Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmets övergripande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmets övergripande."— Presentationens avskrift:

1 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmets övergripande mål Botnia-Atlanticaprogrammet ska stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan för en starkare tillväxt och en hållbar utveckling.

2 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 13 projekt 8,3 av 8,7 M€ 7 projekt 3 av 3 M€ 8+4 projekt 1,6 av 1,2 M€ 19 projekt 1,9 av 1,1 M€ 15 projekt 5,6 av 7,0 M€ 5 projekt 1,9 av 1,1 M€

3 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Antal beviljade projekt Beviljade medel (M€) Budgeterat (M€) 1 Strukturer för samverkan Miljö138,38,7 Kommunikationer73,0 Sammanhållning8 +41,61,2 2 Tillväxt genom samverkan Kompetens197,6 Näringsliv155,67,0 Samhälle51,91,1 TOTALT7128,028,6

4 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom MILJÖ ULTRA

5 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom KOMMUNIKATION KPS-flyg

6 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom SAMMANHÅLLNING SKAIK

7 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom KOMPETENS Utbildning och certifiering av natur- och kulturguider

8 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom NÄRINGSLIV Res & Ät

9 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektexempel inom SAMHÄLLE Stor olycka i Kvarken

10 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmets resultatindikator Resultat till och med december 2012 Antal deltagande organisationer i projektets genomförande 575 Antal kvinnor som deltar i aktiviteter för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte 1008 Antal män som deltar i aktiviteter för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte 1955 Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildnings- och skolningsinsatser 2340 Antal män som deltar i gemensamma utbildnings- och skolningsinsatser 2267 Antal kvinnor som får sysselsättning på andra sidan gränsen som resultat av projektet 7 Antal män som får sysselsättning på andra sidan gränsen som resultat av projektet 15

11 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

12 Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Budget, beslutat och anspråk 1.1 Miljö2.1 Kompetens 1.2 Kommunikation2.2 Näringsliv 1.3 Sammanhållning2.3 Samhälle

13 Möjligheter till nya projekt OmrådeEU-medelEU-andel 1.1 Miljö % 2.1 Kompetens % 2.2 N-liv % Prioritera område Återstår EU- medelÅterföringar Summa inneliggande medel Område Område


Ladda ner ppt "Www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmets övergripande."

Liknande presentationer


Google-annonser