Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DG COMP Case nr 39351 - Swedish interconnectors SvK:s åtaganden – Interim lösning Roger Kearsley 100209.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DG COMP Case nr 39351 - Swedish interconnectors SvK:s åtaganden – Interim lösning Roger Kearsley 100209."— Presentationens avskrift:

1 DG COMP Case nr 39351 - Swedish interconnectors SvK:s åtaganden – Interim lösning Roger Kearsley 100209

2 DG COMP Fall 39351 Dansk Energi – klagan till EU (DG COMP) (juli 2006): > SvKs flaskhalshantering strider mot EU regler > SvK begränser Öresund för snitt 4 eller snitt 2 etc > SvK missbrukar sin dominanta ställning > SvK diskriminerar utländska (dvs danska) elkunder DG COMP – Prel Assessment (juni 2009): > Anser att SvK kan ha misbrukat sin dominanta ställning Svenska Kraftnät: > instämmer inte, men > lämnar åtaganden (Commitments) för att få ett “snabbt” avslut.

3 Tidtabell för SvK:s åtaganden Åtaganden (version 1) m.m. publicerades den 6 oktober 2009 > bl. a pressmedelanden från DG COMP och SvK DG COMP körde en månads marknadstest > rekordmånga svar (57 st) från aktörer m.fl. – många gällde s.k. interimsperioden > Nya diskussioner mellan SvK och KOM om modifieringar av våra åtaganden Åtaganden (version 2) lämnades till DG COMP 26 januari 2010 DG COMP kör sin process > juridisk granskning, översättning (feb 2010) > konsultationer med medlemsländerna o Dansk Energi (mars 2010) > beslut (april 2010?)

4 Vilka åtaganden erbjuder vi nu? Dela Sverige i anmälningsområden senast 1 november 2011 > antalet redan offentligt, dvs 4 områden Förstärka Västkustsnittet > främst 400 kV ledningen Stenkullen – Lindome (ca november 2011) Minska begränsning av utlandshandel för interna snitt under interimsperioden > viss planerad mothandel med svenska resurser – eller lämpliga resurser I exporterande länder - då dessa bedöms vara billigare än motsv. volym av resurser i importerande länder Rapportera > kvartalsvis under interimsperioden > årligt sedan under resten av de 10 åren då vårt åtagande gäller > extra rapporter om kommissionen så begär

5 Modifierad interimslösning (“sista bild”) > Metoden kommer att innebära en förbättring jämfört med idag > Målsättning är att efterlikna situationen som kommer att gälla med anmälningsområden, dvs inte att eliminera all begränsning av utlandshandel. > Ingen lätt hantering: > begränsad marknadsinformation kl 8.30 D-1 när handelsgränser tas fram > begränsad kuinskap av marknaderna, produktion m.m. i grannländerna > hur jämföra marknadspriser, reglerbudspriser etc? > + osäkerheter kring väder, förbrukning, tillgänglighet (gäller redan idag) > Enda som är säkert är att det kommer att göras felbedömningar

6 Interimslösning – SvK rutiner (1) Planeringsfas (8.30, D-1) > Finns det interna flaskhalser följande dag (D) som kan påverka handelskapacitet över gränserna? > I så fall, för varje flaskhals och timme: > bedöm – utifrån tillgänglig information – om det finns lämpliga mothandelsresurser I Sverige, eller i länder som kommer att vara exportörer till Sverige (om det anses vara ledig kapacitet på förbindelserna). > bilda en potentiell mothandelsvolym bestående av enbart av resurser som är billigare än det förväntade priset i länder som importerar från Sverige och där handelskapacitet kan påverkas av hanteringen av den interna flaskhals. > Lämna bindande handelskapacitet på utlandsförbindelserna till NPS efter att har räknat med ev mothandel tagit fram enligt ovan.

7 Interimslösning – SvK rutiner (2) Driftfas (varje timme, D) > Genomför mothandel där så behövs för att garantera handselskapaciteten som lämnades (samma rutiner som idag). > de billigaste tillgängliga resurser används, dvs även i importerande länder. > volymen kan vara större eller mindre än volymen som togs fram I planeringsfasen


Ladda ner ppt "DG COMP Case nr 39351 - Swedish interconnectors SvK:s åtaganden – Interim lösning Roger Kearsley 100209."

Liknande presentationer


Google-annonser