Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(CC BY 2.0)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(CC BY 2.0)"— Presentationens avskrift:

1 http://www.flickr.com/photos/katerha/5169694908 (CC BY 2.0)

2 Uppgift tills idag

3 Tanke-loop (max 4 pers i varje grupp) Vilka olika texttyper (utifrån tala, lyssna, läsa och skriva) arbetar ni med/möter dina elever under en vecka? Vilka texttyper känner du dig säker i gällande struktur och språkliga drag? Vilka texttyper känner eleverna sig säkra i? Läs igenom dina anteckningar/skriv kort svar på frågorna nedan. Välj ut vad du vill dela med dig till de övriga i gruppen. Låt alla i gruppen svara på en fråga i taget. Avbryt inte varandra. Diskutera er fram till några slutsatser som ni vill dela med er till de övriga och sammanställ detta på: http://padlet.com/wall/NBsprak_texttyperhttp://padlet.com/wall/NBsprak_texttyper

4 Dagens gruppdiskussion

5 Gruppdiskussion Hur stöttar ni eleverna inför skrivandet? Fundera utifrån: elevernas kunskaper i ämnet hur den nya typen av text eleven förväntas skriva är uppbyggd typiska språkliga drag för texten möjlighet till att gemensamt studera och analysera hur texttypen är uppbyggd Anser ni att ni/skolan/arbetslaget har tydliga modeller för skrivstrategier? I vilken grad anser du att dessa är explicita/tydliga för eleverna då ni skriver? Sammanställ era svar här: http://piratepad.net/NBsprak-skrivstrategierhttp://piratepad.net/NBsprak-skrivstrategier Redovisa även för de övriga grupperna

6 Uppgift till träff 6 Mini-föreläsning + frivillig fördjupningsuppgift för den som vill. http://norrbackasprakgrupp.weebly.com/infoumlr-traumlff-6.html All info

7 korta.nu/nbsprak8 Vilket/vilka ord/begrepp bär du med dig ifrån dagens träff? http://www.flickr.com/photos/42931449@N07/5293796856 (CC BY 2.0)


Ladda ner ppt "(CC BY 2.0)"

Liknande presentationer


Google-annonser