitetsrapporter – Hur går det? Pressträff 2013-11-19

2 Vad betyder aktivitetsrapporten för arbetssökande? Ger struktur på arbetssökandet Enkelt sätt att redovisa genomförda aktiviteter och resultat = kvitto på sitt jobbsökande Enkelt att göra hemifrån, via webben Snabb, regelbunden återkoppling från Arbetsförmedlingen Större chans att få arbete om man söker fler jobb

3 Hur fyller man i en aktivitetsrapport?

4 Hur använder vi aktivitetsrapporten? Ett konkret underlag för våra uppföljningssamtal med arbetssökande Arbetsförmedlaren kan förbereda sig bättre inför samtalet Samtalet kan bli mer framåtriktat Arbetslösa med a-kassa följs upp varje månad

5 Hur har vi informerat? Arbetsförmedlingen och a-kassorna har ett gemensamt ansvar att informera om förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Riktad information: –Brev från oss till alla berörda arbetssökande –Information från a-kassorna till sina arbetslösa medlemmar –Information vid våra individuella kontakter med arbetssökande Övrig information till arbetssökande –Informationsmöten –Broschyrer, informationsblad, e-tavlor, affischer –Vår webbplats, a-kassornas webbplatser, Facebook –Platsjournalen, mediekontakter –Information på 20 olika språk

6 Enkät: Varför lämnade du inte in aktivitetsrapporten i oktober? Undersökning oktober-november 2013

7 Hur gick det i november 107 000 inlämnade aktivitetsrapporter 94 % lämnade in via vår webbplats Stabil teknik 38 000 har inte lämnat in aktivitetsrapporten

8 Hur upplever de arbetssökande att aktivitetsrapportering på webben fungerar? Användarundersökning november 2013

9 Hur påverkas arbetsgivare? 92 % nöjda med vår service 80 % har fått tillräckligt många ansökningar Antal sökande per plats (Q3 2013): –< 5082% –51-15013% –> 151 4% Ingen tendens till ökning i september 2013

10 Meddelanden till a-kassorna Efter reformens genomförande har a-kassorna fått fler ärenden än prognosticerat En viktig anledning är att Arbetsförmedlingen inte har information om rätt a-kassa eller om vilka sökande som får/inte får a-kassa Förordningsförändring och annan teknisk lösning behövs Arbetsförmedlingen har presenterat förslag för regeringen och för a-kassorna om hur detta kan lösas

11 Kommande grupper som ska rapportera sina aktiviteter December 2013: Jobbgarantin för ungdomar (37 000) Lämnar sin första aktivitetsrapport 1-14 januari 2014 Januari 2014: Jobb- och utvecklingsgarantin (99 000) Lämnar sin första aktivitetsrapport 1-14 februari 2014 Februari 2014: Övriga arbetslösa (179 000) Lämnar sin första aktivitetsrapport 1-14 mars 2014


Ladda ner ppt "Aktivitetsrapporter – Hur går det? Pressträff 2013-11-19."

Liknande presentationer


Google-annonser