Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är EU-projekt? Alla EU-stöd och projekt ska ha en europeisk dimension I de regionalpolitiska stöden – att minska sociala och ekonomiska skillnader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är EU-projekt? Alla EU-stöd och projekt ska ha en europeisk dimension I de regionalpolitiska stöden – att minska sociala och ekonomiska skillnader."— Presentationens avskrift:

1 Vad är EU-projekt? Alla EU-stöd och projekt ska ha en europeisk dimension I de regionalpolitiska stöden – att minska sociala och ekonomiska skillnader mellan regioner

2 Viktiga principer Nyttoaspekten
Strategisk koppling till utvecklingsarbete Additionalitet Hållbar utveckling Tillväxt och sysselsättning

3 Några förutsättningar
Förankring Struktur Kompetens Nätverk

4 EU/internationellt arbete
Motarbetande Proaktiva Kommunala/ regionala förhållningssätt Passiva Reaktiva

5 Hur skapar vi utvecklingsprojekt som ger förväntad nytta?
All projektutveckling ska föregås av en verksamhetsanalys!

6 Verksamhets- och projektutveckling
Förankring Implementering Framtid Verksamhets- analys Genomförande Ansökan Utvärdering Strategidokument Uppdrag Spridning

7 LFA-modellens 9 mål Omvärldsanalys Intressentanalys
Problem/situationsanalys (Problemträd) Målformulering (Målträd) Aktivitetsplan Resursplanering Indikatorer, mått på måluppfyllelse Riskanalys Analys av förutsättningar för måluppfyllelse

8 MSP-modellen Ett stöd när man ska börja skriva ett projekt för att lättare formulera sin ansökan.

9 Hur riggar vi bra projekt?
Sammanfatta analysen Formulera en projektidé MSP, Modell för Strategisk Projektplanering ”One-page” summary Söka programområde Kontakta EU-samordnare eller EU-kontor alternativt länklista till program Läsa och lära programmet Kontakt med handläggare Skriva ansökan

10 Att skriva ansökan Projektorganisation
Roll i projektet, Lead partner eller partner? Informella roller, kulturella skillnader Kontrakt Ekonomi, projektbudget Utvärderingsplan Spridning och implementering Administration, rutiner, rapportering Mallar, konton, strukturer


Ladda ner ppt "Vad är EU-projekt? Alla EU-stöd och projekt ska ha en europeisk dimension I de regionalpolitiska stöden – att minska sociala och ekonomiska skillnader."

Liknande presentationer


Google-annonser