Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmets övergripande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmets övergripande."— Presentationens avskrift:

1 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmets övergripande mål Botnia-Atlanticaprogrammet ska stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan för en starkare tillväxt och en hållbar utveckling.

2 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 13 projekt 8,3 av 8,7 M€ 7 projekt 3 av 3 M€ 8+4 projekt 1,6 av 1,2 M€ 19 projekt 1,9 av 1,1 M€ 15 projekt 5,6 av 7,0 M€ 5 projekt 1,9 av 1,1 M€

3 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Antal beviljade projekt Beviljade medel (M€) Budgeterat (M€) 1 Strukturer för samverkan Miljö138,38,7 Kommunikationer73,0 Sammanhållning8 +41,61,2 2 Tillväxt genom samverkan Kompetens197,6 Näringsliv155,67,0 Samhälle51,91,1 TOTALT7128,028,6

4 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom MILJÖ ULTRA

5 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom KOMMUNIKATION KPS-flyg

6 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom SAMMANHÅLLNING SKAIK

7 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom KOMPETENS Utbildning och certifiering av natur- och kulturguider

8 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom NÄRINGSLIV Res & Ät

9 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom SAMHÄLLE Stor olycka i Kvarken

10 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmets resultatindikator Resultat till och med december 2012 Antal deltagande organisationer i projektets genomförande 575 Antal kvinnor som deltar i aktiviteter för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte 1008 Antal män som deltar i aktiviteter för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte 1955 Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildnings- och skolningsinsatser 2340 Antal män som deltar i gemensamma utbildnings- och skolningsinsatser 2267 Antal kvinnor som får sysselsättning på andra sidan gränsen som resultat av projektet 7 Antal män som får sysselsättning på andra sidan gränsen som resultat av projektet 15

11 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

12 www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Budget, beslutat och anspråk 1.1 Miljö2.1 Kompetens 1.2 Kommunikation2.2 Näringsliv 1.3 Sammanhållning2.3 Samhälle

13 Möjligheter till nya projekt OmrådeEU-medelEU-andel 1.1 Miljö300 00050% 2.1 Kompetens200 00049% 2.2 N-liv 1 000 000 49% Prioritera område Återstår EU- medelÅterföringar Summa inneliggande medel Område 179 000204 000283 000 Område 2554 000535 0001 089 000


Ladda ner ppt "Www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmets övergripande."

Liknande presentationer


Google-annonser