Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KORTA VÄGEN Projekt Utländska Akademiker (PUA)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KORTA VÄGEN Projekt Utländska Akademiker (PUA)"— Presentationens avskrift:

1 KORTA VÄGEN Projekt Utländska Akademiker (PUA)

2 Vad är pua /korta vägen? Syfte Målgrupp
Ta vara på den kompetens som finns hos utländska akademiker som kommer till Sverige Underlätta för utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden Förenkla vägen för dem till arbete i enlighet med sin utbildning D v s att göra vägen till ett kvalificerat arbete kortare! Stärka konkurrenskraften i näringslivet Målgrupp Utländska akademiker med minst 3 års akademiska studier Nyanlända Från utomnordiskt land

3 Finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden
Drivs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län Finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden Samverkanspartners är Arbetsförmedlingen Göteborgs Stad Landstingen i Hallands och Västra Götalands län Migrationsverket Sjuhärads kommunalförbund Region Halland Västra Götalandsregionen Högskolorna i Borås, Halmstad, Skövde och Högskolan Väst Göteborgs Universitet Uti – Utländska tekniker och ingenjörer

4 HUR KAN VÄGEN BLI KORTARE? Vad gör vi på korta vägen?
Parallella insatser Kartläggning/bedömning/validering Karriärplan Intensiv svenskundervisning Samhälls- och kulturkunskap Yrkesinriktad svenska Kompletterande utbildningsinsatser Arbetsplatsförlagd praktik Arbetsmarknadskontakter Information om arbetsmarknaden Kunskap om hur man söker arbete och om ansökningshandlingar Studiebesök Individualisering och flexibilitet

5 LÄNDER de två senaste Korta vägen-kurserna
Egypten Palestina Kuba Kazakstan Ryssland USA Jordanien Thailand Marocko Grekland Iran Irak Georgien Kina Serbien Syrien Guatemala Albanien Somalia Ukraina Litauen Kosovo Brasilien Estland Rumänien Polen England Sudan Libanon Armenien Peru Costa Rica Vitryssland Spanien

6 Språk de två senaste Korta vägen-kurserna
Portugisiska Arabiska Ryska Grekiska Spanska Thailändska Engelska Franska Persiska Albanska Kinesiska Georgiska Assyriska Litauiska Ukrainska Rumänska Estniska Polska

7 Utbildning de två senaste Korta vägen-kurserna
Lärare (olika ämnen) Ekonom (FEK, förvaltning, ledarskap) Jurist Lingvist Turismutvecklare Personalvetare Humanist Mikrobiolog Agronom Datavetare Byggnadsingenjör Socionom Lantmätare Journalist Marknadsförare Läkare (olika spec) Idrottsvetare (??) Ingenjör hydrografi Språkexamen (eng) Sociolog Kemiingenjör Statsvetare Automationsingenjör Tropisk miljövetare/internat utveckling Logistiker Arkitektingenjör Kommunikationsvetare etc etc …

8 Fakta de två senaste Korta vägen-kurserna
56 registrerade deltagare under kursens gång, varav 23 män och 33 kvinnor 34 olika länder 18 olika språk Minst 35 olika yrken /utbildningar Många riktigt nyanlända De flesta varit i Sverige kortare tid än ett år, många kortare tid än 6 månader

9 SLUTSATSer/tankar Korta vägen är ofta en startpunkt – många kommer tillbaka, håller kontakten Kontakter med en svensk arbetsplats underlättar fortsatta karriären Det är fortfarande svårt att hitta praktikplatser och jobb Mentorskap kan vara ett alternativ till praktik Måste hjälpa till att bygga nätverk/kontaktvägar Måste titta på individuell kompetens och inte på födelseland, språk etc Sverige behöver välutbildad arbetskraft och det finns en enorm outnyttjad kompetens i våra utländska akademiker!


Ladda ner ppt "KORTA VÄGEN Projekt Utländska Akademiker (PUA)"

Liknande presentationer


Google-annonser