Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

West Sweden - Kommunernas och regionernas resurs Kajsa Sundström Van Zeveren, Tf kontorschef Bryssel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "West Sweden - Kommunernas och regionernas resurs Kajsa Sundström Van Zeveren, Tf kontorschef Bryssel"— Presentationens avskrift:

1 West Sweden - Kommunernas och regionernas resurs Kajsa Sundström Van Zeveren, Tf kontorschef Bryssel Kajsa.sundstrom@westsweden.se

2 Godkända projekt 2011 8 st. Jan-mars 2012 Inskickade projektförslag vi väntar svar om21 st. Projektförslag WS förmedlat till medlem, -där medlem tackat ja till deltagande. 3 st. -där vi väntar på svar från medlem42 st. -där medlem tackat nej till deltagande19 st. Projektidéer/förfrågningar111 st. WEPA (West Sweden EU-projekt analys)50 st. Prognos antal utredningar450 st Prognos WEPA inriktningar125 st Översyn och högtryck

3 Göteborg Kajsa Sundström Van Zeveren Kultur/Turism Kajsa Sundström Van Zeveren Kultur/Turism Isabel Poli Sociala frågor hälsa Isabel Poli Sociala frågor hälsa Anita Tóth Sysselsättning & Integration Anita Tóth Sysselsättning & Integration Peter Jadesjö R&D, ICT Peter Jadesjö R&D, ICT Projektgruppen Daniel Wennerlund Energi & Miljö Daniel Wennerlund Energi & Miljö Bryssel West Swedens Projektgrupp Charlotta Jönsson Utbildning& Ungdom Charlotta Jönsson Utbildning& Ungdom

4 Leader Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Interreg 4a 4b Interreg 4c IT Energi Miljö Kultur Arb. Markn. Arb. Markn. Utb. Forskning Lokalt Globalt EU-programarenan Sektorsprogram Strukturfonder

5 Kultur & TurismAntal Inritktningar (%) Integrationsfonden22% Grundtvig besök och utbyte11% Europa för Medborgarna33% Kulturprogrammet 20072320% Leonardo da Vinci praktik och utbyten2421% Interreg IVA Kattegat/Skagerak1513% Interreg IVA Sverige/Norge54% Interreg IVC54% Regionalfonden65% Socialfonden44% Nätverk & konferenser33% EU Sport Programme22% ICT-PSP44% Comenius partnerskap22% Comenius multlaterala22% Ung och Aktiv i Europa32% Rekommenderade program för Kultur & tursim

6 Vardagliga arbetet hos medlem Medvetenhet om EU:s möjligheter Information om EU:s program Utveckla projektidé Val av optimalt EU-program Programoptimerad projektidé Formulering ansökan Förhandling Projekt management Rapportering WEPA WS projektgrupp - projektservicen uppdelad i fem olika områden Projektutveckling Ansökanssupport Projektsupport Information Partnersökning

7 Vardagliga arbetet hos medlem Medvetenhet om EU:s möjligheter Information om EU:s program Utveckla projektidé Val av optimalt EU-program Programoptimerad projektidé Formulering ansökan Förhandling Projekt management Rapportering WEPA WS projektgrupp - projektservicen uppdelad i fem olika områden Projektutveckling Ansökanssupport Projektsupport Information Partnersökning

8 Medlemmar i West Sweden

9 Förfaranden Förankrat projektärende: -Krav på förankring politiskt/verksamhet/finansiellt -Leder till utredning av möjligheter Intresseförfrågan: -Inget krav på förankringen -Leder till en första åsikt om eventuella möjligheter West Sweden EU-Projekt Analystjänst (WEPA): - Projektutvecklingsprocess som beställs av medlem. - Startmöte, analys, resultatmöte, efterarbete Målet är att komma ett steg närmare ansökan

10 Vardagliga arbetet hos medlem Medvetenhet om EU:s möjligheter Information om EU:s program Utveckla projektidé Val av optimalt EU-program Programoptimerad projektidé Formulering ansökan Förhandling Projekt management Rapportering WEPA WS projektgrupp - projektservicen uppdelad i fem olika områden Projektutveckling Ansökanssupport Projektsupport Information Partnersökning

11 Ansökanssupport Det är alltid medlemmen som är ansvarig för ansökan Handlingsplan för ansökan – WS support Projektdesign – WS support Informell avstämning med Kommissionen– WS support Budgetutkast – WS support Partnerstrategi och sök – WS support Skriva ansökan - medlem

12 Hittills 49 inriktningar i 24st WEPA 5 kategorier som representerar olika kulturella insatser. Kulturhus & Museum: Ex. utveckla kulturhusets, eller ett museums, verksamhet. 20% Programverksamhet/uppsättningar: 7% Turism: Att locka fler turister/besökare till kommunen. 31% Utveckla kulturlivet lokalt/regionalt: Utveckling av det kulturella livet på en mer övergripande nivå genom kommunens kulturhus. Ex. ett regionalt centrum för dans eller att engagera föreningsliv och ideella krafter. 24% Övrigt: Ex. ”Samhällsbyggnad och invånarnas livskvalitet” och ”En tryggare kommun med bättre belysning”. 18% Kultur & Turism inom WEPA

13 Vill du veta mer? På West Swedens hemsida kan du läsa mer om vår ordinarie projektservice och WEPA. www.westsweden.se www.westsweden.se Och snart en ny hemsida! Välkomna!


Ladda ner ppt "West Sweden - Kommunernas och regionernas resurs Kajsa Sundström Van Zeveren, Tf kontorschef Bryssel"

Liknande presentationer


Google-annonser