Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Samordning av socialförsäkrings- förmåner inom EU Förordningarna 883/2004 & 987/2009 Claes Tenggren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Samordning av socialförsäkrings- förmåner inom EU Förordningarna 883/2004 & 987/2009 Claes Tenggren."— Presentationens avskrift:

1 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Samordning av socialförsäkrings- förmåner inom EU Förordningarna 883/2004 & 987/2009 Claes Tenggren

2 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Den rättsliga grunden •Artikel 48 EUF-fördraget •Förordningarna 883/2004 och 987/2009, i kraft 1/5 2010 •Förordningarna 1231/2010, i kraft 1/1 2011

3 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Vad är samordningens syfte? •Att tillförsäkra personer som flyttar ett socialförsäkringsskydd som både bevarar redan intjänade rättigheter och som underlättar integrationen i mottagarlandets socialförsäkringssystem.

4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Samordning eller harmonisering? - MS är fria att själva bestämma över sina socialförsäkingssystem, dvs. vem som är försäkrad, vilka förmåner som skall finnas och deras värde, samt villkoren för rätten till förmånerna. - Ej harmonisering - Nej till ett Europeiskt socialförsäkringssystem.

5 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Samordningens grundprinciper •Undvika lagkonflikt, en lagstiftning tillämpas •Likabehandling •Sammanläggning av perioder •Export av förmåner

6 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Personkretsen •Alla EU-medborgare som är eller har varit omfattade av socialförsäkringen i ett medlemsland samt deras familjemedlemmar och efterlevande. •Gäller också flyktingar och statslösa med familjemedlemmar och efterlevande.

7 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Sakområden •Förmåner vid sjukdom, moderskap och faderskap •Invaliditet •Ålderdom och till efterlevande •Olycksfall i arbetet och arbetssjukdom •Dödsfallsersättningar •Arbetslöshet •Förtida pensionering •Familjeförmåner

8 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Tillämplig lagstiftning - den behöriga MS •Arbetslandets lagstiftning gäller vid arbete och bosättning i skilda MS. •Särskilda regler för utsändning – 24 mån, samt vid arbete i flera MS och för sjömän. •Förmåner och avgifter enl. lagstiftningen i arbetslandet, dvs. i den behöriga MS

9 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Sjukförsäkringsförmåner •Kontanta förmåner – betalas av den behöriga MS direkt till den försäkrade. •Vårdförmåner tillhandahålls enligt lagstiftningen i bosättningsstaten men på den behöriga MS bekostnad.

10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Vårdförmåner •Rätt till vårdförmåner vid tillfällig vistelse i annan MS (sjukförsäkringskortet) eller för att söka planerad vård med godkännande. •Särskilda rättigheter i den behöriga staten för gränsarbetare, tidigare gränsarbetare och för deras familjemedlemmar.

11 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Arbetslöshetsförsäkringen •Riskförsäkring – förmåner enbart från senaste arbetsland. •Ingen export av förmåner – undantag 3 mån. •Särskilda regler för gränsarbetare och bosatta i annan MS än den behöriga.

12 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Mer information DG Sysselsättning, Socialpolitik och Inkludering har en bra hemsida: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId= sv

13 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Frågor?


Ladda ner ppt "Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Samordning av socialförsäkrings- förmåner inom EU Förordningarna 883/2004 & 987/2009 Claes Tenggren."

Liknande presentationer


Google-annonser