Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation •Välkommen till KFSK Brysselnätverk & SÖSK EU- projektledarutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation •Välkommen till KFSK Brysselnätverk & SÖSK EU- projektledarutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation •Välkommen till KFSK Brysselnätverk & SÖSK EU- projektledarutbildning

2 Vad har kommunerna att göra med Bryssel? •Hur många procent av en kommuns, ett landstings eller en regions verksamhet påverkas av EU?

3 60%

4 Kommunförbundet i Bryssel – varför? •60% regeln: kommuner påverkas av lågstiftning från EU •Möjlighet för extern finansiering från EU:s sektorsprogram i Bryssel •KFSK finns i Bryssel sedan 1 mars 2013

5 EU påverkar alla verksamhetsområden – direkt eller indirekt Kommun SamhällsbyggnadTillsynServiceproducentArbetsgivare Vilka hänsyn måsta tas till miljön vid byggnation av olika slag; strukturfonderna Reglar om arbetstid, arbetsmiljö och likabehandling i arbetslivet EU-lagstiftning som syftar till att skydda både miljön och konsumenten Lagar som reglerar hur varor och tjänster får upphandlas EU-finanisering alla områden

6 Bakgrund •9 december 2011: Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade att inrätta en representation i Bryssel •Budget: 1,3 Mkr. •Start 1 mars 2013

7 Mål •Konkret nytta för de skånska kommunerna när det gäller verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och strategiska påverkansmöjligheter •Även ett mål i förlängningen: öka andelen EU-finansiering

8 Nytta •Större möjligheter till ett proaktivt och strategiskt arbetssätt •Precis och tidig information •Nya kontaktnät = inflytande •Riktade insatser mot sektorsprogrammen •Förstärkning av skånska intressen i Bryssel

9 Skåne i Bryssel

10 Skånska aktörer i Bryssel •Malmö Stad: 1999: •Region Skåne: 2011 •Kommunförbundet Skåne: 2013 •= jobbar alla för Skåne – men olika uppdrag och uppdragsgivare

11

12 Uppdrag •Ge stöd i projektutveckling utifrån kommunala prioriteringar (EPA- analyser) + bevakning av sido/sektorsprogrammen i EU •Tillhandahålla servicefunktioner: kontaktförmedling, kontaktskapande verksamhet, studiebesök •Påverkansarbete och bevakning av kommunala intressen i Bryssel: nätverk

13 Lokala kommunala verksamheter Arbetsgrupp: Kommunförbundet Skåne Brysselrepresentation Styrgrupp Brysselnätverk Direkt arbete Långsiktigt arbete

14 Styrgrupp •Två personer från vardera regiondel (De fyra hörnen) samt KFSK-Lund och KFSK Bryssel •Tjänstemän: kommunchefsnivå/utvecklingschef •Följa Brysselkontorets arbete •Identifiera tematiska prioriteringar som kommunerna kan samverka kring

15 Medlemmar Fredrik Löfqvist, Kommunchef, Svalövs Kommun Frida Lindén, EU-samordnare, Sjöbo Kommun Helena Berlin, Utvecklingsstrateg, Tomelilla Kommun Jonas Rosenkvist, Kommunchef, Trelleborgs Kommun Jonas Rydberg, Kommunchef, Östra Göinge Kommun Maria Grynge, Utvecklingschef, Lomma Kommun Reneé Mohlkert, Utvecklingsdirektör Helsingborgs Stad Sara Wanther, EU-koordinator, EU-kontor Skåne Nordost Sofia Floreby, Förbundssekreterare, Kommunförbundet Skåne Lone Hylander, Head of Representation, KFSK Bryssel

16 Brysselnätverket •Långsiktiga idéer och prioriteringar •EU-samordnare: drygt 40 personer •Skapa förankring •Kommande möte 4 december i Bryssel

17 Stödstrukturer på hemmaplan •EU-projekt Analys (EPA) •Utbildningar •Tematiska prioriteringar och nätverk •Delregional samordning

18 Genomförande  •Framgång för Brysselkontoret = fungerande hemmaorganisation och aktivt arbete i kommunerna på hemmaplan. •Hemmaorganisationen vilar på två ben: -KFSK arbete med att stärka kommunerna i deras arbete -Kommunernas eget arbete för att dra nytta av de möjligheter som finns

19 Status just nu •Kontoret finns nu på plats i Bryssel! •Kontakter med nätverk, aktörer i Bryssel •Styrgrupp och Brysselnätverk igång •Marknadsföring på hemmaplan •Hemsida kfsk.se/bryssel: Infoblad!

20 Twitter -@lonehylander

21 Kommunala intressen i Bryssel just nu? •Budgetförhandlingar +ny programperiod: 2014-2020 •Strukturfonderna: ERUF, ESF, Interreg: förhandlas nu hemma! •Sektorsprogrammen: förhandlas nu i Bryssel (Horisont2020, Erasmus +, Program för Sysselsättning och Innovation, LIFE+) •EU2020 och nya samverkansformer •Europeiska nätverk: ERRIN (forskning), EUREGHA (hälsa)

22 Kontakta mig gärna! WWW.kfsk.se/bryssel lone.hylander@kfsk.se WWW.kfsk.se/bryssel


Ladda ner ppt "Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation •Välkommen till KFSK Brysselnätverk & SÖSK EU- projektledarutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser