Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild 1 KORTA VÄGEN Projekt Utländska Akademiker (PUA)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild 1 KORTA VÄGEN Projekt Utländska Akademiker (PUA)"— Presentationens avskrift:

1 Bild 1 KORTA VÄGEN Projekt Utländska Akademiker (PUA)

2 Bild 2  Syfte  Ta vara på den kompetens som finns hos utländska akademiker som kommer till Sverige  Underlätta för utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden  Förenkla vägen för dem till arbete i enlighet med sin utbildning D v s att göra vägen till ett kvalificerat arbete kortare!  Stärka konkurrenskraften i näringslivet  Målgrupp  Utländska akademiker med minst 3 års akademiska studier  Nyanlända  Från utomnordiskt land VAD ÄR PUA /KORTA VÄGEN?

3 Bild 3  Drivs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län  Finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden  Samverkanspartners är  Arbetsförmedlingen  Göteborgs Stad  Landstingen i Hallands och Västra Götalands län  Migrationsverket  Sjuhärads kommunalförbund  Region Halland  Västra Götalandsregionen  Högskolorna i Borås, Halmstad, Skövde och Högskolan Väst  Göteborgs Universitet  Uti – Utländska tekniker och ingenjörer

4 Bild 4  Parallella insatser  Kartläggning/bedömning/validering  Karriärplan  Intensiv svenskundervisning  Samhälls- och kulturkunskap  Yrkesinriktad svenska  Kompletterande utbildningsinsatser  Arbetsplatsförlagd praktik  Arbetsmarknadskontakter  Information om arbetsmarknaden  Kunskap om hur man söker arbete och om ansökningshandlingar  Studiebesök  Individualisering och flexibilitet HUR KAN VÄGEN BLI KORTARE? VAD GÖR VI PÅ KORTA VÄGEN?

5 Bild 5 LÄNDERDE TVÅ SENASTE KORTA VÄGEN-KURSERNA Jordanien Palestina Costa Rica Brasilien Kina Georgie n Libanon Estland Guatemala Serbien Iran Kuba Kazakstan Thailand Egypten Ryssland Irak Albanien Somalia Syrien Rumänien Grekland USA Marocko Sudan Ukraina Spanien Polen England Litauen Kosovo Peru Armenien Vitryssland

6 Bild 6 PortugisiskaArabiskaRyska GrekiskaSpanskaThailändska EngelskaFranskaPersiska AlbanskaKinesiskaGeorgiska AssyriskaLitauiskaUkrainska RumänskaEstniskaPolska SPRÅK DE TVÅ SENASTE KORTA VÄGEN-KURSERNA

7 Bild 7 Lärare ( olika ämnen ) Ekonom ( FEK, förvaltning, ledarskap )Jurist Lingvist Turismutvecklare Personalvetare Humanist Mikrobiolog Agronom Datavetare Byggnadsingenjör Socionom Lantmätare Journalist Marknadsförare Läkare ( olika spec ) Idrottsvetare (??) Ingenjör hydrografi Språkexamen (eng) Sociolog Kemiingenjör Statsvetare Automationsingenjör Tropisk miljövetare/internat utveckling Logistiker Arkitektingenjör Kommunikationsvetare etc etc … UTBILDNING DE TVÅ SENASTE KORTA VÄGEN-KURSERNA

8 Bild 8  56 registrerade deltagare under kursens gång, varav 23 män och 33 kvinnor  34 olika länder  18 olika språk  Minst 35 olika yrken /utbildningar  Många riktigt nyanlända  De flesta varit i Sverige kortare tid än ett år, många kortare tid än 6 månader FAKTA DE TVÅ SENASTE KORTA VÄGEN-KURSERNA

9 Bild 9  Korta vägen är ofta en startpunkt – många kommer tillbaka, håller kontakten  Kontakter med en svensk arbetsplats underlättar fortsatta karriären  Det är fortfarande svårt att hitta praktikplatser och jobb  Mentorskap kan vara ett alternativ till praktik  Måste hjälpa till att bygga nätverk/kontaktvägar  Måste titta på individuell kompetens och inte på födelseland, språk etc  Sverige behöver välutbildad arbetskraft och det finns en enorm outnyttjad kompetens i våra utländska akademiker! SLUTSATSER/TANKAR


Ladda ner ppt "Bild 1 KORTA VÄGEN Projekt Utländska Akademiker (PUA)"

Liknande presentationer


Google-annonser