Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi är digitala immigranter – nu kommer infödda digitalister

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi är digitala immigranter – nu kommer infödda digitalister"— Presentationens avskrift:

1 Vi är digitala immigranter – nu kommer infödda digitalister

2 Framtiden föds i nuet Är vi inte i nuet – hur ska vi då kunna lära för framtiden? Vi ska lära våra barn till yrken som inte finns Vi ska lära våra barn att använda verktyg som inte finns Vi går från ett Kunskapssamhälle till ett Förståelsesamhälle

3 EU: 4 Digital kompetens (HT06)
Att kunna använda nätet för att Ta fram information Bedöma Lagra Producera Redovisa Utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk (EU’s nyckelkompetenser för livslångt lärande Skolverkets tolkning ; Redovisning av regeringsuppdrag) * I skolan * På fritiden * I förvärvslivet

4 Informations- nätverk
Tre generationer Webb Internet Webb 1.0 Webb 2.0 Dator- nätverk Informations- nätverk Sociala nätverk Cisco Google Facebook

5 Webb 2.0 – den sociala webben
Den demokratiska webben – alla är jämlikar/vänner Upptäcker Delar Skapar/Producerar Konsumerar Kommunicerar Samarbetar

6 Skola 2.0 – med webben som lärplattform
Ett strävansmål – mot den ständiga framtiden Användarna sätts i focus Blir producenter i stället för konsumenter Webben inte längre bara sändare utan utbytare av info (Wikis mm)

7 Ett paradigmskifte Skola 1.0 Skola 2.0 Källor NE Wikipedia
Organisation Klass Socialt nätverk Drivkraft Plikt Eget engagemang Skola Byggnad, organisation Livsstil Lärare Chef, auktoritet Ledsagare, mentor Elever Konsumenter Producenter, en tillgång

8 Skolverket rekommenderar
Elever ska garanteras en digital kompetens IT-användningen i skolan behöver utvecklas Lärare behöver kompetensutveckling Tekniska lösningar behöver ses över (Skolverkets ; Redovisning av regeringsuppdrag)

9 IT-användningen i skolan behöver utvecklas
Informationsteknikens möjligheter i lärandet bör utnyttjas mer effektivt. Det viktiga är att identifiera hur ämnesundervisningen kan bli bättre med hjälp av IT. Skolan behöver också tillgång till fler och bättre digitala lärresurser. (Skolverkets ; Redovisning av regeringsuppdrag)

10 Organisationsförändringar genom införande av IT-stöd
Förändringar i våra roller Utnyttja möjligheter Sålla bort onödig information Sluta med något gammalt Inspirera varandra till att arbeta strukturerat Föregå med gott exempel Var nyfiken Lär dig lära för livet – för framtiden!

11 Det går inte att välja bort IT
Alla måste med…

12 Lärare behöver kompetensutveckling
Det finns en stor pedagogisk potential om läraren har IT-kompetens (PIM/workshops) reflekterar över hur undervisningen ska kunna utvecklas med hjälp av ny teknik (Arbetslaget) Lärare behöver öka sin kompetens och förtrogenhet med IT Detta måste ske utifrån en långsiktig plan för hur IT integreras i den pedagogiska vardagen (Formulär Fronter – ett underlag) (Skolverkets ; Redovisning av regeringsuppdrag)

13 Attityder påverkas av bristfällig teknik
Brister i utrustning begränsar i hög grad lärarnas användning och påverkar deras attityder till IT negativt. Om läraren är hänvisad till en delad dator vid en gemensam arbetsplats om utrustningen i klassrummet är bristfällig att tillgången till nätverket/Internet är osäkert (Skolverkets ; Redovisning av regeringsuppdrag)

14 Tre steg närmare framtiden…1
En bärbar dator till varje lärare Använd den I klassrummet På egna arbetsplatsen I hemmet Som stöd i undervisningen Planering - administration Intresseväckare

15 Tre steg närmare framtiden…2
AV-utrustning i klassrummet Interaktiv projektor i taket färdig för plug-in på lärardator (minst 1 klassrum/skola) Mobil projektor på vagn med dator färdigmonterad/klar för plug-in Projektor i taket kopplad till stationär dator och högtalaranläggning

16 Tre steg närmare framtiden…3
Datorer i klassrummet Klassrumsdatorer (enstaka) Klassuppsättning bärbara datorer Bokningssystem Stationära (bärbara) datorer i klassrummet En till en dator-elev (pilotprojekt start HT 2010)

17 Med dator i klassrummet kan du välja bort
TV Video OH-projektorer Klassrumskartor Uppslagsverk Kartböcker Läromedel som snabbt föråldras

18 Möjligheterna finns – utnyttja dem!
Fronter lärplattform Information Schema Närvaro/frånvaro Lokala pedagogiska arbetsplaner (LPP) Omdömen-IUP Undervisningsmaterial Digitala lärresurser Espresso Historeibiblioteket NE AV-media Webben (lektion.se) Skolverket – Mulimediabyrån mm

19 Som stöd har vi… Pedagogiska program på alla datorer MiniSebran
SeLingua SeTerra Pedagogiska program på alla datorer Pyramidspelen Flying Chefren Cheops Ord till ord (sv/en/ty/fr) Tangentträning

20 Som stöd har vi… Specialpedagogiska hjälpmedel (Alternativt Datortek)
På alla datorer StavaRex SpellRight Saida WordReadPlus Lexia/Provia På enskilda datorer Cogmed Robomemo Gustavas Ordböcker Matteknep 1 Matteknep 2 Huset (nya) Titta In

21 Som stöd har vi… Skollicenser - Egna program för skolan eller enstaka datorer (exempel) Att Sticka Att Virka Stitch2000

22 Och inte att förglömma Ett stabilt nät En bra support (4646)

23 Dessutom PIM… ”Praktisk IT- och Mediekompetens”
Programvaror under PIM Photofiltre Audacity PhotoStory Freemind Lär dig Utnyttja datorn bättre Skapa egna lärresurser med hjälp av datorn Ett webbaserat studiematerial Tio handledningar som visar hur olika programvaror kan användas praktiskt i skolans verksamhet. Materialet kan användas både enskilt och i ett arbetslag som studerar tillsammans. PIM-handledningarna kan även användas i det dagliga arbetet, när lärare och elever behöver få direkt hjälp med att till exempel bearbeta sina bilder från digitalkameran. Det är en helt kostnadsfri resurs riktad till Sveriges alla pedagoger.

24 Från VAD till HUR Är du med på tåget? Hur ska du planera sin resa?
Vad behöver du ha med i bagaget för att nå målet Hur ska du packa?

25 Det största hotet? – Ja då ska den läraren ersättas!
Kan en lärare ersättas av en dator? – Ja då ska den läraren ersättas! Med en annan typ av lärare, en handledare/ledsagare/mentor! Lärarens roll

26 Molnet Framtiden

27 Molnet All information finns i ”molnet”
Du kan nå det från vilken dator som helst, var som helst i världen


Ladda ner ppt "Vi är digitala immigranter – nu kommer infödda digitalister"

Liknande presentationer


Google-annonser