Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högskolans roll för hållbar tillväxt & utveckling i Gävleborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högskolans roll för hållbar tillväxt & utveckling i Gävleborg."— Presentationens avskrift:

1 Högskolans roll för hållbar tillväxt & utveckling i Gävleborg

2 NYA MÖJLIGHETER – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 VISION 2020 Människor ser möjligheter Nytänkande ger möjligheter Ledarskap och samverkan skapar möjligheter I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan vi lära och växa, kunskapen finns runt hörnet. Kultur, mångfald och öppenhet vidgar våra vyer. I Gävleborg finns innovativa miljöer, där uppfinningsrikedom och entreprenörskap kan frodas. Det ger oss försprång i både företag och offentlig sektor och skapar nya möjligheter att ligga i framkant. I Gävleborg gör vi det möjligt. Vi hittar kreativa lösningar och löser problem i samverkan. Ett resultatinriktat och prestigelöst ledarskap förenar Gävleborg och formar ett hållbart samhälle.

3 NYA MÖJLIGHETER – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 Ökad rörlighet + Ökad andel med eftergymnasial utbildning + Ökad förmåga, vilja och möjlighet att omsätta formell kunskap till handling = Nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen

4 Högskolan i Gävle – länets kunskaps - & utvecklingsplattform! ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

5 ”Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan” ”Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö” VISION VERKSAMHETSIDÈ ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

6 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

7 Högskolan i Gävle ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

8 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

9 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

10 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

11 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

12 1:a handssökande, Ht12, Topp10 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

13 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

14 Akademier Akademi för utbildning och ekonomi Akademi för hälsa och arbetsliv Avdelning för ekonomi Avdelning för humaniora Avdelning för kultur-, religions- och utbildningsvetenska p Akademi för teknik och miljö Akademin för teknik och miljö Akademin för hälsa & arbetsliv Akademin för utbildning & ekonomi - ingenjörer, - trädgårdsmästare - lantmätare - sjuksköterskor, - socionomer - hälsopedagoger - personalvetare - ekonomer, - ekonomisk fastighetsförv. - lärare - fastighetsmäklare - informatörer - professionellt skrivande + många kandidat-, magister- och masterutbildningar ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

15 Co-op utbildningar ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

16 Co-op utbildningar ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

17 Win Win - situation StudentFöretagHögskola ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

18 Några samverkanspartners i Co-op ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

19 Högskolan behövs i Gävleborg för ökad andel med eftergymnasialutbildning

20 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

21 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

22 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

23 Högskolan behövs i Gävleborg för att minska arbetslösheten

24 Arbetslösa Arbetslöshet November 2012 Andel % 6,0 – 7,9 8,0 – 8,9 9,0 – 9,9 10,0 – 10,4 10,5 – 12,0 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö” Källa: Arbetsförmedlingen Andel av den registerbaserade arbetskraften 12,0 11,5 11,4 10,4 10,3 10,2 9,9 9,8 9,5 9,4 9,2 8,7 8,3 8,2 7,9 7,6 6,8 6,3

25 Näringsgrensstruktur i Gävleborg Tillverkning och utvinning av energi och miljö17% Vård och omsorg17% Finansiell verksamhet, företagstjänster12% Handel12% Utbildning11% Byggverksamhet8% Tillverkn. av verkstadsvaror6% Personliga och kulturella tjänster5% Offentlig förvaltning m.m.5% Transport5% Hotell och restaurang3% Jordbruk, skogsbruk, fiske3% Information och kommunikation2% REGIONENS ARBETSKRAFTSBEHOV ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

26 Höstterminen 2011 påbörjade 1360 personer som aldrig tidigare varit registrerade för högskolestudier en utbildning vid HiG. Av dessa kom 35,4 % från Gävleborgs län.

27 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

28 Högskolan behövs i Gävleborg för att öka antalet invånare i länet

29 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

30 Högskolan behövs för att generera ny kunskap för ett konkurrenskraftigt näringsliv

31 Högskolans forskningsprofiler Byggd miljö Energisystem Materialteknik Inomhusmiljö Miljöpsykologi Geomatik IT Hälsofrämjande arbetsliv Belastningsskador Vård Fysisk hälsa Socialt arbete Funktionshindrades situation Utbildningsvetenskap Forskarutbildningsrätt FAS-Centrum ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö” Företags- forskarskola Forskarskola

32 Näringsgrensstruktur i Gävleborg Tillverkning och utvinning av energi och miljö17% Vård och omsorg17% Finansiell verksamhet, företagstjänster12% Handel12% Utbildning11% Byggverksamhet8% Tillverkn. av verkstadsvaror6% Personliga och kulturella tjänster5% Offentlig förvaltning m.m.5% Transport5% Hotell och restaurang3% Jordbruk, skogsbruk, fiske3% Information och kommunikation2% REGIONENS ARBETSKRAFTSBEHOV ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

33 M aj-Britt Johansson ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

34 M aj-Britt Johansson ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

35 Högskolan behöver fler och inte färre utbildningsplatser för en hållbar utveckling i Gävleborg

36 19,0 24,2 19,2 18,2 16,1 16,5 26,2 29,7 19,2 19,0 17,1 18,4 21,7 17,6 22,9 20,4 19,5 17,2 18,7 23,9 Universitet och högskolor Utbildningsnivå Arbetslösa ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö” 9,2 8,3 Arbetslösa 10,4 8,7 12,0 7,9 6,3 6,8 10,3 11,4 9,9 9,8 8,2 10,2 7,6 8,7 9,4 6,8 10,3 11,5 9,5

37 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

38 Grundutbildningsanslagets utveckling under 2000-talet för HiG MKr ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

39 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

40 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

41 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

42 Högskolan har stor ekonomisk betydelse för Gävleborg

43 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö” Vilken ekonomisk betydelse har HiG för länet? PostMiljoner kronor Inköp av varor och tjänster29 VFU6 Hyror8 Övrig drift lokaler11 Investeringar i infrastruktur21 Anställdas konsumtion85 Studenters konsumtion250 Skatteintäkter - studenter140 TOTALT550 MILJONER KRONOR PER ÅR!

44 Tack! M aj-Britt Johansson ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”


Ladda ner ppt "Högskolans roll för hållbar tillväxt & utveckling i Gävleborg."

Liknande presentationer


Google-annonser