Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pernilla Stafstedt, verksarkivarie

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pernilla Stafstedt, verksarkivarie"— Presentationens avskrift:

1 Pernilla Stafstedt, verksarkivarie
Migrationsverkets logotype kan symbolisera migrationsrörelse mellan länder, till Sverige och/eller från Sverige. Pernilla Stafstedt, verksarkivarie Oktober 2013

2 ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den
globala migrationens möjligheter” Migrationsverkets vision Alla har något att vinna på rörligheten över gränserna. Rätt hanterad kan migrationen bidra till att göra Sverige starkare och mer konkurrenskraftigt och samtidigt kan ursprungsländerna utvecklas och växa ekonomiskt. Migrationen kan också stärka individen och vara en väg till förverkligande av drömmar och livsmål. Men den globala migrationen har också baksidor i form av exempelvis handel med människor och utvecklingsländernas förlust av välutbildad arbetskraft. Utmaningen är att kunna dra fördel av migrationens positiva effekter och samtidigt motverka de negativa. Cirkulär migration Cirkulär migration innebär att människor migrerar fram och tillbaka mellan länder - de "cirkulerar". Människor återvänder till sina ursprungsländer - för att sedan migrera igen. Detta gäller främst vid arbetskraftsinvandring och studenter.

3 Migrationsverket Ca 4000 medarbetare Finns på ca 30 orter i Sverige Ca 100 ambassader

4 Migrationsverkets uppdrag
verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta rörlighet över gränser inom ramen för den reglerade invandringen främja en behovsstyrd arbetskrafts- invandring tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter fördjupa det europeiska och internationella samarbetet. Regeringens och riksdagens riktlinjer för verksamheten finns bland annat uttryckta i det årliga regleringsbrevet till Migrationsverket. Där anges det övergripande målet för migrationspolitiken. Syftet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser. Den ska också främja en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter, samt fördjupa det europeiska och internationella samarbetet.

5 Vi prövar ansökningar från de som
vill flytta till Sverige för att bilda eller leva med sin familj vill besöka Sverige vill arbeta eller studera i Sverige vill bli svenska medborgare söker asyl – samt ansvarar för mottagandet av asylsökande. Dessutom registrerar vi EU/EES-medborgare som vill bo i Sverige. Människorna på bilden har olika bakgrund och har kommit till Sverige av olika skäl. Du hittar mer information om dessa människor under rubriken ”Människor vi möter”

6 Vad har hänt! Avropat på licensförsörjningsavtal 2010
Avtalet klart november 2012 Pilot påbörjad innan årsskiftet 2012/2013 Pilot klar april 2013 Parallellt påbörjat arbetet med nästa leverans som är från vårt stora ärendehanteringssystem

7 Projekt Krav Arkiv pilot e-Arkiv Utr. CUD/DHS Arkiv förstudie
2012 2013 Krav e-Arkiv Arkiv pilot Utr. CUD/DHS Arkiv förstudie Arkiv genomförande Skanning

8 Pilot avställda CUD Avställda e-Arkiv

9 Pilotprojektet Få in produkten i vår miljö
Sätta upp arkivadministrationen Arkivera avställdadatabasen  Bygga en anpassad visualisering Testa att produkten uppfyller ställda krav Lära massor Uppbyggnad av team

10 handläggningssystemen?
Förstudien Vilka rutiner ska gälla vid arkivering? Vilka regler ska gälla för arkivering? Lagring i DB eller som filer? Hur ska ärenden och individer visualiseras? Vilka volymer blir det frågan om? handläggningssystemen? Hur koppla till Fler produkter? Vad kommer det att kosta?

11 Ärendehanteringsstöd
SKAPA WILMA MEDOK CUD/DHS

12 Prio 1 Individer Ärenden Handlingar CUD/DHS Prio 3 Handlingar e-Arkiv Prio 2 Handlingar Pappersarkiv

13 Framgångsfaktorer Team som består av olika kompetenser Stöd från Ida
Pilot att lära av Att vi inte krånglade till kraven Visualiseringen

14 Frågor!

15 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Pernilla Stafstedt, verksarkivarie"

Liknande presentationer


Google-annonser