Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi är digitala immigranter – nu kommer infödda digitalister.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi är digitala immigranter – nu kommer infödda digitalister."— Presentationens avskrift:

1 Vi är digitala immigranter – nu kommer infödda digitalister

2 Framtiden föds i nuet  Är vi inte i nuet – hur ska vi då kunna lära för framtiden?  Vi ska lära våra barn till yrken som inte finns  Vi ska lära våra barn att använda verktyg som inte finns  Vi går från ett Kunskapssamhälle till ett Förståelsesamhälle

3 EU: 4 Digital kompetens (HT06)  Att kunna använda nätet för att  Ta fram information  Bedöma  Lagra  Producera  Redovisa  Utbyta information  samt för att  kommunicera och  delta i samarbetsnätverk (EU’s nyckelkompetenser för livslångt lärande Skolverkets tolkning 2009-08-28; Redovisning av regeringsuppdrag) * I skolan * På fritiden * I förvärvslivet

4 Tre generationer Webb Dator- nätverk Informations- nätverk Sociala nätverk Internet Webb 1.0 Webb 2.0 CiscoGoogleFacebook

5 Webb 2.0 – den sociala webben  Den demokratiska webben – alla är jämlikar/vänner  Upptäcker  Delar  Skapar/Producerar  Konsumerar  Kommunicerar  Samarbetar

6 Skola 2.0 – med webben som lärplattform  Ett strävansmål – mot den ständiga framtiden  Användarna sätts i focus  Blir producenter i stället för konsumenter  Webben inte längre bara sändare utan utbytare av info (Wikis mm)

7 Ett paradigmskifte Skola 1.0Skola 2.0 KällorNEWikipedia OrganisationKlassSocialt nätverk DrivkraftPliktEget engagemang SkolaByggnad, organisation Livsstil LärareChef, auktoritetLedsagare, mentor EleverKonsumenterProducenter, en tillgång

8 Skolverket rekommenderar  Elever ska garanteras en digital kompetens  IT-användningen i skolan behöver utvecklas  Lärare behöver kompetensutveckling  Tekniska lösningar behöver ses över (Skolverkets 2009-08-28; Redovisning av regeringsuppdrag)

9 IT-användningen i skolan behöver utvecklas  Informationsteknikens möjligheter i lärandet bör utnyttjas mer effektivt.  Det viktiga är att identifiera hur ämnesundervisningen kan bli bättre med hjälp av IT.  Skolan behöver också tillgång till fler och bättre digitala lärresurser. (Skolverkets 2009-08-28; Redovisning av regeringsuppdrag)

10 Organisationsförändringar genom införande av IT-stöd  Förändringar i våra roller  Utnyttja möjligheter  Sålla bort onödig information  Sluta med något gammalt  Inspirera varandra till att arbeta strukturerat  Föregå med gott exempel  Var nyfiken  Lär dig lära för livet – för framtiden!

11 Det går inte att välja bort IT  Alla måste med…

12 Lärare behöver kompetensutveckling  Det finns en stor pedagogisk potential om läraren  har IT-kompetens (PIM/workshops)  reflekterar över hur undervisningen ska kunna utvecklas med hjälp av ny teknik (Arbetslaget)  Lärare behöver öka sin kompetens och förtrogenhet med IT  Detta måste ske utifrån en långsiktig plan för hur IT integreras i den pedagogiska vardagen (Formulär Fronter – ett underlag) (Skolverkets 2009-08-28; Redovisning av regeringsuppdrag)

13 Attityder påverkas av bristfällig teknik  Brister i utrustning begränsar i hög grad lärarnas användning och påverkar deras attityder till IT negativt.  Om läraren är hänvisad till  en delad dator vid en gemensam arbetsplats  om utrustningen i klassrummet är bristfällig  att tillgången till nätverket/Internet är osäkert (Skolverkets 2009-08-28; Redovisning av regeringsuppdrag)

14 Tre steg närmare framtiden…1  En bärbar dator till varje lärare  Använd den  I klassrummet  På egna arbetsplatsen  I hemmet  Som stöd i undervisningen  Planering - administration  Intresseväckare

15 Tre steg närmare framtiden…2  AV-utrustning i klassrummet  Interaktiv projektor i taket färdig för plug-in på lärardator (minst 1 klassrum/skola)  Mobil projektor på vagn med dator färdigmonterad/klar för plug-in  Projektor i taket kopplad till stationär dator och högtalaranläggning

16 Tre steg närmare framtiden…3  Datorer i klassrummet  Klassrumsdatorer (enstaka)  Klassuppsättning bärbara datorer  Bokningssystem  Stationära (bärbara) datorer i klassrummet  En till en dator-elev (pilotprojekt start HT 2010)

17 Med dator i klassrummet kan du välja bort  TV  Video  OH-projektorer  Klassrumskartor  Uppslagsverk  Kartböcker  Läromedel som snabbt föråldras

18 Möjligheterna finns – utnyttja dem!  Fronter lärplattform  Information  Schema  Närvaro/frånvaro  Lokala pedagogiska arbetsplaner (LPP)  Omdömen-IUP  Undervisningsmaterial  Digitala lärresurser  Espresso  Historeibiblioteket  NE  AV-media  Webben (lektion.se)  Skolverket – Mulimediabyrån mm

19 Som stöd har vi…  Pedagogiska program på alla datorer  Pyramidspelen  Flying  Chefren  Cheops  Ord till ord  (sv/en/ty/fr)  Tangentträning  MiniSebran  SeBran  SeLingua  SeTerra

20 Som stöd har vi…  Specialpedagogiska hjälpmedel (Alternativt Datortek)  På alla datorer  StavaRex  SpellRight  Saida  WordReadPlus  Lexia/Provia  På enskilda datorer  Cogmed  Robomemo  Gustavas Ordböcker  Matteknep 1  Matteknep 2  Huset (nya)  Titta In

21 Som stöd har vi…  Skollicenser - Egna program för skolan eller enstaka datorer (exempel)  Att Sticka  Att Virka  Stitch2000

22 Och inte att förglömma  Ett stabilt nät  En bra support (4646)

23 Dessutom PIM… ”Praktisk IT- och Mediekompetens”  Programvaror under PIM  Photofiltre  Audacity  PhotoStory  Freemind  Lär dig  Utnyttja datorn bättre  Skapa egna lärresurser med hjälp av datorn  Ett webbaserat studiematerial  Tio handledningar som visar hur olika programvaror kan användas praktiskt i skolans verksamhet.  Materialet kan användas både enskilt och i ett arbetslag som studerar tillsammans.  PIM-handledningarna kan även användas i det dagliga arbetet, när lärare och elever behöver få direkt hjälp med att till exempel bearbeta sina bilder från digitalkameran.  Det är en helt kostnadsfri resurs riktad till Sveriges alla pedagoger.

24 Från VAD till HUR  Är du med på tåget?  Hur ska du planera sin resa?  Vad behöver du ha med i bagaget för att nå målet  Hur ska du packa?

25 Det största hotet?  Kan en lärare ersättas av en dator? – Ja då ska den läraren ersättas! Lärarens roll  Med en annan typ av lärare, en handledare/ledsagare/mentor!

26 Molnet Framtiden

27 Molnet All information finns i ”molnet” Du kan nå det från vilken dator som helst, var som helst i världen


Ladda ner ppt "Vi är digitala immigranter – nu kommer infödda digitalister."

Liknande presentationer


Google-annonser